تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برای نخستین‌بار جشنواره ملی فلم افغانستان برگزار می‌شود

برای نخستین بار جشنواره ملی فلم افغانستان امسال زیر نام"لاجورد" برای ده روز در ماه قوس برگزار می‌شود.

جشنواره لاجورد برای دو ماه یعنی از پانزده هم ماه اسد تا پانزده ماه میزان به فلم سازان افغانستان در داخل و بیرون کشور مهلت داده است که فلم‌های شان را برای رقابت در این جشنواره نامزد نمایند.

جشنواره‌های فلم زنان هرات و مهرگان در کشور همه ساله برگزار می‌شوند، اما این نخستین‌بار است که حکومت چنین جشنواره‌یی برگزار می‌کند.

برای برگزاری این جشنواره فلم‌هایی که در میان سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۹ هجری خورشیدی ساخته شده اند، در پنج بخش نامزد دریافت جایزه خواهند شد.

مریم جهان بین، برگزار کننده جشنواره لاجورد گفت:"نخستین جشنوارۀ دولتی سینمایی افغانستان است. ما فراخوان را پخش کردیم. تا دو ماه این فراخوان زمان دارد و هیچ محدودیتی در دریافت آثار نداریم."

از میان فلم‌های رسیده به این جشنواره، ۲۰ فلم در بخش فلم‌های داستانی، ۴۰ فلم در بخش فلم کوتاه، ۱۵ مستند داستانی، ۳۰ مستند کوتاه و پنج فلم انیمیشن به رقابت خواهند رفت.

فلم‌های برنده در جریان ده روز برگزاری جشنواره درماه قوس، اعلام خواهند شد.

همایون پاییز، فلم ساز و بازیگر سینمایی گفت:"امید وار استم که در این جشنواره حضور داشته باشیم. من نیز قرار است که دو سه فلم خود را روان کنم و شرکت کنم."

در ۵۲ سال عمر افغان فلم نخستین‌بار است که جشنواره ملی از سوی حکومت راه انداخته می‌شود.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت:"همین جشنواره خودش باعث می‌شود که دست کم خود فلم سازان ترغیب شوند که فلم‌های بهتری بسازند. چون در واقع هرسال ارزیابی می‌شوند و یک مرور بر کارنامه سینمایی و فلم‌سازی یک کشور نیز می‌شود."

اما در بخش غیررقابتی این جشنواره فلم‌هایی با داستان‌های ویژه برگزیده خواهند شد.

درکنار این، بخش خصوصی نیز پیش ازاین جشنواره‌های فلم زنان هرات و مهرگان را در کشور برگزارکرده است.

برای نخستین‌بار جشنواره ملی فلم افغانستان برگزار می‌شود

جشنواره‌های فلم زنان هرات و مهرگان در کشور همه ساله برگزار می‌شوند، اما این نخستین‌بار است که حکومت چنین جشنواره‌یی برگزار می‌کند.

Thumbnail

برای نخستین بار جشنواره ملی فلم افغانستان امسال زیر نام"لاجورد" برای ده روز در ماه قوس برگزار می‌شود.

جشنواره لاجورد برای دو ماه یعنی از پانزده هم ماه اسد تا پانزده ماه میزان به فلم سازان افغانستان در داخل و بیرون کشور مهلت داده است که فلم‌های شان را برای رقابت در این جشنواره نامزد نمایند.

جشنواره‌های فلم زنان هرات و مهرگان در کشور همه ساله برگزار می‌شوند، اما این نخستین‌بار است که حکومت چنین جشنواره‌یی برگزار می‌کند.

برای برگزاری این جشنواره فلم‌هایی که در میان سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۹ هجری خورشیدی ساخته شده اند، در پنج بخش نامزد دریافت جایزه خواهند شد.

مریم جهان بین، برگزار کننده جشنواره لاجورد گفت:"نخستین جشنوارۀ دولتی سینمایی افغانستان است. ما فراخوان را پخش کردیم. تا دو ماه این فراخوان زمان دارد و هیچ محدودیتی در دریافت آثار نداریم."

از میان فلم‌های رسیده به این جشنواره، ۲۰ فلم در بخش فلم‌های داستانی، ۴۰ فلم در بخش فلم کوتاه، ۱۵ مستند داستانی، ۳۰ مستند کوتاه و پنج فلم انیمیشن به رقابت خواهند رفت.

فلم‌های برنده در جریان ده روز برگزاری جشنواره درماه قوس، اعلام خواهند شد.

همایون پاییز، فلم ساز و بازیگر سینمایی گفت:"امید وار استم که در این جشنواره حضور داشته باشیم. من نیز قرار است که دو سه فلم خود را روان کنم و شرکت کنم."

در ۵۲ سال عمر افغان فلم نخستین‌بار است که جشنواره ملی از سوی حکومت راه انداخته می‌شود.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت:"همین جشنواره خودش باعث می‌شود که دست کم خود فلم سازان ترغیب شوند که فلم‌های بهتری بسازند. چون در واقع هرسال ارزیابی می‌شوند و یک مرور بر کارنامه سینمایی و فلم‌سازی یک کشور نیز می‌شود."

اما در بخش غیررقابتی این جشنواره فلم‌هایی با داستان‌های ویژه برگزیده خواهند شد.

درکنار این، بخش خصوصی نیز پیش ازاین جشنواره‌های فلم زنان هرات و مهرگان را در کشور برگزارکرده است.

هم‌رسانی کنید