تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار یک بانو 'ستارۀ افغان' شد

برای نخستین‌بار در تاریخ برنامۀ ستارۀ افغان، یک بانو مقام نخست این برنامه را به‌خود اختصاص داد و تندیس ستارۀ افغان را بدست آورد.

ستارۀ افغان، یک برنامۀ رقابتی استعدادیابی موسیقی و آوازخوانی در افغانستان است که از سوی تلویزیون طلوع راه‌اندازی شده‌است و همه‌ساله پخش می‌شود.

برنامۀ ستارۀ افغان در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و اکنون به یکی از برنامه‌های پربیننده و پرطرف‌دار در بین خانواده‌ها در افغانستان و بیرون از افغانستان مبدل شده‌است.

روند گزینش ستاره‌ها، در نخست از سوی داوران انجام می‌شود اما پس از گزینش ۱۲بهترین، ستاره‌ها با آرای مردم به پیش می‌روند.

شکیب همدرد، برندۀ مقام نخست نخستین برنامۀ ستارۀ افغان در سال ۱۳۸۴ شد. اما از آغاز این برنامه تاکنون، هیچ بانویی مقام نخست این برنامه را نگرفته بود.

وسیم انوری، مقام دوم جشنوارۀ چهاردهم ستارۀ افغان را از آن خود کرد.

اما در جشنوارۀ دوازدهم ستارۀ افغان که در سال ۱۳۹۵برگزار شد، زلاله هاشمی، بانویی از ننگرهار تا مرحلۀ دو بهترین راه یافت اما به همین بسنده کرد و مقام نخست این جشنواره باز هم به یک پسر (جمال مبارز) مبارز تعلق گرفت.

در چهاردهمین جشنوارۀ ستارۀ افغان، زهرا الهام و وسیم انوری دوستاره‌یی بودند که از میان دوازده ستاره به دور نهایی این فصل راه یافتند و سرانجام زهرا الهام با به‌دست آوردن بیشترین آرا جایگاه نخست را گرفت.

این برنامه، شب‌گذشته (۱حمل) همزمان با جشن نوروز، برگزار شد و به‌گونۀ زنده از تلویزیون طلوع پخش شد.

زلاله هاشمی، در جشنوارۀ دوازدهم ستارۀ افغان توانست تا مقام دوم را بگیرد.

زهرا الهام، می‌گوید که دوسال تجربۀ موسیقی دارد که در هند فراگرفته‌است و اکنون که برندۀ نخست دور چهاردهم ستارۀ افغان نیز شده، مصمم است که پس از دیدار با خانواده در پاکستان، دوباره موسیقی و کارهای هنری‌اش را درهندوستان ادامه بدهد.

زهرا الهام می‌افزاید: «روزهای نخست، دیدگاه‌ها و نظرهای مثبتی نبود در مورد این‌که من بتوانم به دور نهایی برنامه ستارۀ افغان راه پیدا کنم، اما زمانی‌که تا پنج بهترین و چهار بهترین پیش رفتم دیدگاه‌ها بیشتر مثبت شدند در موردم - برای این‌که من به دور نهایی راه پیدا کنم به‌گونۀ مثبت می‌گفتند که در این فصل باید یک دختر به جایگاه نخست برسد.»

در همین حال، شماری از بانوان در کابل، گرفتن تندیس مقام نخست جشنوارۀ چهاردمین ستارۀ افغانستان از سوی زهرا الهام را استقبال می‌کنند و می‌گویند ازبهر این‌که یک بانو توانسته به این مقام برسد، خوشحال اند.

آریانا سعید (چپ) یکی از داوران جشنوارۀ چهاردهم ستارۀ افغان بود.

حدیثه احمدی، باشندۀ کابل گفت: «بسیار خوش استم که این‌بار یک بانو جایگاۀ نخست را به دست آورد. و به این بیشتر خوش‌حال استم که تا این اندازه طرف دار و حامی داشت که بتواند جایگاۀ نخست را بگیرد.»

سونا سادات، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «همه‌ساله یک مرد در برنامۀ ستارۀ افغان جایگاۀ نخست را به دست می‌آورد و باید یک زن به جایگاۀ نخست می‌رسید تا دیگر زنان کشور به رشد و پیشرفت تشویق شوند و در آبادی کشور سهیم شوند.»

سوریا احمدی، نیز بیان داشت: «به این گپ مطمین شدم که هر دختر خانم دیگر نیز می‌تواند که به جایگاه‌های بسیار برتر برسد.»

در برنامه‌های ستارۀ افغان، معمولأ چهار داورد چگونگی اجرای ستاره‌ها را قضاوت می‌کنند، اما تعیین کننده رأی مردم استند.

آریانا سعید، قیس الفت، سیداگل مینا و میرمفتون داوران این دور برنامۀ ستارۀ افغان بودند.

قیس الفت، رسیدن زهرا الهام را به مقام نخست این دور برنامۀ ستارۀ افغان یک رویداد مثبت و شگفتی‌انگیز در تاریخ برنامه‌های ستارۀ افغان می‌داند.

دوازده ستاره در جشنوارۀ چهاردهمین ستارۀ افغان، از سوی داوران گزینش شده بودند.

او می‌گوید: «برای برنامۀ ستارۀ افغان داوران همه تلاش می‌کنند و من که داور و نیز یاور این برنامه استم امسال برنامۀ بسیار خوب داشتیم و آرزو دارم که در سال آینده در گفت وگوهای صلح دربارۀ ستارۀ افغان نیز سخن زده شود.»

در همین حال، شماری دیگر از ستاره‌های دور چهاردهم ستارۀ افغان می‌گویند که زهرا الهام برای رسیدن به مقام نخست، از سوی زنان فعال جامعه سخت حمایت می‌شد.

صدیقه مددگار که در این دور مقام هفتم را از آن خود کرد، می‌گوید: «برای این‌که زهرا به جایگاۀ نخست برسد، زنان فعال جامعه مدنی وی را بسیار تشویق کردند.»

برای نخستین‌بار یک بانو 'ستارۀ افغان' شد

برنامۀ ستارۀ افغان در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و اکنون به یکی از برنامه‌های پربیننده و پرطرف‌دار در بین خانواده‌ها در افغانستان و بیرون از افغانستان مبدل شده‌است.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار در تاریخ برنامۀ ستارۀ افغان، یک بانو مقام نخست این برنامه را به‌خود اختصاص داد و تندیس ستارۀ افغان را بدست آورد.

ستارۀ افغان، یک برنامۀ رقابتی استعدادیابی موسیقی و آوازخوانی در افغانستان است که از سوی تلویزیون طلوع راه‌اندازی شده‌است و همه‌ساله پخش می‌شود.

برنامۀ ستارۀ افغان در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و اکنون به یکی از برنامه‌های پربیننده و پرطرف‌دار در بین خانواده‌ها در افغانستان و بیرون از افغانستان مبدل شده‌است.

روند گزینش ستاره‌ها، در نخست از سوی داوران انجام می‌شود اما پس از گزینش ۱۲بهترین، ستاره‌ها با آرای مردم به پیش می‌روند.

شکیب همدرد، برندۀ مقام نخست نخستین برنامۀ ستارۀ افغان در سال ۱۳۸۴ شد. اما از آغاز این برنامه تاکنون، هیچ بانویی مقام نخست این برنامه را نگرفته بود.

وسیم انوری، مقام دوم جشنوارۀ چهاردهم ستارۀ افغان را از آن خود کرد.

اما در جشنوارۀ دوازدهم ستارۀ افغان که در سال ۱۳۹۵برگزار شد، زلاله هاشمی، بانویی از ننگرهار تا مرحلۀ دو بهترین راه یافت اما به همین بسنده کرد و مقام نخست این جشنواره باز هم به یک پسر (جمال مبارز) مبارز تعلق گرفت.

در چهاردهمین جشنوارۀ ستارۀ افغان، زهرا الهام و وسیم انوری دوستاره‌یی بودند که از میان دوازده ستاره به دور نهایی این فصل راه یافتند و سرانجام زهرا الهام با به‌دست آوردن بیشترین آرا جایگاه نخست را گرفت.

این برنامه، شب‌گذشته (۱حمل) همزمان با جشن نوروز، برگزار شد و به‌گونۀ زنده از تلویزیون طلوع پخش شد.

زلاله هاشمی، در جشنوارۀ دوازدهم ستارۀ افغان توانست تا مقام دوم را بگیرد.

زهرا الهام، می‌گوید که دوسال تجربۀ موسیقی دارد که در هند فراگرفته‌است و اکنون که برندۀ نخست دور چهاردهم ستارۀ افغان نیز شده، مصمم است که پس از دیدار با خانواده در پاکستان، دوباره موسیقی و کارهای هنری‌اش را درهندوستان ادامه بدهد.

زهرا الهام می‌افزاید: «روزهای نخست، دیدگاه‌ها و نظرهای مثبتی نبود در مورد این‌که من بتوانم به دور نهایی برنامه ستارۀ افغان راه پیدا کنم، اما زمانی‌که تا پنج بهترین و چهار بهترین پیش رفتم دیدگاه‌ها بیشتر مثبت شدند در موردم - برای این‌که من به دور نهایی راه پیدا کنم به‌گونۀ مثبت می‌گفتند که در این فصل باید یک دختر به جایگاه نخست برسد.»

در همین حال، شماری از بانوان در کابل، گرفتن تندیس مقام نخست جشنوارۀ چهاردمین ستارۀ افغانستان از سوی زهرا الهام را استقبال می‌کنند و می‌گویند ازبهر این‌که یک بانو توانسته به این مقام برسد، خوشحال اند.

آریانا سعید (چپ) یکی از داوران جشنوارۀ چهاردهم ستارۀ افغان بود.

حدیثه احمدی، باشندۀ کابل گفت: «بسیار خوش استم که این‌بار یک بانو جایگاۀ نخست را به دست آورد. و به این بیشتر خوش‌حال استم که تا این اندازه طرف دار و حامی داشت که بتواند جایگاۀ نخست را بگیرد.»

سونا سادات، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «همه‌ساله یک مرد در برنامۀ ستارۀ افغان جایگاۀ نخست را به دست می‌آورد و باید یک زن به جایگاۀ نخست می‌رسید تا دیگر زنان کشور به رشد و پیشرفت تشویق شوند و در آبادی کشور سهیم شوند.»

سوریا احمدی، نیز بیان داشت: «به این گپ مطمین شدم که هر دختر خانم دیگر نیز می‌تواند که به جایگاه‌های بسیار برتر برسد.»

در برنامه‌های ستارۀ افغان، معمولأ چهار داورد چگونگی اجرای ستاره‌ها را قضاوت می‌کنند، اما تعیین کننده رأی مردم استند.

آریانا سعید، قیس الفت، سیداگل مینا و میرمفتون داوران این دور برنامۀ ستارۀ افغان بودند.

قیس الفت، رسیدن زهرا الهام را به مقام نخست این دور برنامۀ ستارۀ افغان یک رویداد مثبت و شگفتی‌انگیز در تاریخ برنامه‌های ستارۀ افغان می‌داند.

دوازده ستاره در جشنوارۀ چهاردهمین ستارۀ افغان، از سوی داوران گزینش شده بودند.

او می‌گوید: «برای برنامۀ ستارۀ افغان داوران همه تلاش می‌کنند و من که داور و نیز یاور این برنامه استم امسال برنامۀ بسیار خوب داشتیم و آرزو دارم که در سال آینده در گفت وگوهای صلح دربارۀ ستارۀ افغان نیز سخن زده شود.»

در همین حال، شماری دیگر از ستاره‌های دور چهاردهم ستارۀ افغان می‌گویند که زهرا الهام برای رسیدن به مقام نخست، از سوی زنان فعال جامعه سخت حمایت می‌شد.

صدیقه مددگار که در این دور مقام هفتم را از آن خود کرد، می‌گوید: «برای این‌که زهرا به جایگاۀ نخست برسد، زنان فعال جامعه مدنی وی را بسیار تشویق کردند.»

هم‌رسانی کنید