تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنده‌گان دومین رقابت‎های عکاسی "تولد دوباره" اعلام شدند

شصت قطعه عکسی که از سوی داوران این رقابت‌ها همچون عکس‌های برتر گزیده شدند، شام چهارشنبه (۱۹ میزان) در باغ بابر به نمایش گذاشته شدند و جایزه مقام نخست این رقابت را هدایت‌الله با عکس که دختر جوانی را در دامنه‌های پربرف کوه، در حال تمرین ووشو به تصویر کشیده، به دست آورد.

این رقابت‌‎ها حدود سه ماه پیش در دوبخش یعنی عکاسی با کمره و مبایل، آغاز شد و بیش از ۳ هزار عکس وارد رقابت شدند.

داوران ازمیان این سه هزار عکس، ۶۰ عکس برتر را انتخاب کردند و این عکس‌ها تا یک ماه دیگر در باغ بابر، برای نمایش خواهند بود.

موضوع عکس‌ها، «تولد دوباره» تلاشی برای نمایش چهره تازه تر و امید بخش افغانستان، تلاشی برای یافتن گوهر اصلی مردم این کشور بود.

مقام دوم این رقابت به رحمت گُل با عکسی که دو دختر را درحال چرخشی روی خاک به تصویر کشیده بود، دریافت کرد.

مقام سوم این رقابت را جواد جلالی به دست آورد، کسی که یک "شناور" را به تصویر کشیده بود.

جایزۀ افتخاری این رقابت را نیز عمر خان با عکس یک مرد که در کنار یک موتر تکسی در منطقۀ دارلامان ایستاده است، به دست آورد.

دربخش عکاسی با مبایل، سه عکس برتر انتخاب شد که فرهاد عصیان که رقابت پرورش اندام "آقای افغانستان" را به تصویر کشیده بود، خوشحال بریالی که از تفریگاه عکس گرفته بود و عبدالطیف عظیمی، تانکی که به ابزار بازی بچه‌ها مبدل شده بود را به تصویر کشده بود، بردنده شدند.

مسعود حسینی، یکی از داوران رقابت‌ها دراین باره گفت: " این رقابت عکاسی شامل تصاویر با موضوع جدید و نشان دادن مسائل بود که امید بخش بود."

برندۀ جایزۀ اصلی این رقابت، هدایت‌الله گفت: "دختر را که شما (درحال تمرین ووشو) در تصویر می‌بنید، سیما عظیمی که ۲۱ سال دارد، نام دارد. وی یک باشگاه در ووشو باز کرده که تا بتواند پدرش را کمک کند."

برنده‌گان دومین رقابت‎های عکاسی "تولد دوباره" اعلام شدند

این رقابت‌ها با هدف برجسته ساختن چهره امیدوار کننده افغانستان، از سوی یونسکو، حکومت افغانستان به همکاری طلوع‌نیوز برگزار شد.

Thumbnail

شصت قطعه عکسی که از سوی داوران این رقابت‌ها همچون عکس‌های برتر گزیده شدند، شام چهارشنبه (۱۹ میزان) در باغ بابر به نمایش گذاشته شدند و جایزه مقام نخست این رقابت را هدایت‌الله با عکس که دختر جوانی را در دامنه‌های پربرف کوه، در حال تمرین ووشو به تصویر کشیده، به دست آورد.

این رقابت‌‎ها حدود سه ماه پیش در دوبخش یعنی عکاسی با کمره و مبایل، آغاز شد و بیش از ۳ هزار عکس وارد رقابت شدند.

داوران ازمیان این سه هزار عکس، ۶۰ عکس برتر را انتخاب کردند و این عکس‌ها تا یک ماه دیگر در باغ بابر، برای نمایش خواهند بود.

موضوع عکس‌ها، «تولد دوباره» تلاشی برای نمایش چهره تازه تر و امید بخش افغانستان، تلاشی برای یافتن گوهر اصلی مردم این کشور بود.

مقام دوم این رقابت به رحمت گُل با عکسی که دو دختر را درحال چرخشی روی خاک به تصویر کشیده بود، دریافت کرد.

مقام سوم این رقابت را جواد جلالی به دست آورد، کسی که یک "شناور" را به تصویر کشیده بود.

جایزۀ افتخاری این رقابت را نیز عمر خان با عکس یک مرد که در کنار یک موتر تکسی در منطقۀ دارلامان ایستاده است، به دست آورد.

دربخش عکاسی با مبایل، سه عکس برتر انتخاب شد که فرهاد عصیان که رقابت پرورش اندام "آقای افغانستان" را به تصویر کشیده بود، خوشحال بریالی که از تفریگاه عکس گرفته بود و عبدالطیف عظیمی، تانکی که به ابزار بازی بچه‌ها مبدل شده بود را به تصویر کشده بود، بردنده شدند.

مسعود حسینی، یکی از داوران رقابت‌ها دراین باره گفت: " این رقابت عکاسی شامل تصاویر با موضوع جدید و نشان دادن مسائل بود که امید بخش بود."

برندۀ جایزۀ اصلی این رقابت، هدایت‌الله گفت: "دختر را که شما (درحال تمرین ووشو) در تصویر می‌بنید، سیما عظیمی که ۲۱ سال دارد، نام دارد. وی یک باشگاه در ووشو باز کرده که تا بتواند پدرش را کمک کند."

هم‌رسانی کنید