تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان برای هشت روز درکابل

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان برای هشت روز در کابل افغانستان به مناسبت یک صدمین سالروز آزادی کشور برگزار می‌شود.

چهار هزار تکت چاپ شده‌‎اند و در چهار تالار سینمایی که برای نمایش یک صد فلم برای هشت روز، از پیش معین شده‎اند، قابل دست رس استند.

تالار سینمای آی خانم در پل سرخ کابل از روز ۱۲ تا ۱۹ هم ماه اسد، میزبان تماشاگران شماری از فلم‌ها خواهد بود.

تالار آی خانم که ماه پیش گشایش یافت؛ گنجایش هشتاد تماشاگر را در یک زمان دارد.

یاسین نگاه، مسؤول تالار سینمای آی خانم در این بهر می‌گوید: "تمامی آماده‌گی‌ها برای نمایش صد فلم وجود دارد. از شروع هفته نو از صبح تا بیگاه. سینمای آی خانم در خدمت مراجعانی خواهد بود که دوست دارند یک هفته را به گونۀ کامل با سینما و فلم باشند.»

بخشی از این فلم‌ها به چهار دهه گذشته صنعت فلم سازی افغانستان بر می‌گردد و بخشی از آنان به هژده سال گذشته صنعت فلم سازی در کشور بر می‌گردد.

ممنون مقصودی، بازیگر شناخته شدۀ کشور از روزهای یاد می‌کند که رفتن به سینما و تماشای فلم در میان کابلیان، یک فرهنگ بود.

او می‌گوید: "اتفاق اگر همان روز یک بازیگر با ما یکجا می‌بود و در جریان فلم مردم اطلاع می‌یافتند که آن بازیگر در تالار نمایش فلم آمده، شما باور بکنید که سر او نوبت نبود از امضا گرفتن و این فوق‌العاده یک ارزش است. و امروز برای ما و شما در کار است که بیافیم که ذایقه مردم ما چرا دگرگون شده‌است و امروز روان ما چی را می‌پذیرد تا ما بربنیاد ذوق مردم خود فلم بسازیم.»

صحرا کریمی، رییس افغان فلم می‌گوید که صد فلمی که برای جشنواره سینمای افغانستان تعیین شده‌اند، بخشی از آنان از آرشیف افغان فلم است و در این جشنواره شهروندان کشور پس از دهه‌ها، با سینمای یک باردیگر آشتی خواهند کرد.

او افزود: "بیایید یک بار دیگر رفتن به سینما را احیا بکنیم. مردم را تشویق کنیم. آشنا بدهیم بین مخاطب و فلم و فلم سازان. چنین تلاش کنیم که نگاه نوی را نسبت به سینما و صنعت فلم سازی در افغانستان ایجاد کنیم."

تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاهی کابل و تالار سینمای افغان فلم، چهار محل نمایش یک صد فلم جشنواره سینمای افغانستان در هفته آینده خواهند بود.

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان برای هشت روز درکابل

پس از دهه‌ها یک بار دیگر باشنده‌گان کابل پای تماشای فلم‌ها در چهار تالار نمایش فلم در کابل خواهند نشست.

Thumbnail

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان برای هشت روز در کابل افغانستان به مناسبت یک صدمین سالروز آزادی کشور برگزار می‌شود.

چهار هزار تکت چاپ شده‌‎اند و در چهار تالار سینمایی که برای نمایش یک صد فلم برای هشت روز، از پیش معین شده‎اند، قابل دست رس استند.

تالار سینمای آی خانم در پل سرخ کابل از روز ۱۲ تا ۱۹ هم ماه اسد، میزبان تماشاگران شماری از فلم‌ها خواهد بود.

تالار آی خانم که ماه پیش گشایش یافت؛ گنجایش هشتاد تماشاگر را در یک زمان دارد.

یاسین نگاه، مسؤول تالار سینمای آی خانم در این بهر می‌گوید: "تمامی آماده‌گی‌ها برای نمایش صد فلم وجود دارد. از شروع هفته نو از صبح تا بیگاه. سینمای آی خانم در خدمت مراجعانی خواهد بود که دوست دارند یک هفته را به گونۀ کامل با سینما و فلم باشند.»

بخشی از این فلم‌ها به چهار دهه گذشته صنعت فلم سازی افغانستان بر می‌گردد و بخشی از آنان به هژده سال گذشته صنعت فلم سازی در کشور بر می‌گردد.

ممنون مقصودی، بازیگر شناخته شدۀ کشور از روزهای یاد می‌کند که رفتن به سینما و تماشای فلم در میان کابلیان، یک فرهنگ بود.

او می‌گوید: "اتفاق اگر همان روز یک بازیگر با ما یکجا می‌بود و در جریان فلم مردم اطلاع می‌یافتند که آن بازیگر در تالار نمایش فلم آمده، شما باور بکنید که سر او نوبت نبود از امضا گرفتن و این فوق‌العاده یک ارزش است. و امروز برای ما و شما در کار است که بیافیم که ذایقه مردم ما چرا دگرگون شده‌است و امروز روان ما چی را می‌پذیرد تا ما بربنیاد ذوق مردم خود فلم بسازیم.»

صحرا کریمی، رییس افغان فلم می‌گوید که صد فلمی که برای جشنواره سینمای افغانستان تعیین شده‌اند، بخشی از آنان از آرشیف افغان فلم است و در این جشنواره شهروندان کشور پس از دهه‌ها، با سینمای یک باردیگر آشتی خواهند کرد.

او افزود: "بیایید یک بار دیگر رفتن به سینما را احیا بکنیم. مردم را تشویق کنیم. آشنا بدهیم بین مخاطب و فلم و فلم سازان. چنین تلاش کنیم که نگاه نوی را نسبت به سینما و صنعت فلم سازی در افغانستان ایجاد کنیم."

تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاهی کابل و تالار سینمای افغان فلم، چهار محل نمایش یک صد فلم جشنواره سینمای افغانستان در هفته آینده خواهند بود.

هم‌رسانی کنید