تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان ۴میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد

قرار است «افغان فلم» به مناسبت یک صدمین سالروز آزادی افغانستان، جشنوارۀ سینمای افغانستان را برگزار کند.

مسؤولان افغان فلم، می‌گویند که برگزاری این جشواره چهار میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم، می‌گوید که این جشنواره نخستین جشنواره‌یی است که از سوی حکومت روی آن سرمایه‌گذاری شده‌است.

اما این جشنوراه رایگان نیست. دانشجویان با پرداخت بیست افغانی و دیگر شهروندان با پرداخت پنجاه افغانی پیش از آغاز نمایش فلم از تالارهای سینمایی معین شده می‌توانند تکت بدست آروند.

نمایش صد فلم افغانستان در چهار محل در کابل - تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاه کابل و تالار سینمای افغان فلم – بخشی از این جشنواره است.

بانو کریمی، می‌گوید که دو مستند به نام‌های «شاه امان الله و ملکه ثریا» و «یک صد سال آزادی افغانستان» نیز ساخته خواهد شد: «ما بودجۀ این دو فلم را از حکومت گرفتیم اما حکومت هیچ گونه سناریویی سفارشی برای ما نداده‌است و دست ما را در این زمینه آزاد گذاشته است.»

مسؤولان افغان فلم، امروز (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) یک نشست خبری را برای آگاه ساختن مردم از این جشنواره برگزار کردند.

ولی تلاش، بازیگر سینما گفت: «به سینما، ما آینده نگر استیم. امیدواراستیم که ما بتوانیم فلم‌های خوبی تولید کنیم.»

همایون پاییز، فلم ساز نیز بیان داشت: «ما نمی‌دانم که چرا نتوانستیم در درازای هژده سال گذشته همین حکومت را قناعت بدهیم برای ما یک بودجه‌یی را قایل شوند که ما فلم بسازیم و چنین جشنواره‌های را برگزار کنیم.»

کارمندان افغان فلم، این جشنواره را برای تشویق مردم به فلم دیدن و نیز یک یادآوری از گذشتۀ فلم‌سازی و سینما در افغانستان می‌گویند.

قرار است حکومت، صدمین سالروز استرداد استقلال کشور را در بیست و هشتم ماه اسد به‌گونۀ ویژه تجلیل کند. رییس‌جمهور حکم داده‌است که ۳۸۴میلیون افغانی را از کود ۹۱ که ویژۀ ریاست‌جمهوری است، برای برگزاری مراسم جشن استقلال هزینه کنند.

برگزاری جشنوارۀ سینمای افغانستان ۴میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد

مسؤولان افغان فلم، امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ اسد) یک نشست خبری را برای آگاه ساختن مردم از این جشنواره برگزار کردند.

تصویر بندانگشتی

قرار است «افغان فلم» به مناسبت یک صدمین سالروز آزادی افغانستان، جشنوارۀ سینمای افغانستان را برگزار کند.

مسؤولان افغان فلم، می‌گویند که برگزاری این جشواره چهار میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم، می‌گوید که این جشنواره نخستین جشنواره‌یی است که از سوی حکومت روی آن سرمایه‌گذاری شده‌است.

اما این جشنوراه رایگان نیست. دانشجویان با پرداخت بیست افغانی و دیگر شهروندان با پرداخت پنجاه افغانی پیش از آغاز نمایش فلم از تالارهای سینمایی معین شده می‌توانند تکت بدست آروند.

نمایش صد فلم افغانستان در چهار محل در کابل - تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاه کابل و تالار سینمای افغان فلم – بخشی از این جشنواره است.

بانو کریمی، می‌گوید که دو مستند به نام‌های «شاه امان الله و ملکه ثریا» و «یک صد سال آزادی افغانستان» نیز ساخته خواهد شد: «ما بودجۀ این دو فلم را از حکومت گرفتیم اما حکومت هیچ گونه سناریویی سفارشی برای ما نداده‌است و دست ما را در این زمینه آزاد گذاشته است.»

مسؤولان افغان فلم، امروز (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) یک نشست خبری را برای آگاه ساختن مردم از این جشنواره برگزار کردند.

ولی تلاش، بازیگر سینما گفت: «به سینما، ما آینده نگر استیم. امیدواراستیم که ما بتوانیم فلم‌های خوبی تولید کنیم.»

همایون پاییز، فلم ساز نیز بیان داشت: «ما نمی‌دانم که چرا نتوانستیم در درازای هژده سال گذشته همین حکومت را قناعت بدهیم برای ما یک بودجه‌یی را قایل شوند که ما فلم بسازیم و چنین جشنواره‌های را برگزار کنیم.»

کارمندان افغان فلم، این جشنواره را برای تشویق مردم به فلم دیدن و نیز یک یادآوری از گذشتۀ فلم‌سازی و سینما در افغانستان می‌گویند.

قرار است حکومت، صدمین سالروز استرداد استقلال کشور را در بیست و هشتم ماه اسد به‌گونۀ ویژه تجلیل کند. رییس‌جمهور حکم داده‌است که ۳۸۴میلیون افغانی را از کود ۹۱ که ویژۀ ریاست‌جمهوری است، برای برگزاری مراسم جشن استقلال هزینه کنند.

هم‌رسانی کنید