Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری دومین جشنوارۀ سالانۀ دمبوره در بامیان

بامیان، میزبان دومین جشنوارۀ سالانۀ دمبوره است که در آن صدها تن از باشنده‌گان ولایت‌های همجوار بامیان و نیز شهرکابل، شرکت کرده‌اند.

این جشنواره که امروز (جمعه ۸سرطان) در «پارک ولایت» بامیان آغاز شد، قرار است فردا نیز در بندامیر ادامه داشته باشد.

طاهر ظهیر، والي باميان، مي‌گويد كه امسال قرار است چهار جشنوارۀ بزرگ وکوچک ديگر نیز در باميان برگزار شوند.

آقای ظهیر می‌افزاید که هدف از برگزاری این جشنواره‌ها، جلب گردشگران به باميان و حفظ ارزش‌هاي فرهنگي کشور به ویژه ارزش‌های فرهنگی بامیان است: «جشنواره‌هایی را که سال گذشته راه اندازی کردیم، موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی در بامیان شد که سال گذشته ما ۳۰۰هزار گردشگر را در بامیان داشتیم.»

اجرای موسیقی محلی، اجرای چوب‌بازی، برگزاری نمایش‌گاه ساخته‌های دستی زنان، و برگزاری نمایش‌گاه نقاشی بخش‌های امروز جشنوارۀ موسیقی بامیان بودند.

در اين جشنواره، از ولايت‌های غزنی، کابل، میدان وردک، بامیان، غور و دایکندی ۱۱ گروۀ موسيقي محلي و ۵۰ آوازخوان و آموزگار موسيقي محلي دعوت شده‌اند.

صفدر توکلی، یکی از این آوازخوانان است: «شرایط گرچه خوب نیست، ولی باید هنرمندان را درنظر داشته باشد – هنرمندان بلبل و زبان دولت است.»

برخلاف سال گذشته، امسال اما عالمان دین در این ولایت با برگزاری این جشنواره مخالفت نکردند. از همین رو، جشنواره پرشور و گرم تجلیل می‌شود و زنان و مردان حضور گسترده‌یی دارند.

به رغم متوقف بودن پروازهای شرکت‌های هوایی خصوصی به بامیان، آقای ظهیر می‌گوید که در سه ماه گذشته بیش از صدهزار گردشکر از بامیان دیدار کرده‌اند.

بامیان، بدلیل جذبه‌های توریستی که دارد سالانه گواه بازدید هزاران تن از گردشگران داخلی و خارجی است.

بند امیر، یکی از این جذبه‌های توریستی این ولایت است که در سال ۱۳۸۸ به عنوان نخستین پارک ملی افغانستان نام‌گذاری شد.

برگزاری دومین جشنوارۀ سالانۀ دمبوره در بامیان

به رغم متوقف بودن پروازهای شرکت‌های هوایی خصوصی به بامیان، والی بامیان می‌گوید که در سه ماه گذشته بیش از صدهزار گردشکر از بامیان دیدار کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بامیان، میزبان دومین جشنوارۀ سالانۀ دمبوره است که در آن صدها تن از باشنده‌گان ولایت‌های همجوار بامیان و نیز شهرکابل، شرکت کرده‌اند.

این جشنواره که امروز (جمعه ۸سرطان) در «پارک ولایت» بامیان آغاز شد، قرار است فردا نیز در بندامیر ادامه داشته باشد.

طاهر ظهیر، والي باميان، مي‌گويد كه امسال قرار است چهار جشنوارۀ بزرگ وکوچک ديگر نیز در باميان برگزار شوند.

آقای ظهیر می‌افزاید که هدف از برگزاری این جشنواره‌ها، جلب گردشگران به باميان و حفظ ارزش‌هاي فرهنگي کشور به ویژه ارزش‌های فرهنگی بامیان است: «جشنواره‌هایی را که سال گذشته راه اندازی کردیم، موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی در بامیان شد که سال گذشته ما ۳۰۰هزار گردشگر را در بامیان داشتیم.»

اجرای موسیقی محلی، اجرای چوب‌بازی، برگزاری نمایش‌گاه ساخته‌های دستی زنان، و برگزاری نمایش‌گاه نقاشی بخش‌های امروز جشنوارۀ موسیقی بامیان بودند.

در اين جشنواره، از ولايت‌های غزنی، کابل، میدان وردک، بامیان، غور و دایکندی ۱۱ گروۀ موسيقي محلي و ۵۰ آوازخوان و آموزگار موسيقي محلي دعوت شده‌اند.

صفدر توکلی، یکی از این آوازخوانان است: «شرایط گرچه خوب نیست، ولی باید هنرمندان را درنظر داشته باشد – هنرمندان بلبل و زبان دولت است.»

برخلاف سال گذشته، امسال اما عالمان دین در این ولایت با برگزاری این جشنواره مخالفت نکردند. از همین رو، جشنواره پرشور و گرم تجلیل می‌شود و زنان و مردان حضور گسترده‌یی دارند.

به رغم متوقف بودن پروازهای شرکت‌های هوایی خصوصی به بامیان، آقای ظهیر می‌گوید که در سه ماه گذشته بیش از صدهزار گردشکر از بامیان دیدار کرده‌اند.

بامیان، بدلیل جذبه‌های توریستی که دارد سالانه گواه بازدید هزاران تن از گردشگران داخلی و خارجی است.

بند امیر، یکی از این جذبه‌های توریستی این ولایت است که در سال ۱۳۸۸ به عنوان نخستین پارک ملی افغانستان نام‌گذاری شد.

هم‌رسانی کنید