تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نخستین برنامۀ فرهنگی در کابل پس از شیوع کرونا

نخستین برنامۀ فرهنگی در کابل پس از نزدیک به شش ماه از وضع محدودیت بر برگزاری گردهمایی‌ها ازبهر گسترش ویروس کرونا در کشور، امروز برگزار شد.

در این برنامه که ده‌ها تن از فرهنگیان و شهروندان کابل شرکت کرده بودند، در کنار سرودن شعر و اجرای موسیقی، برنامه‌های سرگرم کنندۀ دیگر را نیز اجرا کردند.

رامین رازق‌پور، یکز از شرکت کننده‌گان این برنامه گفت: «امروز که در این برنامه حضور یافته‌ام، بسیار خوشحال هستم؛ همه‌ را شاد می‌بینم.»

شاداب گلزاد، شرکت کنندۀ دیگر این برنامه نیز افزود: «امید من این است که دربرنامه‌های صلح، برنامه‌های فرهنگی که در آن جوانان حضور داشته باشند، نیز شامل باشد.»

این جوانان انتظار داردند که با شکست ویروس کرونا در کشور زنده‌گی به‌حالت عادی بر گردد و به خشونت‌ها نیز نقطه پایان گذاشته شود.

ظفر، باشندۀ کابل بیان داشت: «چند ماه قرنطین بود و مردم به‌گونه‌یی، حبس خانه‌گی بودند.»

شهلا حمیدی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «این چنین برنامه‌ها و سرگرمی‌ها برای جوانان و برای فرهنگ سازی بسیار خوب است.»

این برنامه در شهر کتاب در کابل برگزار شده بود.

برگزاری نخستین برنامۀ فرهنگی در کابل پس از شیوع کرونا

حکومت افغانستان اخیرأ تصمیم گرفت تا دانشگاه‌ها باز شوند. مرکزهای آموزشی و سالن‌های عروسی، پس از شیوع کرونا در کشور بسته شده بودند.

تصویر بندانگشتی

نخستین برنامۀ فرهنگی در کابل پس از نزدیک به شش ماه از وضع محدودیت بر برگزاری گردهمایی‌ها ازبهر گسترش ویروس کرونا در کشور، امروز برگزار شد.

در این برنامه که ده‌ها تن از فرهنگیان و شهروندان کابل شرکت کرده بودند، در کنار سرودن شعر و اجرای موسیقی، برنامه‌های سرگرم کنندۀ دیگر را نیز اجرا کردند.

رامین رازق‌پور، یکز از شرکت کننده‌گان این برنامه گفت: «امروز که در این برنامه حضور یافته‌ام، بسیار خوشحال هستم؛ همه‌ را شاد می‌بینم.»

شاداب گلزاد، شرکت کنندۀ دیگر این برنامه نیز افزود: «امید من این است که دربرنامه‌های صلح، برنامه‌های فرهنگی که در آن جوانان حضور داشته باشند، نیز شامل باشد.»

این جوانان انتظار داردند که با شکست ویروس کرونا در کشور زنده‌گی به‌حالت عادی بر گردد و به خشونت‌ها نیز نقطه پایان گذاشته شود.

ظفر، باشندۀ کابل بیان داشت: «چند ماه قرنطین بود و مردم به‌گونه‌یی، حبس خانه‌گی بودند.»

شهلا حمیدی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «این چنین برنامه‌ها و سرگرمی‌ها برای جوانان و برای فرهنگ سازی بسیار خوب است.»

این برنامه در شهر کتاب در کابل برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید