تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاۀ عکس‌های باستانی مس‌عینک در کابل

ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به روز سه‌شنبه (۸حوت) ۳۰عکس را از آن پدیده‌های باستانی که ازبخش‌های باستانی مس‌عینک به دست آمده‌اند، به نمایش گذاشت.
 
این نمایشگاه به مناسبت پنجاهمین سال‌روز ایجاد ریاست باستانی شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در باغ بابر، کابل برگزار شد.
 
نور آغا نوری، رییس باستان شناسی می‌گوید که از سال ۲۰۰۹ میلادی تا اکنون سه هزار بازماندۀ باستانی قابل انتقال از بخش‌های باستانی مس‌عینک به دست آمده‌اند وده‌ها بازماندۀ باستانی غیرقابل انتقال در آن ساحه تا اکنون موجود استند.
 
به باوراین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ با آغاز استخراج مس‌عینک بازمانده‌های غیر قابل انتقال در این بخش‌ها به محافظت بسیار نیاز دارد.
 
آقای نوری افزود: "یک شمار بازمانده‌های که قابل انتقال نبودند تا اکنون در ساحه باستانی مس‌عینک به جا مانده‌اند و در آن جا نگهداری می‌شوند. به گونۀ مثال استوپه‌های کوچک و بزرگ."
 
گفته می‌شود که شماری از این بازمانده‌های باستانی در بیرون از کشور به نمایش نیز گذاشته شده‌اند.
 
استوری شمس مایار، عضو علمی آکادمی‌علوم گفت: "ما از حکومت می‌خواهیم که برای نگهداری از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های باستانی، بربنیاد موردی که در قانون حفظ میراث‌های فرهنگی در نظر گرفته شوند و این کار انجام شود."
 
خلیل‎الله نورزاد، یک تن از بازدید کننده‌گان گفت: "این بخش باید توسعه داده شود، در کنار موزیم در بخش‌های دیگر کشور نیز به نمایش گذاشته شود تا همۀ شهروندان با این بازمانده‌ها آشنایی پیداکنند."
 
پیشینۀ ساحۀ باستانی مس‌عینک به دوره بودایی برمی‌گردد.
 
این ساحه درنزدیک معدن مس‌عینک ولایت لوگر درسال ۱۹۶۳میلادی سروی شد و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کاوش‌ها در این بخش آغاز شدند.

برگزاری نمایشگاۀ عکس‌های باستانی مس‌عینک در کابل

در این نمایشگاه بیشترعکس‌هایی از بازمانده‌های باستانی به نمایش گذاشته شده‌اند که پس از کشف، قابل انتقال نبوده‌اند وهنوز هم درآن بخش‌ها استند.

تصویر بندانگشتی

ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به روز سه‌شنبه (۸حوت) ۳۰عکس را از آن پدیده‌های باستانی که ازبخش‌های باستانی مس‌عینک به دست آمده‌اند، به نمایش گذاشت.
 
این نمایشگاه به مناسبت پنجاهمین سال‌روز ایجاد ریاست باستانی شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در باغ بابر، کابل برگزار شد.
 
نور آغا نوری، رییس باستان شناسی می‌گوید که از سال ۲۰۰۹ میلادی تا اکنون سه هزار بازماندۀ باستانی قابل انتقال از بخش‌های باستانی مس‌عینک به دست آمده‌اند وده‌ها بازماندۀ باستانی غیرقابل انتقال در آن ساحه تا اکنون موجود استند.
 
به باوراین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ با آغاز استخراج مس‌عینک بازمانده‌های غیر قابل انتقال در این بخش‌ها به محافظت بسیار نیاز دارد.
 
آقای نوری افزود: "یک شمار بازمانده‌های که قابل انتقال نبودند تا اکنون در ساحه باستانی مس‌عینک به جا مانده‌اند و در آن جا نگهداری می‌شوند. به گونۀ مثال استوپه‌های کوچک و بزرگ."
 
گفته می‌شود که شماری از این بازمانده‌های باستانی در بیرون از کشور به نمایش نیز گذاشته شده‌اند.
 
استوری شمس مایار، عضو علمی آکادمی‌علوم گفت: "ما از حکومت می‌خواهیم که برای نگهداری از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های باستانی، بربنیاد موردی که در قانون حفظ میراث‌های فرهنگی در نظر گرفته شوند و این کار انجام شود."
 
خلیل‎الله نورزاد، یک تن از بازدید کننده‌گان گفت: "این بخش باید توسعه داده شود، در کنار موزیم در بخش‌های دیگر کشور نیز به نمایش گذاشته شود تا همۀ شهروندان با این بازمانده‌ها آشنایی پیداکنند."
 
پیشینۀ ساحۀ باستانی مس‌عینک به دوره بودایی برمی‌گردد.
 
این ساحه درنزدیک معدن مس‌عینک ولایت لوگر درسال ۱۹۶۳میلادی سروی شد و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کاوش‌ها در این بخش آغاز شدند.

هم‌رسانی کنید