تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری یک نمایشگاه درموزیم ملی به مناسبت سال‌روز استقلال کشور

نمایشگاهی زیر نام «امان الله خان و تلاش‌ها برای استقلال و ترقی کشور»، امروز (شنبه، ۲۶ اسد) در موزیم ملی کشور گشایش یافت.

این نمایشگاه که در آن، اثرهایی در پیوند با صدمین استقلال کشور، به نمایش گذاشته میشود، یک ماه به درازا خواهد کشید.

دیدگاه‌های امان‌ الله خان دربارۀ اصلاحات و پیشرفت‌ها در کشور و سهم‌گیری مردم در این روندها، مهم‌ترین موضوعاتی را می‌سازند که در اثرهای این نمایشگاه بازتاب یافته‌اند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دربارۀ برگزاری این نمایشگاه گفت: «در مورد اصلاحات، نظریاتش در مورد مردم، سهم‌گیری مردم، در مورد موقف زنان، درمورد پیشرفت و ترقی وطن، و هم چنان در جاهایی که به رهبری شاه امان الله خان، همه مردم به خاطر وطن ایستاده‌گی کردند.»

قرار است به روز بیست و هشتم ماه اسد، افغانستان از صدمین سال‌روز استرداد استقلالش جشن بگیرد. حکومت افغانستان، آماده‌گی‌هایی را روی دست گرفته‌است تا این روز را به‌گونۀ ویژه جشن بگیرد.

این نمایشگاه که تنها دو روز مانده به صدمین سال‌گرد استقلال افغانستان گشایش یافته‌است، به گفته مسؤولان موزیم ملی مردم در روزهای آینده هم می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

کلپ محمد فهیم رحیمی - رییس موزیم کابل بیان داشت: «این نمایشگاه را ترتیب کرده ایم و برای مدت یک ماه باز است و هرکس می‌تواند که از این دیدن کند.»

آشنایی شهروندان کشور با دورۀ امانی و نقش آنان در پیشرفت‌‎ها از بهر جلوگیری از برگشت افغانستان به دوره های چند دهه اخیر، از اهداف اصلی راه اندازی این نمایشگاه گفته شده اند.

برگزاری یک نمایشگاه درموزیم ملی به مناسبت سال‌روز استقلال کشور

این نمایشگاه که تنها دو روز مانده به صدمین سال‌گرد استقلال افغانستان گشایش یافته‌است، به گفته مسؤولان موزیم ملی مردم در روزهای آینده هم می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاهی زیر نام «امان الله خان و تلاش‌ها برای استقلال و ترقی کشور»، امروز (شنبه، ۲۶ اسد) در موزیم ملی کشور گشایش یافت.

این نمایشگاه که در آن، اثرهایی در پیوند با صدمین استقلال کشور، به نمایش گذاشته میشود، یک ماه به درازا خواهد کشید.

دیدگاه‌های امان‌ الله خان دربارۀ اصلاحات و پیشرفت‌ها در کشور و سهم‌گیری مردم در این روندها، مهم‌ترین موضوعاتی را می‌سازند که در اثرهای این نمایشگاه بازتاب یافته‌اند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دربارۀ برگزاری این نمایشگاه گفت: «در مورد اصلاحات، نظریاتش در مورد مردم، سهم‌گیری مردم، در مورد موقف زنان، درمورد پیشرفت و ترقی وطن، و هم چنان در جاهایی که به رهبری شاه امان الله خان، همه مردم به خاطر وطن ایستاده‌گی کردند.»

قرار است به روز بیست و هشتم ماه اسد، افغانستان از صدمین سال‌روز استرداد استقلالش جشن بگیرد. حکومت افغانستان، آماده‌گی‌هایی را روی دست گرفته‌است تا این روز را به‌گونۀ ویژه جشن بگیرد.

این نمایشگاه که تنها دو روز مانده به صدمین سال‌گرد استقلال افغانستان گشایش یافته‌است، به گفته مسؤولان موزیم ملی مردم در روزهای آینده هم می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

کلپ محمد فهیم رحیمی - رییس موزیم کابل بیان داشت: «این نمایشگاه را ترتیب کرده ایم و برای مدت یک ماه باز است و هرکس می‌تواند که از این دیدن کند.»

آشنایی شهروندان کشور با دورۀ امانی و نقش آنان در پیشرفت‌‎ها از بهر جلوگیری از برگشت افغانستان به دوره های چند دهه اخیر، از اهداف اصلی راه اندازی این نمایشگاه گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید