تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگداشت از سومین سال‌روز درگذشت محمد حسن کاکر در کشور

باشنده‌گان ولایت لغمان، امروز (پنج‌شنبه، ۱۹جدی) از سومین سال‌روز درگذشت پروفیسور محمد حسن کاکر، تاریخ نگار و پژوهشگر کشور یادبود کردند.

اعضای خانوادۀ کاکر، همزمان با بزرگداشت از سال‌روز درگذشت او، سنگ بنای آرامگاه اورا نیز امروز در سرخکان لغمان گذاشتند.

اعضای خانوادۀ کاکر، می‌گویند که راه محمد حسین کاکر برای معرفی ارزش‌های تاریخی افغانستان به جهانیان باید ادامه یابد.

مریم کاکر، همسر حسن کاکر گفت: «همیشه در کتاب و قلم مصروف بود. در کارهای خانه و اولاد داری غرض نداشت. غرق بود و می‌گفت هرچه می‌کنم بخاطر افغانستان است.»

کاوون کاکر، پسر حسن کاکر نیز افزود: «کتاب و داشته‌های شان که به آرامگاه شان می‌آید در اینجا برای شان شریک می‌شود.»

در همین حال، مقام‌های محلی ولایت‌های مشرقی در شهر مهترلام لغمان نیز امروز در مراسمی از سال‌روز درگذشت کاکر یادبود کردند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار گفت:«شناخت بهتر از تاریخ می‌تواند محبت را نسبت به مردم و وطن پیدا ‌کند و این می‌تواند روحیه خدمت‌گزاری را بهتر بسازد، اما امروز این عملکرد وجود ندارد.»

آصف ننگ، والی لغمان نیز اظهار داشت: «تمام نوشته‌های پوهاند صاحب، گذشته را به حال وصل ساخته است و ما حالا می‌دانیم که آینده هم وصل می‌شود و این کار بزرگ است.»

محمد حسین کاکر، از جمله نخستین نسل تاریخ نگاران معاصر افغانستان است که نه تنها در افغانستان بل‌که در دنیای آکادمیک افغانستان ‌شناسی غرب نیز از شهرت خوبی برخوردار است.

لعل پاچا آزمون، استاد دانشگاه در این باره بیان داشت: «وطن را شناختن، مردم را شناختن و منطقه را شناختن و کسی که به نسل آینده چنین اهداف و آموزش و عبرت دارد و قهرمانان واقعی است.»

محمد حسن کاکر در سال ۱۹۲۹ در ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان چشم به جهان کشود و از لیسه غازی با درجه عالی فارغ گردید. وی در سال ۱۹۵۳ شامل دانشکدۀ ‌ادبیات دانشگاۀ  کابل شد. سپس، ماستری‌اش را در رشتهٔ ‌تاریخ از بریتانیا و ‌دکتورایش را در رشتهٔ ‌تاریخ از دانشگاۀ «پرنستن» ایالات متحدهٔ ‌امریکا بدست آورد.

کاکر، از سال ۱۹۸۹ تا هنگامی که سه سال پیش درگذشت، در ایالات متحدهٔ ‌امریکا زنده‌گی می‌کرد.                                                                   

بزرگداشت از سومین سال‌روز درگذشت محمد حسن کاکر در کشور

کاکر، از سال ۱۹۸۹ تا هنگامی که سه سال پیش درگذشت، در ایالات متحدهٔ ‌امریکا زنده‌گی می‌کرد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولایت لغمان، امروز (پنج‌شنبه، ۱۹جدی) از سومین سال‌روز درگذشت پروفیسور محمد حسن کاکر، تاریخ نگار و پژوهشگر کشور یادبود کردند.

اعضای خانوادۀ کاکر، همزمان با بزرگداشت از سال‌روز درگذشت او، سنگ بنای آرامگاه اورا نیز امروز در سرخکان لغمان گذاشتند.

اعضای خانوادۀ کاکر، می‌گویند که راه محمد حسین کاکر برای معرفی ارزش‌های تاریخی افغانستان به جهانیان باید ادامه یابد.

مریم کاکر، همسر حسن کاکر گفت: «همیشه در کتاب و قلم مصروف بود. در کارهای خانه و اولاد داری غرض نداشت. غرق بود و می‌گفت هرچه می‌کنم بخاطر افغانستان است.»

کاوون کاکر، پسر حسن کاکر نیز افزود: «کتاب و داشته‌های شان که به آرامگاه شان می‌آید در اینجا برای شان شریک می‌شود.»

در همین حال، مقام‌های محلی ولایت‌های مشرقی در شهر مهترلام لغمان نیز امروز در مراسمی از سال‌روز درگذشت کاکر یادبود کردند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار گفت:«شناخت بهتر از تاریخ می‌تواند محبت را نسبت به مردم و وطن پیدا ‌کند و این می‌تواند روحیه خدمت‌گزاری را بهتر بسازد، اما امروز این عملکرد وجود ندارد.»

آصف ننگ، والی لغمان نیز اظهار داشت: «تمام نوشته‌های پوهاند صاحب، گذشته را به حال وصل ساخته است و ما حالا می‌دانیم که آینده هم وصل می‌شود و این کار بزرگ است.»

محمد حسین کاکر، از جمله نخستین نسل تاریخ نگاران معاصر افغانستان است که نه تنها در افغانستان بل‌که در دنیای آکادمیک افغانستان ‌شناسی غرب نیز از شهرت خوبی برخوردار است.

لعل پاچا آزمون، استاد دانشگاه در این باره بیان داشت: «وطن را شناختن، مردم را شناختن و منطقه را شناختن و کسی که به نسل آینده چنین اهداف و آموزش و عبرت دارد و قهرمانان واقعی است.»

محمد حسن کاکر در سال ۱۹۲۹ در ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان چشم به جهان کشود و از لیسه غازی با درجه عالی فارغ گردید. وی در سال ۱۹۵۳ شامل دانشکدۀ ‌ادبیات دانشگاۀ  کابل شد. سپس، ماستری‌اش را در رشتهٔ ‌تاریخ از بریتانیا و ‌دکتورایش را در رشتهٔ ‌تاریخ از دانشگاۀ «پرنستن» ایالات متحدهٔ ‌امریکا بدست آورد.

کاکر، از سال ۱۹۸۹ تا هنگامی که سه سال پیش درگذشت، در ایالات متحدهٔ ‌امریکا زنده‌گی می‌کرد.                                                                   

هم‌رسانی کنید