تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیجنگ از نشست گفتگوهای تمدن‌های آسیا میزبانی می‌کند

قرار است فردا  چهار شنبه گفتگوی تمدن‌های آسیا  در شهر بیجنگ پایتخت چین آغاز شود. در این نشست نماینده  افغانستان نیز حضور خواهد یافت.

هدف از برگزاری این نشست تبادل فرهنگی و شناسایی فرهنگ‌های کشورهای آسیایی گفته شده است.

نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان نیز دراین نشست شرکت خواهد کرد.

عبدالمقیم رییس پلان و پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت: «همان گونه که رییس جمهور کشور ما در یکی از سخنرانی‌هایش گفت که با یک گل بهار نمی‌شود. پس ما در یک عصر جهانی شدن زنده گی می‌کنیم.این گفتگوی تبال فرهنگ‌های آسیا در چین، چیزهای زیادی را در باره چین و در باره کشورهای دیگر برجسته خواهد کرد و من همچون شرکت کننده چیز های زیادی را در باره تبادل فرهنگ‌های گونه‌گون خواهم آموخت.»

در همین حال، نماینده پیشین سنگاپور در سازمان ملل متحد که یکی دیگر از شرکت کننده‌گان گفتگوی تمدن‌ها در بیجنگ خواهد بود به این باور است که تبادل فرهنگی میان کشورها سبب گسترش روابط خوب میان این کشور ها می‌شود. 

کیشور  مهبوبانی نماینده پیشین سنگاپور در سازمان ملل متحد گفت: «در سده بیست و یکم، تمدیدن‌ها از یکدیگر می‌آموزند. بنابر این بهترین‌های تمدن‌‎‎ها به فرهنگ و تمدن‌های کشور های دیگر سرایت خواهند کرد و نیز تمدن دیگری بهترین‌هایش را با تمدن‌های دیگر شریک خواهند ساخت. پس یک روند ترکیب و درهم آمیختن می‌تواند رخ دهد.» 

انتظار می‌رود در گفتگوی تمدن فرهنگ‌ها در شهر بیجنگ در حدود یک هزار و ۵۰۰ تن از سراسر جهان به ویژه آسیا شرکت کنند.

بیجنگ از نشست گفتگوهای تمدن‌های آسیا میزبانی می‌کند

هدف از برگزاری این نشست تبادل فرهنگی و شناسایی فرهنگ‌های کشورهای آسیایی گفته شده است.

Thumbnail

قرار است فردا  چهار شنبه گفتگوی تمدن‌های آسیا  در شهر بیجنگ پایتخت چین آغاز شود. در این نشست نماینده  افغانستان نیز حضور خواهد یافت.

هدف از برگزاری این نشست تبادل فرهنگی و شناسایی فرهنگ‌های کشورهای آسیایی گفته شده است.

نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان نیز دراین نشست شرکت خواهد کرد.

عبدالمقیم رییس پلان و پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت: «همان گونه که رییس جمهور کشور ما در یکی از سخنرانی‌هایش گفت که با یک گل بهار نمی‌شود. پس ما در یک عصر جهانی شدن زنده گی می‌کنیم.این گفتگوی تبال فرهنگ‌های آسیا در چین، چیزهای زیادی را در باره چین و در باره کشورهای دیگر برجسته خواهد کرد و من همچون شرکت کننده چیز های زیادی را در باره تبادل فرهنگ‌های گونه‌گون خواهم آموخت.»

در همین حال، نماینده پیشین سنگاپور در سازمان ملل متحد که یکی دیگر از شرکت کننده‌گان گفتگوی تمدن‌ها در بیجنگ خواهد بود به این باور است که تبادل فرهنگی میان کشورها سبب گسترش روابط خوب میان این کشور ها می‌شود. 

کیشور  مهبوبانی نماینده پیشین سنگاپور در سازمان ملل متحد گفت: «در سده بیست و یکم، تمدیدن‌ها از یکدیگر می‌آموزند. بنابر این بهترین‌های تمدن‌‎‎ها به فرهنگ و تمدن‌های کشور های دیگر سرایت خواهند کرد و نیز تمدن دیگری بهترین‌هایش را با تمدن‌های دیگر شریک خواهند ساخت. پس یک روند ترکیب و درهم آمیختن می‌تواند رخ دهد.» 

انتظار می‌رود در گفتگوی تمدن فرهنگ‌ها در شهر بیجنگ در حدود یک هزار و ۵۰۰ تن از سراسر جهان به ویژه آسیا شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید