تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

تأکید بریتانیا برادامۀ پشتیبانی از حفظ داشته‌های فرهنگی افغانستان

بریتانیا، بر پشتیبانی‌ این کشور از افغانستان در حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی‌اش تأکید می‌ورزد.

سفیر بریتانیا، در دیدار از موزیم ملی افغانستان می‌گوید که لندن همواره کوشیده است تا از راه های گوناگون به موزیم‌ها و حکومت‌ها در افغانستان کمک کند.

نیکولاس کی، پس از چاشت روز جمعه (۳۰سرطان) از موزیم ملی افغانستان دیدار کرد: «بریتانیا یک پشتیبان بزرگ میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان است. سال هاست که بریتانیا از راه های گوناگون به موزیم‌ها و حکومت افغانستان کمک کرده است تا میراث هایش را حفظ کند.»

در همین حال، محمد فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی از تلاش‌ها برای گسترش و پیشرفت این موزیم خبر می‌دهد: «پلان‌های وسیع انکشافی برای موزیم ملی افغانستان و دیگر موزیم‌ها در ولایت‌ها روی دست داریم.»

در این میان، مردم نیز می‌خواهند که موزیم ملی گسترش بیابد و بر شمار تماشاگران اثرهای این موزیم، افزوده شود.

مولوده توانا، باشندۀ کابل گفت: «وقتی یک جامعۀ داشته‌های فرهنگی غنی داشته باشد، پیامدهای خوبی دارد.»

وجیهه صدیقی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «مردم به موزیم بیایند و از داشته‌های فرهنگی و تاریخی شان آگاهی پیدا کنند.»

موزیم ملی افغانستان، بزرگترین مرکز نگهداری اثرهای باستانی در کابل است که تا هفتاد هزار اثر باستانی در آن وجود دارند.

با این حال، گزارش‌ها می‌رسانند که هم اکنون در کشور، برخی از بخش‌های باستانی، به گونه خودسرانه وغیرقانونی حفر می‌شوند و بازمانده‌های تاریخی این بخش‌ها، به بیرون از کشور قاچاق می‌گردند.

فرهنگ و هنر

تأکید بریتانیا برادامۀ پشتیبانی از حفظ داشته‌های فرهنگی افغانستان

موزیم ملی افغانستان، بزرگترین مرکز نگهداری اثرهای باستانی در کابل است که تا هفتاد هزار اثر باستانی در آن وجود دارند.

تصویر بندانگشتی

بریتانیا، بر پشتیبانی‌ این کشور از افغانستان در حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی‌اش تأکید می‌ورزد.

سفیر بریتانیا، در دیدار از موزیم ملی افغانستان می‌گوید که لندن همواره کوشیده است تا از راه های گوناگون به موزیم‌ها و حکومت‌ها در افغانستان کمک کند.

نیکولاس کی، پس از چاشت روز جمعه (۳۰سرطان) از موزیم ملی افغانستان دیدار کرد: «بریتانیا یک پشتیبان بزرگ میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان است. سال هاست که بریتانیا از راه های گوناگون به موزیم‌ها و حکومت افغانستان کمک کرده است تا میراث هایش را حفظ کند.»

در همین حال، محمد فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی از تلاش‌ها برای گسترش و پیشرفت این موزیم خبر می‌دهد: «پلان‌های وسیع انکشافی برای موزیم ملی افغانستان و دیگر موزیم‌ها در ولایت‌ها روی دست داریم.»

در این میان، مردم نیز می‌خواهند که موزیم ملی گسترش بیابد و بر شمار تماشاگران اثرهای این موزیم، افزوده شود.

مولوده توانا، باشندۀ کابل گفت: «وقتی یک جامعۀ داشته‌های فرهنگی غنی داشته باشد، پیامدهای خوبی دارد.»

وجیهه صدیقی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «مردم به موزیم بیایند و از داشته‌های فرهنگی و تاریخی شان آگاهی پیدا کنند.»

موزیم ملی افغانستان، بزرگترین مرکز نگهداری اثرهای باستانی در کابل است که تا هفتاد هزار اثر باستانی در آن وجود دارند.

با این حال، گزارش‌ها می‌رسانند که هم اکنون در کشور، برخی از بخش‌های باستانی، به گونه خودسرانه وغیرقانونی حفر می‌شوند و بازمانده‌های تاریخی این بخش‌ها، به بیرون از کشور قاچاق می‌گردند.

هم‌رسانی کنید