Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش دختران کندهار برای ایجاد کتاب‌خانۀ ویژۀ زنان در این ولایت

پانزده دختر کندهاری، در یک اقدام بی‌پیشینه تلاش‌ها را برای ایجاد یک کتاب‌خانۀ ویژه برای زنان و دختران در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

فرزانه ظفری، یکی از این دختران کندهار گفت: «ما دیدیم که دختران در کندهار به کتاب و کتاب‌خانه دسترسی ندارند. نه در دانشگاه و نه هم در شهر چنین جایی است که دختران بروند و کتاب بخوانند. ما – پانزده دختر – یک‌جا شدیم و این کمپاین را شروع کردیم؛ می‌خواهیم کتاب گردآوری کنیم و سپس یک کتاب‌خانه بسازیم.»

سمیه که خود دانش‌آموز است، برای ایجاد این کتاب‌خانه پیش قدم شده‌است. او می‌گوید کتاب‌هایی که در خانه‌اش داشت به این کتاب‌خانه اهدا کرده‌است: «در خانۀ ما کتاب‌ها افتاده بودند و کسی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند؛ وقتی دربارۀ این کمپاین شنیدم، این کتاب‌ها را آوردم.»

رنگینه، دختری دیگری که در این پیکار سهیم شده‌است، نیز گفت: «در کندهار، برای زنان بسیار مشکلات وجود دارد؛ مثلأ دربارۀ آزادی زنان. ما باید مبارزه کنیم و شرایط را تغییر بدهیم.»

این دختران، از خانواده‌ها در ولایت کندهار می‌خواهند که در  این پیکار با آنان همکار باشند و کتاب‌هایی را که به آن‌ها نیاز ندارند به این کتاب‌خانه اهدا کنند.

تلاش دختران کندهار برای ایجاد کتاب‌خانۀ ویژۀ زنان در این ولایت

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پانزده دختر کندهاری، در یک اقدام بی‌پیشینه تلاش‌ها را برای ایجاد یک کتاب‌خانۀ ویژه برای زنان و دختران در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

فرزانه ظفری، یکی از این دختران کندهار گفت: «ما دیدیم که دختران در کندهار به کتاب و کتاب‌خانه دسترسی ندارند. نه در دانشگاه و نه هم در شهر چنین جایی است که دختران بروند و کتاب بخوانند. ما – پانزده دختر – یک‌جا شدیم و این کمپاین را شروع کردیم؛ می‌خواهیم کتاب گردآوری کنیم و سپس یک کتاب‌خانه بسازیم.»

سمیه که خود دانش‌آموز است، برای ایجاد این کتاب‌خانه پیش قدم شده‌است. او می‌گوید کتاب‌هایی که در خانه‌اش داشت به این کتاب‌خانه اهدا کرده‌است: «در خانۀ ما کتاب‌ها افتاده بودند و کسی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند؛ وقتی دربارۀ این کمپاین شنیدم، این کتاب‌ها را آوردم.»

رنگینه، دختری دیگری که در این پیکار سهیم شده‌است، نیز گفت: «در کندهار، برای زنان بسیار مشکلات وجود دارد؛ مثلأ دربارۀ آزادی زنان. ما باید مبارزه کنیم و شرایط را تغییر بدهیم.»

این دختران، از خانواده‌ها در ولایت کندهار می‌خواهند که در  این پیکار با آنان همکار باشند و کتاب‌هایی را که به آن‌ها نیاز ندارند به این کتاب‌خانه اهدا کنند.

هم‌رسانی کنید