تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت فرهنگ برای نجات موسیقی افغانستان از ابتذال‌گرایی

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آموزش آوازخوانان و نوازنده‎های حرفه‌‎یی و ثبت حرفه‌‎یی بخشی از آهنگ‌‎های قدیمی و فولکلور، در تلاش آوردن کیفیت به موسیقی در کشور است.

احسان عرفان، رییس این نهاد، موسیقی را در کشور از نگاۀ کمی رو به رشد می‌‎گوید، اما می‌افزاید که از نگاۀ کیفی موسیقی در کشور هر روز مبتزل و ناخوش آیند می‌شود.

آقای عرفان، به این باور است که فراهم بودن امکانات بسیار برای تولید و پخش آهنگ در عصر کنونی سبب شده‌است که آهنگ‌ها غیرحرفه‌یی و برای تجارت ثبت و بی درنگ، همه‌جا پخش شوند: «هدف ما این است که در کنار این، سلیقۀ موسیقایی مردم را بلند ببریم، موسیقی تولید کنیم که وقتی مردم می‌شنوند، در کنار موسیقی که معیاری نباشد اصلأ دیگر موسیقی غیرمعیاری نشنوند. اصلأ راه حل دور کردن مردم از موسیقی بی کیفیت همین است. چون شما بهتر می‌دانید که در چنین شرایط کسی نمی‌تواند که به یک تلویزیون بگوید که این آهنگ را نشر کن این آهنگ را نشر نکن.»

شعیب متوکل یکی از کسانی است که در ریاست موسیقی وزارت فرهنگ سرگرم فراگیری آموزش‌های حرفه‌یی موسیقی است.

متوکل، لیسانس وایلون از دانشگاۀ کابل دارد و همراه با ۴۹ جوان و نوجوان دیگر از نزدیک به یک سال به اینسو آوازخوانی و نواختن ابزارهای موسیقی شرقی و غربی را می‌آموزند: «خود ساز وایلون که است ساز سالونی و ارکستری است. بیشتر در ارکسترها کار گرفته می‌شود. یک ساز جهانی است و در آن نوت‌های غربی استفاده می‌شود.»

غلام حیدر روح نواز، از استادان دوتار هرات جوانان را دوتار آموزش می‌دهد.

این استاد هفتاد سالۀ دوتار می‌گوید که استاد غلام محمد، برای نخستین بار دوصد سال پیش درهرات، دوتار را در هرات ساخت: «ده ساله، دوازده ساله بودم که یک دوتار اختراع شده بود در هرات از سوی کسی به نام غلام محمد. دوتار غلام محمد، دوتار و هفت پرده داشت. مثل حالا این اندازه سیم و تار نداشت.»

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آموزش این نوجوانان و جوانان، ۱۶ آهنگ قدیمی و فولکلور را نیز ثبت کرده‌است.

تلاش وزارت فرهنگ برای نجات موسیقی افغانستان از ابتذال‌گرایی

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آموزش این نوجوانان و جوانان، ۱۶ آهنگ قدیمی و فولکلور را نیز ثبت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آموزش آوازخوانان و نوازنده‎های حرفه‌‎یی و ثبت حرفه‌‎یی بخشی از آهنگ‌‎های قدیمی و فولکلور، در تلاش آوردن کیفیت به موسیقی در کشور است.

احسان عرفان، رییس این نهاد، موسیقی را در کشور از نگاۀ کمی رو به رشد می‌‎گوید، اما می‌افزاید که از نگاۀ کیفی موسیقی در کشور هر روز مبتزل و ناخوش آیند می‌شود.

آقای عرفان، به این باور است که فراهم بودن امکانات بسیار برای تولید و پخش آهنگ در عصر کنونی سبب شده‌است که آهنگ‌ها غیرحرفه‌یی و برای تجارت ثبت و بی درنگ، همه‌جا پخش شوند: «هدف ما این است که در کنار این، سلیقۀ موسیقایی مردم را بلند ببریم، موسیقی تولید کنیم که وقتی مردم می‌شنوند، در کنار موسیقی که معیاری نباشد اصلأ دیگر موسیقی غیرمعیاری نشنوند. اصلأ راه حل دور کردن مردم از موسیقی بی کیفیت همین است. چون شما بهتر می‌دانید که در چنین شرایط کسی نمی‌تواند که به یک تلویزیون بگوید که این آهنگ را نشر کن این آهنگ را نشر نکن.»

شعیب متوکل یکی از کسانی است که در ریاست موسیقی وزارت فرهنگ سرگرم فراگیری آموزش‌های حرفه‌یی موسیقی است.

متوکل، لیسانس وایلون از دانشگاۀ کابل دارد و همراه با ۴۹ جوان و نوجوان دیگر از نزدیک به یک سال به اینسو آوازخوانی و نواختن ابزارهای موسیقی شرقی و غربی را می‌آموزند: «خود ساز وایلون که است ساز سالونی و ارکستری است. بیشتر در ارکسترها کار گرفته می‌شود. یک ساز جهانی است و در آن نوت‌های غربی استفاده می‌شود.»

غلام حیدر روح نواز، از استادان دوتار هرات جوانان را دوتار آموزش می‌دهد.

این استاد هفتاد سالۀ دوتار می‌گوید که استاد غلام محمد، برای نخستین بار دوصد سال پیش درهرات، دوتار را در هرات ساخت: «ده ساله، دوازده ساله بودم که یک دوتار اختراع شده بود در هرات از سوی کسی به نام غلام محمد. دوتار غلام محمد، دوتار و هفت پرده داشت. مثل حالا این اندازه سیم و تار نداشت.»

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آموزش این نوجوانان و جوانان، ۱۶ آهنگ قدیمی و فولکلور را نیز ثبت کرده‌است.

هم‌رسانی کنید