Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داشته‌های ۱۵۰سال کار روزنامه‌نگاری در کشور به نمایش گذاشته شدند

برای نخستین‌بار داشته‌های ۱۵۰سال کار روزنامه‌نگاری در افغانستان، امروزشنبه در کابل به نمایش گذاشته شدند.

این نمایشگاه به‌مناسبت صدمین سال‌گرد روزنامۀ «اتفاق اسلام» برگزار شده بود و در گردآوری داشته‌های آن، مرکز فرهنگ ‌سرای دوربین که در هرات فعالیت دارد، نقش اساسی داشته‌است.

در این نمایشگاه، در حدود دوهزار نمونه از کارهای خُرد و بزرگی که در ۱۵۰سال گذشته در بخش روزنامه‌‌نگاری در افغانستان انجام شده‌اند، به دید عموم گذشته شده بودند.

در برنامۀ گشایش این نمایشگاه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کتابی را زیر نام «ما و نوگرایی» که به آن بازخوانی کارنامه شاه امان الله می‌گوید، نیز رونمایی کرد.   

محمد طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «صد سال افت و خیز، صد سال افول و عروج و صد سال ایستاده‌گی برای آگاهی فوق‌العاده مهم است.»

بخش بزرگ کار گردآوری داشته‌های این نمایشگاه را مرکز فرهنگ‌سرای دوربین در هرات، به دوش داشته‌است. مرکزی که مسؤولانش می‌گویند در حدود سه‌صدهزار نشریه و سند قدیمی را نگهداری می‌کند.

نوراحمد کریمی، بنیادگذار فرهنگ‌سرای دوربین بیان داشت: «این نمایشگاه آثار کلی چاپی افغانستان را و کلی دوره‌هایی را که در افغانستان گذشته شاهد است.»

آریا رووفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز افزود: «نشریات دورۀ امانی، نشریات دورۀ دموکراسی، دوران خلق و پرچم، دوران جهاد و مقاومت، دوران طالبان تا عصر جدید اینجا به نمایش گذاشته شده‌اند.»

با این‌حال، برگزارکننده‌گان غیردولتی این نمایشگاه، در گوشه‌هایی از این برنامه نمادهای طنزیی را به رخ کشیدند که نشانه‌هایی از بی‌توجهی حکومت‌ها به وضع رسانه‌های چاپی و هُشدار از برچیده شدن بساط این رسانه‌ها در کشور تلقی می‌شوند. رسانه‌هایی که برای برپایی آن‌ها هر یک از دست‌اندرکاران‌شان عمری را سپری کرده‌اند.

داشته‌های ۱۵۰سال کار روزنامه‌نگاری در کشور به نمایش گذاشته شدند

در این نمایشگاه، در حدود دوهزار نمونه از کارهای خُرد و بزرگی که در ۱۵۰سال گذشته در بخش روزنامه‌‌نگاری در افغانستان انجام شده‌اند، به دید عموم گذشته شده بودند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار داشته‌های ۱۵۰سال کار روزنامه‌نگاری در افغانستان، امروزشنبه در کابل به نمایش گذاشته شدند.

این نمایشگاه به‌مناسبت صدمین سال‌گرد روزنامۀ «اتفاق اسلام» برگزار شده بود و در گردآوری داشته‌های آن، مرکز فرهنگ ‌سرای دوربین که در هرات فعالیت دارد، نقش اساسی داشته‌است.

در این نمایشگاه، در حدود دوهزار نمونه از کارهای خُرد و بزرگی که در ۱۵۰سال گذشته در بخش روزنامه‌‌نگاری در افغانستان انجام شده‌اند، به دید عموم گذشته شده بودند.

در برنامۀ گشایش این نمایشگاه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کتابی را زیر نام «ما و نوگرایی» که به آن بازخوانی کارنامه شاه امان الله می‌گوید، نیز رونمایی کرد.   

محمد طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «صد سال افت و خیز، صد سال افول و عروج و صد سال ایستاده‌گی برای آگاهی فوق‌العاده مهم است.»

بخش بزرگ کار گردآوری داشته‌های این نمایشگاه را مرکز فرهنگ‌سرای دوربین در هرات، به دوش داشته‌است. مرکزی که مسؤولانش می‌گویند در حدود سه‌صدهزار نشریه و سند قدیمی را نگهداری می‌کند.

نوراحمد کریمی، بنیادگذار فرهنگ‌سرای دوربین بیان داشت: «این نمایشگاه آثار کلی چاپی افغانستان را و کلی دوره‌هایی را که در افغانستان گذشته شاهد است.»

آریا رووفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز افزود: «نشریات دورۀ امانی، نشریات دورۀ دموکراسی، دوران خلق و پرچم، دوران جهاد و مقاومت، دوران طالبان تا عصر جدید اینجا به نمایش گذاشته شده‌اند.»

با این‌حال، برگزارکننده‌گان غیردولتی این نمایشگاه، در گوشه‌هایی از این برنامه نمادهای طنزیی را به رخ کشیدند که نشانه‌هایی از بی‌توجهی حکومت‌ها به وضع رسانه‌های چاپی و هُشدار از برچیده شدن بساط این رسانه‌ها در کشور تلقی می‌شوند. رسانه‌هایی که برای برپایی آن‌ها هر یک از دست‌اندرکاران‌شان عمری را سپری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید