تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند ترمیم و بازسازی پنج مکان قلعۀ بُست هلمند آغاز شد

روند ترمیم و بازسازی پنج بخش قلعۀ بُست در ولایت هلمند که نزدیک به ۳۵۰۰سال قدمت تاریخی دارد، امروز یک‌شنبه آغاز شد.

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که برای بازسازی پنج بخش قلعۀ بُست پانزده میلیون افغانی پول اختصاص داده شده‌است.

این مقام‌ها می‌افزایند که در آیندۀ نزدیک روند ساخت دیوار حلقه‌یی قلعه بُست نیز آغاز خواهد شد.

در مرحلۀ نخست، بخش‌های مربوط به «چاه وکمان» دروازۀ ورودی قلعۀ بُست بازسازی می‌شوند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که همزمان با این، کارهای بازسازی چند بخش دیگر تاریخی در هلمند نیز آغاز شده‌اند: «ما تاکنون پنج پروژه را روی دست گرفته‌ایم. قرار است برای قلعۀ بُست دیواری نیز بسازیم که کارهای آن نهایی شده‌است و به‌زودی کارش آغاز می‌شود.»

باشنده‌گان منطقۀ بُست لشکرگاه از آغاز روند ترمیم بخش‌های باستانی استقبال می‌کنند و از حکومت می‌خواهند تا زمین‌های غصب شده مربوط به این بخش‌ها را نیز پس بگیرد.

ندا محمد، باشندۀ لشکرگاه گفت: «این آثار تاریخی، ارزش دارند اما نه حکومت مرکزی و نه حکومت محلی در این باره توجه کرده‌اند.»

در همین حال، حمیدالله و یار، رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند می‌گوید که جلو غصب زمین‌های بیشتر قلعۀ بُست گرفته شده‌است: «در دوران جنگ احتمال دارد که بعضی زمین‌ها غضب شده‌ باشند، اما پس از روی کار آمدن حکومت، اجازه ندادیم که زمین‌ها غضب شوند.»

قلعۀ تاریخی بُست در نزدیک شهر لشکرگاه و در کننار در یای هلمند ساخته شده‌است.

روند ترمیم و بازسازی پنج مکان قلعۀ بُست هلمند آغاز شد

قلعۀ تاریخی بُست در نزدیک شهر لشکرگاه و در کننار در یای هلمند ساخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

روند ترمیم و بازسازی پنج بخش قلعۀ بُست در ولایت هلمند که نزدیک به ۳۵۰۰سال قدمت تاریخی دارد، امروز یک‌شنبه آغاز شد.

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که برای بازسازی پنج بخش قلعۀ بُست پانزده میلیون افغانی پول اختصاص داده شده‌است.

این مقام‌ها می‌افزایند که در آیندۀ نزدیک روند ساخت دیوار حلقه‌یی قلعه بُست نیز آغاز خواهد شد.

در مرحلۀ نخست، بخش‌های مربوط به «چاه وکمان» دروازۀ ورودی قلعۀ بُست بازسازی می‌شوند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که همزمان با این، کارهای بازسازی چند بخش دیگر تاریخی در هلمند نیز آغاز شده‌اند: «ما تاکنون پنج پروژه را روی دست گرفته‌ایم. قرار است برای قلعۀ بُست دیواری نیز بسازیم که کارهای آن نهایی شده‌است و به‌زودی کارش آغاز می‌شود.»

باشنده‌گان منطقۀ بُست لشکرگاه از آغاز روند ترمیم بخش‌های باستانی استقبال می‌کنند و از حکومت می‌خواهند تا زمین‌های غصب شده مربوط به این بخش‌ها را نیز پس بگیرد.

ندا محمد، باشندۀ لشکرگاه گفت: «این آثار تاریخی، ارزش دارند اما نه حکومت مرکزی و نه حکومت محلی در این باره توجه کرده‌اند.»

در همین حال، حمیدالله و یار، رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند می‌گوید که جلو غصب زمین‌های بیشتر قلعۀ بُست گرفته شده‌است: «در دوران جنگ احتمال دارد که بعضی زمین‌ها غضب شده‌ باشند، اما پس از روی کار آمدن حکومت، اجازه ندادیم که زمین‌ها غضب شوند.»

قلعۀ تاریخی بُست در نزدیک شهر لشکرگاه و در کننار در یای هلمند ساخته شده‌است.

هم‌رسانی کنید