تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویا سادات جایزۀ معتبری را از ایالات متحده دریافت می‌کند

رویا سادات یکی از فلم سازان پرآوازه کشور یک جایزه معتبر را ازایالات متحده به دست خواهد آورد.

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که رویا سادات همراه با بانوانی از کوزوو و کازاخستان جایزه شجاعت سال ۲۰۱۸ را  ازاین وزارت به دست خواهند آورد.

این جایزه را همه ساله ده زن برتر که در راستای حقوق گسترش حقوق بشر، فعالیت‌های اجتماعی و بشری کار کرده اند داده می‌شود.

رویا سادات چندین فلم ساخته است و یکی ازفلم های تازه اش که درچندین جشنواره درخشیده است، فلم «نامه‌ای به رییس جمهور» است.

رویا سادات پیش از این جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد.

این جایزه در مراسمی‌که از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد.

این فلم نود دقیقه‌یی، دوسال برای تمام‌شدنش زمان برده‌است.

این فلم در بارۀ بدرفتاری‌ها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است.

لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامه ای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شده‌است.

رویا سادات جایزۀ معتبری را از ایالات متحده دریافت می‌کند

رویا سادات سال پار خورشیدی جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور» به‌دست آورد.

Thumbnail

رویا سادات یکی از فلم سازان پرآوازه کشور یک جایزه معتبر را ازایالات متحده به دست خواهد آورد.

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که رویا سادات همراه با بانوانی از کوزوو و کازاخستان جایزه شجاعت سال ۲۰۱۸ را  ازاین وزارت به دست خواهند آورد.

این جایزه را همه ساله ده زن برتر که در راستای حقوق گسترش حقوق بشر، فعالیت‌های اجتماعی و بشری کار کرده اند داده می‌شود.

رویا سادات چندین فلم ساخته است و یکی ازفلم های تازه اش که درچندین جشنواره درخشیده است، فلم «نامه‌ای به رییس جمهور» است.

رویا سادات پیش از این جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد.

این جایزه در مراسمی‌که از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد.

این فلم نود دقیقه‌یی، دوسال برای تمام‌شدنش زمان برده‌است.

این فلم در بارۀ بدرفتاری‌ها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است.

لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامه ای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شده‌است.

هم‌رسانی کنید