تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رُبابه محمدی به‌دنیای آوازخوانی پا گذاشت؛ می‌خواهم صدای زنان باشم

رُبابه محمدی، دختری‌که به علت ناتوانی دستان و پاهایش، با دهانش نقاشی می‌کند، به آوازخوانی آغاز کرده‌است.

وی پس از چاشت روز جمعه (۲۸سرطان) نخستین برنامأ آوازخوانیاش را با پشتیبانی یک گروأ خودجوش موسیقی، در کابل اجرا کرد.

رُبابه می‌گوید که هم‌چون نقاشی، می‌خواهد با موسیقی نیز صدای مردم، به ویژه صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «یک برنامۀ فرهنگی را خودم برگزار کرده‌ام؛ این برنامه، متفاوت‌تر از برنامه‌‎های دیگر است که این بار، من به‌گونۀ زنده اجرا می‌کنم. شروع به تمرین موسیقی هم کرده‌ام و می‌خواهم موسیقی را هم دنبال بکنم.»

رُبابه، چهارسال است می‌کوشد تا با نقاشی‌های شگرفش، نهفته‌های دلش و گوشه‌یی از توانایی‌هایش را بازتاب دهد: «من هرچه را دوست داشته باشم، می‌خواهم دنبال کنم. بر علاوۀ نقاشی، پس از این من می‌خواهم صدای مردم افغانستان باشم. آهنگ‌هایی را که من می‌خوانم بیشتر دربارۀ افغانستان و زن است و من می‌خواهم صدای زنان باشم.»

حمید هجران، آهنگ‌سازی‌که با رُبایه هم‌کاری دارد می‌گوید رُبابه از توانایی‌های فوق‌العاده‌یی برخوردار است و استعداد آوازخوانی را نیز در وجود او می‌بیند: «رُبابه، یک بانوی بسیار قوی، یک‌ الگوی بسیار قوی برای مردم افغانستان است. هیچ وقت، معلولیت جسمی، معلولیت ذهنی نیست.»

در همین حال، اعضای گروۀ خودجوش موسیقی «صدای صلح افغانستان»‌ که رُبابه را همراهی می‌کنند می‌گویند که برای آوردن صلح از راه هنر کار می‌کنند و ربابه را در پرداختن به موسیقی یاری می‌رسانند.  

هما محمدی، عضو گروۀ صدای صلح افغانستان گفت: «من در حدود یک سال می‌شود که با یان گروه، موسیقی کار می‌کنیم؛ هدف ما آوردن صلح است. ما می‌خواهیم برای افغانستان صلح بیاوریم از هر راه ممکن.»

صدف محمدی، عضو دیگر این گروه نیز بیان داشت: «هدف ما در این گروه، این است که می‌خواهیم بانوانی که صدا دارند و می‌خواهند آواز بخوانند و یا استعدادهایی دیگری دارند و اما نمی‌توانند بازتاب دهند، ما می‌خواهیم برای آن‌ها الگو باشیم و در این مسیر، کسی نمی‌تواند مانع راه ما شود.»

به روز جمعه، ربابه برای نخستین‌بار، در برابر شماری از کسانی آواز خواند که برای دیدن و شنیدن هنرنمایی او به مرکز فرهنگی خودساخته اش در غرب کابل آمده بودند.

در نخستین آهنگش، بازهم از امید به شگوفایی وطنش گفت؛ شگفتنی که رویاهای اورا هم در پرداختن به هنرهایی که در اندیشه دارد، به سر خواهد رسانید.  

رُبابه محمدی به‌دنیای آوازخوانی پا گذاشت؛ می‌خواهم صدای زنان باشم

رُبابه، چهارسال است می‌کوشد تا با نقاشی‌های شگرفش، نهفته‌های دلش و گوشه‌یی از توانایی‌هایش را بازتاب دهد، اما اکنون این دختر نُزده ساله مالستان غزنی، چالش دیگری را تجربه می‌کند.

تصویر بندانگشتی

رُبابه محمدی، دختری‌که به علت ناتوانی دستان و پاهایش، با دهانش نقاشی می‌کند، به آوازخوانی آغاز کرده‌است.

وی پس از چاشت روز جمعه (۲۸سرطان) نخستین برنامأ آوازخوانیاش را با پشتیبانی یک گروأ خودجوش موسیقی، در کابل اجرا کرد.

رُبابه می‌گوید که هم‌چون نقاشی، می‌خواهد با موسیقی نیز صدای مردم، به ویژه صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «یک برنامۀ فرهنگی را خودم برگزار کرده‌ام؛ این برنامه، متفاوت‌تر از برنامه‌‎های دیگر است که این بار، من به‌گونۀ زنده اجرا می‌کنم. شروع به تمرین موسیقی هم کرده‌ام و می‌خواهم موسیقی را هم دنبال بکنم.»

رُبابه، چهارسال است می‌کوشد تا با نقاشی‌های شگرفش، نهفته‌های دلش و گوشه‌یی از توانایی‌هایش را بازتاب دهد: «من هرچه را دوست داشته باشم، می‌خواهم دنبال کنم. بر علاوۀ نقاشی، پس از این من می‌خواهم صدای مردم افغانستان باشم. آهنگ‌هایی را که من می‌خوانم بیشتر دربارۀ افغانستان و زن است و من می‌خواهم صدای زنان باشم.»

حمید هجران، آهنگ‌سازی‌که با رُبایه هم‌کاری دارد می‌گوید رُبابه از توانایی‌های فوق‌العاده‌یی برخوردار است و استعداد آوازخوانی را نیز در وجود او می‌بیند: «رُبابه، یک بانوی بسیار قوی، یک‌ الگوی بسیار قوی برای مردم افغانستان است. هیچ وقت، معلولیت جسمی، معلولیت ذهنی نیست.»

در همین حال، اعضای گروۀ خودجوش موسیقی «صدای صلح افغانستان»‌ که رُبابه را همراهی می‌کنند می‌گویند که برای آوردن صلح از راه هنر کار می‌کنند و ربابه را در پرداختن به موسیقی یاری می‌رسانند.  

هما محمدی، عضو گروۀ صدای صلح افغانستان گفت: «من در حدود یک سال می‌شود که با یان گروه، موسیقی کار می‌کنیم؛ هدف ما آوردن صلح است. ما می‌خواهیم برای افغانستان صلح بیاوریم از هر راه ممکن.»

صدف محمدی، عضو دیگر این گروه نیز بیان داشت: «هدف ما در این گروه، این است که می‌خواهیم بانوانی که صدا دارند و می‌خواهند آواز بخوانند و یا استعدادهایی دیگری دارند و اما نمی‌توانند بازتاب دهند، ما می‌خواهیم برای آن‌ها الگو باشیم و در این مسیر، کسی نمی‌تواند مانع راه ما شود.»

به روز جمعه، ربابه برای نخستین‌بار، در برابر شماری از کسانی آواز خواند که برای دیدن و شنیدن هنرنمایی او به مرکز فرهنگی خودساخته اش در غرب کابل آمده بودند.

در نخستین آهنگش، بازهم از امید به شگوفایی وطنش گفت؛ شگفتنی که رویاهای اورا هم در پرداختن به هنرهایی که در اندیشه دارد، به سر خواهد رسانید.  

هم‌رسانی کنید