Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس تازۀ افغان فلم: تلاش می‌کنم زمینه را برای فلم‌سازی فراهم کنم

صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته شدۀ کشور به‌عنوان رییس نهاد «افغان فلم» گماشته شده‌است.

صحرا کریمی، پس از شرکت در رقابت آزادی‌که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای گزینش رییس افغان فلم برگزار شده بود، با گرفتن بیشترین نمره برنده اعلام شد.

خانم کریمی نخستین زنی است که به عنوان رییس تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان گماشته می‌شود. رییس تازۀ افغان فلم، در کارگردانی فیلم‌های سینمایی گواهی‌نامۀ دکترا دارد و در درازای چند سال بیش از سی فلم سینمایی ساخته‌است.

این بانوی ‎سی ساله می‌گوید که مهم‌ترین برنامه‌اش برای سینمای افغانستان، زمینه‌سازی برای مشخص شدن بودجه‌يى برای سینما در افغانستان است تا فلم سازان خود افغانستان فلم بسازند و افغانستان را روایت کنند.

او گفت: «سعی من این است که بتوانم زمینۀ این را فراهم کنم تا فلم‌سازهای دیگر فلم بسازند، قصه‌های سرزمین را روایت بکنند. به خاطر این‌که اگر ما قصه‌های این سرزمین را روایت نکنیم استند کسانی که به جای ما روایت‌های اشتباه کنند.»

‎صحرا کریمی، مدرک دکترایش را در رشتۀ کارگردانی فیلم‌های سینمایی، از دانشگاۀ فلم و سینمای سلواکیا به دست آورده‌است. ‎او از شش سال بدینسو در درون کشور سرگرم ساخت فلم‌های سینمایی است.

او می‌گوید: «جنگ تأثیر خود را روی سینمای افغانستان داشته از لحاظ تولید، از لحاظ محتوا می‌تواند خیلی پربار باشد به خاطر این‌که ما کشوری استیم پر از قصه‌های مختلف.»

‎بانو کریمی، در كارنامه‌اش، ساخت ۳۰ فلم کوتاه، دو فیلم مستند بلند و یک فلم داستانی بلند را دارد. ‎فلم‌های «زنان پشت فرمان راننده‌گی»، «نسیمه، خاطرات روزانۀ دختر مهاجر»، «در جستجوی خیال» و «پرلیکا» به کارگردانی صحرا کریمی، جایزه‌های بین‌المللی به دست آورده‌اند.

‎تازه‌ترین کار او، فلم سینمایی بلند حوا مریم و عایشه داستان سه زن است. او در اين اثرش، زنده‌گی واقعی زنان افغان را به تصویر کشيده‌است.

صحنه‌یی از یکی از فلم‌های ساخته شده توسط صحرا کریمی

نهاد افغان فلم در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و از آن زمان تاکنون به عنوان تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان فعالیت کرده‌است. این نهاد، هرچند نام آشنایی دارد اما در راستای تولید فلم و کار سینمایی دست‌آوردهای خیره‌کننده‌یی نداشته است.

انجینیر لطیف، فلم‌ساز و کارگردان در این باره گفت: «سینمای افغانستان مشکلاتش چند بُعدی است؛ مثلأ سرمایه وجود ندارد، تشویق وجود ندارد، عدم همکاری دولت خصوصأ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه فوق‌العاده زیاد است؛ هنرمندان پراکنده شدند.»

رییس تازۀ افغان فلم: تلاش می‌کنم زمینه را برای فلم‌سازی فراهم کنم

خانم کریمی نخستین زنی است که به عنوان رییس تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان گماشته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته شدۀ کشور به‌عنوان رییس نهاد «افغان فلم» گماشته شده‌است.

صحرا کریمی، پس از شرکت در رقابت آزادی‌که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای گزینش رییس افغان فلم برگزار شده بود، با گرفتن بیشترین نمره برنده اعلام شد.

خانم کریمی نخستین زنی است که به عنوان رییس تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان گماشته می‌شود. رییس تازۀ افغان فلم، در کارگردانی فیلم‌های سینمایی گواهی‌نامۀ دکترا دارد و در درازای چند سال بیش از سی فلم سینمایی ساخته‌است.

این بانوی ‎سی ساله می‌گوید که مهم‌ترین برنامه‌اش برای سینمای افغانستان، زمینه‌سازی برای مشخص شدن بودجه‌يى برای سینما در افغانستان است تا فلم سازان خود افغانستان فلم بسازند و افغانستان را روایت کنند.

او گفت: «سعی من این است که بتوانم زمینۀ این را فراهم کنم تا فلم‌سازهای دیگر فلم بسازند، قصه‌های سرزمین را روایت بکنند. به خاطر این‌که اگر ما قصه‌های این سرزمین را روایت نکنیم استند کسانی که به جای ما روایت‌های اشتباه کنند.»

‎صحرا کریمی، مدرک دکترایش را در رشتۀ کارگردانی فیلم‌های سینمایی، از دانشگاۀ فلم و سینمای سلواکیا به دست آورده‌است. ‎او از شش سال بدینسو در درون کشور سرگرم ساخت فلم‌های سینمایی است.

او می‌گوید: «جنگ تأثیر خود را روی سینمای افغانستان داشته از لحاظ تولید، از لحاظ محتوا می‌تواند خیلی پربار باشد به خاطر این‌که ما کشوری استیم پر از قصه‌های مختلف.»

‎بانو کریمی، در كارنامه‌اش، ساخت ۳۰ فلم کوتاه، دو فیلم مستند بلند و یک فلم داستانی بلند را دارد. ‎فلم‌های «زنان پشت فرمان راننده‌گی»، «نسیمه، خاطرات روزانۀ دختر مهاجر»، «در جستجوی خیال» و «پرلیکا» به کارگردانی صحرا کریمی، جایزه‌های بین‌المللی به دست آورده‌اند.

‎تازه‌ترین کار او، فلم سینمایی بلند حوا مریم و عایشه داستان سه زن است. او در اين اثرش، زنده‌گی واقعی زنان افغان را به تصویر کشيده‌است.

صحنه‌یی از یکی از فلم‌های ساخته شده توسط صحرا کریمی

نهاد افغان فلم در سال ۱۳۴۷ ایجاد شد و از آن زمان تاکنون به عنوان تنها نهاد سینمایی دولتی افغانستان فعالیت کرده‌است. این نهاد، هرچند نام آشنایی دارد اما در راستای تولید فلم و کار سینمایی دست‌آوردهای خیره‌کننده‌یی نداشته است.

انجینیر لطیف، فلم‌ساز و کارگردان در این باره گفت: «سینمای افغانستان مشکلاتش چند بُعدی است؛ مثلأ سرمایه وجود ندارد، تشویق وجود ندارد، عدم همکاری دولت خصوصأ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه فوق‌العاده زیاد است؛ هنرمندان پراکنده شدند.»

هم‌رسانی کنید