تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ساخت مجسمه آهنی شاه امان الله توسط یک جوان

یک جوان مجسمه شاه امان الله را ازآهن پاره ها ساخته است. عمر خاموش با کارگیری از ۱۵۰ هزار نت وسایل نقلیه مجسمه یی را ساخته است که چهار متر بلندی و سه متر عرض دارد.

این مجسمه ساز می گوید که هدف از ساختن این مجسمه ،به تصویر کشیدن قهرمانی امان الله خان و به میان آمدن همبستگی میان مردم افغانستان است.

به گفته او، این مجسمه می تواند تا بیش از دو صد سال ماندگارباشد.

ساخت این مجسمه آهنی امان الله خان با ارتفاع چهار متر چهار ماه را در بر گرفت و ترکیبی از آهن پاره هایی است که برای ابزارهای نقلیه چون موترها استفاده می شود.

این مجسمه  به پیشواز از یک صد و یکمین سالروز آزادی  ساخته شده است.

آقای خاموش گفت: «همانقدر اشخاصی را که ما از دست دادیم بخاطر استقلال و با همین مشکلاتی که دیدیم به دست آوردیم هر نت دلالت به همان اشخاص می کند.»

این مجسمه ساز و همکارانش می گویند که در تلاش اند تا با ابزارهایی که گمان میرود دیگر قابل استفاده نیستند مجسمه بسازند.

عمر خاموش می گوید که اگر این مجسمه درست نگهداری شود تا دو صد سال ماندگاری خواهد داشت.

آقای خاموش افزود: «این شرایط جنگی که است مشکلاتی که استند برای بعد ها که صلح می آید امیداورم که صلح بیاید نسل های بعدی بدانند که این همه مشکلات هم هنرمندان می خواستند کار کنند.»

منصور گرافیک دیزاینر گفت: «اثرهای هنری که خلق می شوند چه نقاشی یا مجسمه نتیجه تلاش های شبانه روزی یک هنرمند است و باید ارزش داده شود.»

این هنرمندان می گویند با آنکه انتظار میرود  ادامه خشونت ها و جنگ  اثرهای هنری را نابود کند اما می خواهند که با ساختن و خلق کردن اثرهای هنری تازه برای حفاظت از ارزش این هنر ها مبارزه کنند.

این مجسمه ساز جوان می خواهد که مجسمه اش در نزدیکی کاخ دارالامان نصب شود.

او  در کنار مجسمه امان الله خان مجسمه یک کودک را از همین آهن پاره ها در پیوند به قربانی شدن زنان و کودکان در حمله به شفاخانه صد بستر دشت برچی ساخته است و بیشتر از پانزده سال می شود کارهای هنری می کند.

ساخت مجسمه آهنی شاه امان الله توسط یک جوان

ساخت این مجسمه چهار ماه را در بر گرفت و ترکیبی از آهن پاره هایی است که برای ابزارهای نقلیه استفاده می‌شود.

Thumbnail

یک جوان مجسمه شاه امان الله را ازآهن پاره ها ساخته است. عمر خاموش با کارگیری از ۱۵۰ هزار نت وسایل نقلیه مجسمه یی را ساخته است که چهار متر بلندی و سه متر عرض دارد.

این مجسمه ساز می گوید که هدف از ساختن این مجسمه ،به تصویر کشیدن قهرمانی امان الله خان و به میان آمدن همبستگی میان مردم افغانستان است.

به گفته او، این مجسمه می تواند تا بیش از دو صد سال ماندگارباشد.

ساخت این مجسمه آهنی امان الله خان با ارتفاع چهار متر چهار ماه را در بر گرفت و ترکیبی از آهن پاره هایی است که برای ابزارهای نقلیه چون موترها استفاده می شود.

این مجسمه  به پیشواز از یک صد و یکمین سالروز آزادی  ساخته شده است.

آقای خاموش گفت: «همانقدر اشخاصی را که ما از دست دادیم بخاطر استقلال و با همین مشکلاتی که دیدیم به دست آوردیم هر نت دلالت به همان اشخاص می کند.»

این مجسمه ساز و همکارانش می گویند که در تلاش اند تا با ابزارهایی که گمان میرود دیگر قابل استفاده نیستند مجسمه بسازند.

عمر خاموش می گوید که اگر این مجسمه درست نگهداری شود تا دو صد سال ماندگاری خواهد داشت.

آقای خاموش افزود: «این شرایط جنگی که است مشکلاتی که استند برای بعد ها که صلح می آید امیداورم که صلح بیاید نسل های بعدی بدانند که این همه مشکلات هم هنرمندان می خواستند کار کنند.»

منصور گرافیک دیزاینر گفت: «اثرهای هنری که خلق می شوند چه نقاشی یا مجسمه نتیجه تلاش های شبانه روزی یک هنرمند است و باید ارزش داده شود.»

این هنرمندان می گویند با آنکه انتظار میرود  ادامه خشونت ها و جنگ  اثرهای هنری را نابود کند اما می خواهند که با ساختن و خلق کردن اثرهای هنری تازه برای حفاظت از ارزش این هنر ها مبارزه کنند.

این مجسمه ساز جوان می خواهد که مجسمه اش در نزدیکی کاخ دارالامان نصب شود.

او  در کنار مجسمه امان الله خان مجسمه یک کودک را از همین آهن پاره ها در پیوند به قربانی شدن زنان و کودکان در حمله به شفاخانه صد بستر دشت برچی ساخته است و بیشتر از پانزده سال می شود کارهای هنری می کند.

هم‌رسانی کنید