Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صنعت‌ قدیمی ساخت ظرف‌های سفالی در بازار استالف کابل

ظرف‌های سفالی به گونه سنتی در ولسوالی استالف ولایت کابل ساخته می‌شوند.

سفالگران استالف سفالگری را از پدران شان آموخته‌اند و ساخت ظرف‌های سفالی را از سال‌هایی دراز تا کنون نگه داشته اند.

بازار ولسوالی استالف در حدود یک صد سال قدمت دارد و هر گونه ظرف سفالی در این بازار پیدا می‌شود.

بازار استالف مکانی است که از هر جا افراد برای خریدن ظرف‌های سفالی به این‌جا می‌آیند.

هرگونه‌یی از ظرف‌های سفالی را در استالف می‌شود از همین بازار پیدا کرد.‌

بازار استالف در شمال کابل موقعیت دارد. باشنده‌گان محل می‌گویند که این بازار قدمت صدساله دارد و این بازار یکی از بخش‌های جالب برای گردشگران خارجی بوده است.

سید عالم، فروشنده، گفت: «سی سال می‌شود که من همین‌جا ظرف‌های سفالی می‌فروشم. هرگونه مردم از این ظرف‌ها کار می‌گیرند. نه تنها از روستاهای کشور، از شهرها و کشورهای دیگر نیز برای خرید این ظرف‌ها می‌آیند.»

عبدالاحد استالفی یکی از سابقه دارترین انتیک فروشان بازار استالف است. او می‌گوید که در گذشته‌ها بازرگانان و ثروتمندان از امریکا و شماری از کشورهای اروپایی هنگام بازدید ازاین بازار، کالا سفارش می‌دادند.

استالفی گفت: «وقتی کالا برای شان روان می‌کردیم آنان برای ما پول روان می‌کردند. زودتر یا دیرتر از زمان آن مشخص شده پول کالای ما برای ما می‌رسید و هیچ زمانی هم ما زیان نکردیم.»

بیشتر سفال فروشان ظرف‌های سفالی را درخانه های شان می‌سازند؛ همچون عبدالبصیر که سفال‌سازی را از پدرش به میراث برده است.

عبدالبصیر گفت: «گل سفالی ویژه همین کار است و خاک آن نیز از خود استالف است. ابتدا تر می‌شود و سپس پخته می‌شود. بعد می‌سازیم. خشک می‌شود و سپس رنگ آمیزی می‌کنیم و بعد در داش می‌بریم.»

بازار استالف به گونه سنتی و قدیمی ساخته شده است، تمامی فروشنده گان این بازار مردها استند. زنانی که در این بازار دیده می‌شوند، خریداران و گردشگرانی استند که برای خریداری و دیدن این بازار می‌آیند.

صنعت‌ قدیمی ساخت ظرف‌های سفالی در بازار استالف کابل

بازار استالف به گونه سنتی و قدیمی ساخته شده است، تمامی فروشنده گان این بازار مردها استند.

تصویر بندانگشتی

ظرف‌های سفالی به گونه سنتی در ولسوالی استالف ولایت کابل ساخته می‌شوند.

سفالگران استالف سفالگری را از پدران شان آموخته‌اند و ساخت ظرف‌های سفالی را از سال‌هایی دراز تا کنون نگه داشته اند.

بازار ولسوالی استالف در حدود یک صد سال قدمت دارد و هر گونه ظرف سفالی در این بازار پیدا می‌شود.

بازار استالف مکانی است که از هر جا افراد برای خریدن ظرف‌های سفالی به این‌جا می‌آیند.

هرگونه‌یی از ظرف‌های سفالی را در استالف می‌شود از همین بازار پیدا کرد.‌

بازار استالف در شمال کابل موقعیت دارد. باشنده‌گان محل می‌گویند که این بازار قدمت صدساله دارد و این بازار یکی از بخش‌های جالب برای گردشگران خارجی بوده است.

سید عالم، فروشنده، گفت: «سی سال می‌شود که من همین‌جا ظرف‌های سفالی می‌فروشم. هرگونه مردم از این ظرف‌ها کار می‌گیرند. نه تنها از روستاهای کشور، از شهرها و کشورهای دیگر نیز برای خرید این ظرف‌ها می‌آیند.»

عبدالاحد استالفی یکی از سابقه دارترین انتیک فروشان بازار استالف است. او می‌گوید که در گذشته‌ها بازرگانان و ثروتمندان از امریکا و شماری از کشورهای اروپایی هنگام بازدید ازاین بازار، کالا سفارش می‌دادند.

استالفی گفت: «وقتی کالا برای شان روان می‌کردیم آنان برای ما پول روان می‌کردند. زودتر یا دیرتر از زمان آن مشخص شده پول کالای ما برای ما می‌رسید و هیچ زمانی هم ما زیان نکردیم.»

بیشتر سفال فروشان ظرف‌های سفالی را درخانه های شان می‌سازند؛ همچون عبدالبصیر که سفال‌سازی را از پدرش به میراث برده است.

عبدالبصیر گفت: «گل سفالی ویژه همین کار است و خاک آن نیز از خود استالف است. ابتدا تر می‌شود و سپس پخته می‌شود. بعد می‌سازیم. خشک می‌شود و سپس رنگ آمیزی می‌کنیم و بعد در داش می‌بریم.»

بازار استالف به گونه سنتی و قدیمی ساخته شده است، تمامی فروشنده گان این بازار مردها استند. زنانی که در این بازار دیده می‌شوند، خریداران و گردشگرانی استند که برای خریداری و دیدن این بازار می‌آیند.

هم‌رسانی کنید