تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طراحان هندی و افغانی یک نمایش لباس را در کابل برگزار کردند

گروهی از طراحان لباس‌های هندی یکجا با طراحان لباس‌های افغانی، نمایشی را شام روز پنج‌شنبه (۲۴ اسد) در کابل برگزار کردند.

طراحان هندی که به کابل آمده‌اند، می‌گویند که می‌خواهند با افغان‌ها یکجا در بخش طراحی لباس و  بخش‌های دیگر کار کنند.

گروۀ طراحان هندی، روز پنج‌شنبه، با یک گروهی از مادل‌های افغانی در سفارت هند به مناسبت بزرگداشت از سال‌روز آزادی این کشور، لباس‌های محلی هندی و افغانی را نمایش دادند.

چارو، مسؤول بیناد «دی سی» و از طراحان هندی در این باره گفت: «من باور دارم که هنر و فرهنگ زبان‌هایی استند که ما را با هم پیوند می‌دهند و این کار مردم محلی مان را با هم پیوند می‌دهد.»

جوتی، طراح دیگر هندی نیز افزود: «فرهنگ‌های کشورهای مان بسیار نزدیک استند؛ اگر روی رنگ‌های هندی و افغانی در طراحی‌های مان یکجا کار کنیم، یک چیز فوق‌العاده به وجود می‌آید و می‌خواهم در آینده در این باره کار کنم.»

طراحان هندی، می‌گویند که اگر زمینه فراهم شود، می‌خواهند برنامه‌هایی را یکجا با زنان افغانستان به پیش ببرند.

مانسی مدا، آرایشگر هندی گفت: «بلی من با زنان افغان دیدار کردم؛ آنان در کارهای شان فوق‌العاده استند، یعنی در کارهای شان متخصص استند.»

 منپریت کاور، آواز خوان هندی نیز بیان داشت: «این نمایش برایم قناعت بخش بود؛ زیرا هر کس برایم می‌گفت که ازبهر چالش‌های امنیتی، به اینجا نیایم، اما اکنون از برخورد افغان‌ها بسیار شادمان استم.»

در همین حال، مادل‌های افغان نیز که در این نمایش شرکت کرده بودند، می‌گویند از کار با این گروه هندی شادمان استند.

اجمل حقیقی، مادل افغان در این باره گفت: «ما لباس‌ها و فرهنگ افغانستان را در این برنامه به نمایش گذاشتیم و امیدواریم این برنامه‌ها بیشتر برگزار شوند تا روابط میان افغانستان و هند بیشتر تقویت شود.»

افغانستان که در چند دهه گواه نبردها بوده‌است با در نظرداشت شرایط کنونی، طراحی و نمایش لباس یک چیز تازه پنداشته می‌‎شود.

طراحان هندی و افغانی یک نمایش لباس را در کابل برگزار کردند

طراحان هندی، می‌گویند که اگر زمینه فراهم شود، می‌خواهند برنامه‌هایی را یکجا با زنان افغانستان به پیش ببرند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از طراحان لباس‌های هندی یکجا با طراحان لباس‌های افغانی، نمایشی را شام روز پنج‌شنبه (۲۴ اسد) در کابل برگزار کردند.

طراحان هندی که به کابل آمده‌اند، می‌گویند که می‌خواهند با افغان‌ها یکجا در بخش طراحی لباس و  بخش‌های دیگر کار کنند.

گروۀ طراحان هندی، روز پنج‌شنبه، با یک گروهی از مادل‌های افغانی در سفارت هند به مناسبت بزرگداشت از سال‌روز آزادی این کشور، لباس‌های محلی هندی و افغانی را نمایش دادند.

چارو، مسؤول بیناد «دی سی» و از طراحان هندی در این باره گفت: «من باور دارم که هنر و فرهنگ زبان‌هایی استند که ما را با هم پیوند می‌دهند و این کار مردم محلی مان را با هم پیوند می‌دهد.»

جوتی، طراح دیگر هندی نیز افزود: «فرهنگ‌های کشورهای مان بسیار نزدیک استند؛ اگر روی رنگ‌های هندی و افغانی در طراحی‌های مان یکجا کار کنیم، یک چیز فوق‌العاده به وجود می‌آید و می‌خواهم در آینده در این باره کار کنم.»

طراحان هندی، می‌گویند که اگر زمینه فراهم شود، می‌خواهند برنامه‌هایی را یکجا با زنان افغانستان به پیش ببرند.

مانسی مدا، آرایشگر هندی گفت: «بلی من با زنان افغان دیدار کردم؛ آنان در کارهای شان فوق‌العاده استند، یعنی در کارهای شان متخصص استند.»

 منپریت کاور، آواز خوان هندی نیز بیان داشت: «این نمایش برایم قناعت بخش بود؛ زیرا هر کس برایم می‌گفت که ازبهر چالش‌های امنیتی، به اینجا نیایم، اما اکنون از برخورد افغان‌ها بسیار شادمان استم.»

در همین حال، مادل‌های افغان نیز که در این نمایش شرکت کرده بودند، می‌گویند از کار با این گروه هندی شادمان استند.

اجمل حقیقی، مادل افغان در این باره گفت: «ما لباس‌ها و فرهنگ افغانستان را در این برنامه به نمایش گذاشتیم و امیدواریم این برنامه‌ها بیشتر برگزار شوند تا روابط میان افغانستان و هند بیشتر تقویت شود.»

افغانستان که در چند دهه گواه نبردها بوده‌است با در نظرداشت شرایط کنونی، طراحی و نمایش لباس یک چیز تازه پنداشته می‌‎شود.

هم‌رسانی کنید