تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فهیم رحیمی یکی از آوازخوانان جوان کشور درگذشت

فهیم رحیمی، یکی از آوازخوانان جوان کشور که از چندی بدین سو بیمار بود، شب گذشته (یک شنبه شب (۱۹اسد) در کابل جان باخت و روزدوشنبه، پیکرش به خاک سپرده شد.

شماری از هنرمندانی که در این مراسم به خاک سپاری شرکت کرده بودند، فهیم رحیمی را یک آوازخوان توانا و در بخش خودش بی‌بدیل می‌دانند.

خبر درگذشت فهیم رحیمی، از بامداد دوشنبه، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد.

جوانی که بیش از یک‌دهه پیش، خودش را به علاقه‌مندان موسیقی در کشور شناساند.

به گفته بسته‌گان این آوازخوان جوان، او از چندی بدین‌سو، بیماری‌هایی داشت.

تمیم، خواهرزاده فهیم رحیمی گفت:"به چندین شفاخانه بردیمش. بالاخره گفتند که این‌ها تکلیف قبلی دارند و تکلیف گرده هم برایش پیدا شده است."

عرفان، پسر کلان فهیم رحیمی گفت:"همیشه می‌گفت که انگلیسی را یاد بگیر که ترا پیلوت بسازم."

حکیم، برادر فهیم رحیمی گفت:"مهربان بود، دل‌سوز بود، سخاوت داشت، سخی بود؛ اما دیگر پیش ما نیست!"

رحیمی، در میان هنرمندان و علاقه‌مندانش، به خوش‌برخوردی معروف بود.

یوسف نثار، آوازخوان گفت:"جوانی بود که در عرصه هنر، با دوستان خود مشوره خاص می‌کرد. یکه‌تازی هرگز نداشت."

میرویس نجرابی، آوازخوان گفت:"از هنرمندانی بود که نبودش، واقعاً ضایعه بزرگ به موسیقی افغانستان است."

شریف ساحل، آوازخوان گفت:"در این عرص می‌خواست که بسیار خدمت کند. آخرین آرزویش این بود که کتابی در باره موسیقی نوشته و چاپ کند و می‌گفت این کارهایی که می‌کنم، یک طرف اند؛ ولی من می‌خواهم که یک کتاب چاپ کنم."

فهیم رحیمی سی و پنج سال داشت.

او که خانواده‌اش، در دوره جنگ‌های داخلی در کابل، به پاکستان کوچیده بودند، از جوانی به موسیقی رو آورد و در بیش از یک دهه اخیر، به علاقه‌مندانش آهنگ‌های زیادی عرضه کرد.

از وی همسر و پنج فرزند برجامانده‌اند که چهار پسر و یک دختر هستند.

فهیم رحیمی یکی از آوازخوانان جوان کشور درگذشت

خبر درگذشت فهیم رحیمی، از بامداد دوشنبه، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد.

Thumbnail

فهیم رحیمی، یکی از آوازخوانان جوان کشور که از چندی بدین سو بیمار بود، شب گذشته (یک شنبه شب (۱۹اسد) در کابل جان باخت و روزدوشنبه، پیکرش به خاک سپرده شد.

شماری از هنرمندانی که در این مراسم به خاک سپاری شرکت کرده بودند، فهیم رحیمی را یک آوازخوان توانا و در بخش خودش بی‌بدیل می‌دانند.

خبر درگذشت فهیم رحیمی، از بامداد دوشنبه، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد.

جوانی که بیش از یک‌دهه پیش، خودش را به علاقه‌مندان موسیقی در کشور شناساند.

به گفته بسته‌گان این آوازخوان جوان، او از چندی بدین‌سو، بیماری‌هایی داشت.

تمیم، خواهرزاده فهیم رحیمی گفت:"به چندین شفاخانه بردیمش. بالاخره گفتند که این‌ها تکلیف قبلی دارند و تکلیف گرده هم برایش پیدا شده است."

عرفان، پسر کلان فهیم رحیمی گفت:"همیشه می‌گفت که انگلیسی را یاد بگیر که ترا پیلوت بسازم."

حکیم، برادر فهیم رحیمی گفت:"مهربان بود، دل‌سوز بود، سخاوت داشت، سخی بود؛ اما دیگر پیش ما نیست!"

رحیمی، در میان هنرمندان و علاقه‌مندانش، به خوش‌برخوردی معروف بود.

یوسف نثار، آوازخوان گفت:"جوانی بود که در عرصه هنر، با دوستان خود مشوره خاص می‌کرد. یکه‌تازی هرگز نداشت."

میرویس نجرابی، آوازخوان گفت:"از هنرمندانی بود که نبودش، واقعاً ضایعه بزرگ به موسیقی افغانستان است."

شریف ساحل، آوازخوان گفت:"در این عرص می‌خواست که بسیار خدمت کند. آخرین آرزویش این بود که کتابی در باره موسیقی نوشته و چاپ کند و می‌گفت این کارهایی که می‌کنم، یک طرف اند؛ ولی من می‌خواهم که یک کتاب چاپ کنم."

فهیم رحیمی سی و پنج سال داشت.

او که خانواده‌اش، در دوره جنگ‌های داخلی در کابل، به پاکستان کوچیده بودند، از جوانی به موسیقی رو آورد و در بیش از یک دهه اخیر، به علاقه‌مندانش آهنگ‌های زیادی عرضه کرد.

از وی همسر و پنج فرزند برجامانده‌اند که چهار پسر و یک دختر هستند.

هم‌رسانی کنید