تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قادر فرخ هنرپیشۀ سینما و تیاتر افغانستان درگذشت

قادر فرخ  بازیگر پر آوازه سینما وتیاتر  کشور درگذشت. نزدیکان او می‌گویند که از دیرزمانی به این سو در بسترِ بیماری به سرمی برد.

قادر فرخ هفتادوسه سال داشت.

او درمنطقه باغ علی مردان  شهرکابل زاده شده بود و یک شنبه شب درنتیجه بیماری قلبی دریک بیمارستان ترکیه جان داد.

قادر فرخ عروسی کرده بود ونه فرزند داشت.

قادر فرخ پسر استاد محمود فرخ افندی نقاش، موسیقیدان، رهبرآرکستر  و بنیاد گزار کارگیری از نوتیشن درموسیقی درافغانستان بود.

عبدالقادر فرخ فرزند استاد محمد فرخ افندی در سال ۱۳۲۳ هجری خورشیدی در باغ علیمردان شهر کابل  چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۳۰ به عمر هفت سالگی در تیاتر شهری ننداری کار را آغازکرد.

او در یک نمایشنامه ی محمدیوسف ( کهزاد )بنام انفلونیزای  عشق همچو بازیگر و ترانه خوان خرد سال  پذیرفته شد.

فرخ مكتب ابتدايه را در شاه شهید بپایان رساند ودر سال ۱۳۴۷ از لیسه نادریه فارغ شد ودر سال ۱۳۴۸ بحیث بازیگر تیاتربه کارآغازکردونیزیک دوره آموزش های هنر بازیگری را در ریاست ثقافت وهنر به پایان رسانید .

فرخ در سال ۱۳۵۷ بحیث مدیر تولید فلم در ریاست افغان فلم معرفی شد ودر سال ۱۳۶۲ بحیث مدیر عمومی نمایش ها و موسیقی ریاست تیاتر در کابل ننداری کارش  را ادامه داد.

او در سال ۱۳۶۶ به ریاست کابل ننداری رسید وسپس  به حیث مدیر عمومی تیاتر وموسیقی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ ایفای وظیفه کرد ودر سال ۱۳۷۷ بحیث بازیگر برجسته در نامه خانه نو زندگی نو در رادیو بی بی سی در پشاور پاکستان  به کار آغاز کرد.

فرخ  در سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۸۹  باردیگر بحیث رییس تیاتر در کابل ننداری کارکرد.

فرخ ده ها درامه وتیاتر را نوشنه – دایرکت و بازی نموده و به تعداد چهار فلم هنری ومستند را کارگردانی  نموده است ودر فلم های بلند سینمایی حماسه عشق – دختری باپیراهن سپید – شکست محاصره –پرنده های مهاجر – ردپا – گماشته -چشم های سرگردان و فلم بلند داستانی بهیجه و سریال تلویزیونی دکوندی زوی در نقش های مختلف ظاهرشده است . وی در چندین فلم مشترک خارجی وافغان نیز نقش بازی نموده مانند. او سرانجام به علت بیماری قلبی به عمر هفتادوسه ساله گی دریک بیمارستان ترکیه ازجهان رفت.

قادر فرخ هنرپیشۀ سینما و تیاتر افغانستان درگذشت

نزدیکان آقای فرخ می‌گویند که او در نتیجۀ بیماری قلبی در ترکیه، درگذشت.

تصویر بندانگشتی

قادر فرخ  بازیگر پر آوازه سینما وتیاتر  کشور درگذشت. نزدیکان او می‌گویند که از دیرزمانی به این سو در بسترِ بیماری به سرمی برد.

قادر فرخ هفتادوسه سال داشت.

او درمنطقه باغ علی مردان  شهرکابل زاده شده بود و یک شنبه شب درنتیجه بیماری قلبی دریک بیمارستان ترکیه جان داد.

قادر فرخ عروسی کرده بود ونه فرزند داشت.

قادر فرخ پسر استاد محمود فرخ افندی نقاش، موسیقیدان، رهبرآرکستر  و بنیاد گزار کارگیری از نوتیشن درموسیقی درافغانستان بود.

عبدالقادر فرخ فرزند استاد محمد فرخ افندی در سال ۱۳۲۳ هجری خورشیدی در باغ علیمردان شهر کابل  چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۳۰ به عمر هفت سالگی در تیاتر شهری ننداری کار را آغازکرد.

او در یک نمایشنامه ی محمدیوسف ( کهزاد )بنام انفلونیزای  عشق همچو بازیگر و ترانه خوان خرد سال  پذیرفته شد.

فرخ مكتب ابتدايه را در شاه شهید بپایان رساند ودر سال ۱۳۴۷ از لیسه نادریه فارغ شد ودر سال ۱۳۴۸ بحیث بازیگر تیاتربه کارآغازکردونیزیک دوره آموزش های هنر بازیگری را در ریاست ثقافت وهنر به پایان رسانید .

فرخ در سال ۱۳۵۷ بحیث مدیر تولید فلم در ریاست افغان فلم معرفی شد ودر سال ۱۳۶۲ بحیث مدیر عمومی نمایش ها و موسیقی ریاست تیاتر در کابل ننداری کارش  را ادامه داد.

او در سال ۱۳۶۶ به ریاست کابل ننداری رسید وسپس  به حیث مدیر عمومی تیاتر وموسیقی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ ایفای وظیفه کرد ودر سال ۱۳۷۷ بحیث بازیگر برجسته در نامه خانه نو زندگی نو در رادیو بی بی سی در پشاور پاکستان  به کار آغاز کرد.

فرخ  در سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۸۹  باردیگر بحیث رییس تیاتر در کابل ننداری کارکرد.

فرخ ده ها درامه وتیاتر را نوشنه – دایرکت و بازی نموده و به تعداد چهار فلم هنری ومستند را کارگردانی  نموده است ودر فلم های بلند سینمایی حماسه عشق – دختری باپیراهن سپید – شکست محاصره –پرنده های مهاجر – ردپا – گماشته -چشم های سرگردان و فلم بلند داستانی بهیجه و سریال تلویزیونی دکوندی زوی در نقش های مختلف ظاهرشده است . وی در چندین فلم مشترک خارجی وافغان نیز نقش بازی نموده مانند. او سرانجام به علت بیماری قلبی به عمر هفتادوسه ساله گی دریک بیمارستان ترکیه ازجهان رفت.

هم‌رسانی کنید