تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قلعه تاریخی سراج در لغمان بازسازی شد

باستان شناسان و باشنده‌گان ولایت لغمان می‌گویند که کار بازسازی قلعه سراج، که در شهر مهترلام بابا موقعیت دارد، دو سال پیش آغاز شد بود اکنون پایان یافته است.

باستان شناسان می افزایند که این قلعه را امیر حبیب الله خان، ۱۱۰ سال پیش، برای بود و باش زمستانی اش و نیز برای شکار کردن درلغمان ساخته بود که چهار برج، دو ساختمان و یک مسجد دارد.

نادر مخور، آمر اطلاعات و فرهنگ لغمان در این باره گفت:« خشونت‌ها به این قلعه زیان‌های زیاد وارد کرده است، البته این قلعه قصدی و در نتیجه آفات طبیعی تخریب شده است.»

فرهنگیان و شماری از باشنده‌گان لغمان انتقاد دارند که برخی از زمین‌های قلعه تاریخی سراج غصب شده اند و از همین رو نمای تاریخی این قلعه نیز تغییر کرده است.

سیف الرحمان، خبرنگار محلی، در این مورد گفت:« ساحه قلعه سراج باید معیاری ساخته شود، که بدبختانه نشده است. در این جا بعضی از ادارات دولتی ساخته شده است که باید جلو آن گرفته شود.»

برهان الدین نظامی، کارشناس مسایل فرهنگی، در این باره گفت:« ما از جناب رییس جمهور محمد اشرف میخواهیم طوریکه به ابدات تاریخی توجه دارد ما هم از ایشان میخواهیم که به قلعه سراج و زیارت مهترلام بابا توجه خاص کند.»

مقام‌ها می افزایند که بازسازی این قلعه در حدود ۲۲ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

جواد، مسوول شرکتی که قلعه سراج را بازسازی کرده، در این باره گفت:«خشت را میده کرده است و از پودر آن استفاده کرده است، از چونه استفاده شده است. به طور طبیعی از منچ استفاده شده است.»

به گفته مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان در حدود ۵۰ مکان باستانی در این ولایت وجود دارند اما از این میان تنها شش مکان بازسازی شده اند و بیش از ۴۰ مکان تاریخی دیگر در بخش‌های نا امن لغمان موقعیت دارد.

قلعه تاریخی سراج در لغمان بازسازی شد

مقام‌ها می گویند که بازسازی این قلعه در حدود ۲۲ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

Thumbnail

باستان شناسان و باشنده‌گان ولایت لغمان می‌گویند که کار بازسازی قلعه سراج، که در شهر مهترلام بابا موقعیت دارد، دو سال پیش آغاز شد بود اکنون پایان یافته است.

باستان شناسان می افزایند که این قلعه را امیر حبیب الله خان، ۱۱۰ سال پیش، برای بود و باش زمستانی اش و نیز برای شکار کردن درلغمان ساخته بود که چهار برج، دو ساختمان و یک مسجد دارد.

نادر مخور، آمر اطلاعات و فرهنگ لغمان در این باره گفت:« خشونت‌ها به این قلعه زیان‌های زیاد وارد کرده است، البته این قلعه قصدی و در نتیجه آفات طبیعی تخریب شده است.»

فرهنگیان و شماری از باشنده‌گان لغمان انتقاد دارند که برخی از زمین‌های قلعه تاریخی سراج غصب شده اند و از همین رو نمای تاریخی این قلعه نیز تغییر کرده است.

سیف الرحمان، خبرنگار محلی، در این مورد گفت:« ساحه قلعه سراج باید معیاری ساخته شود، که بدبختانه نشده است. در این جا بعضی از ادارات دولتی ساخته شده است که باید جلو آن گرفته شود.»

برهان الدین نظامی، کارشناس مسایل فرهنگی، در این باره گفت:« ما از جناب رییس جمهور محمد اشرف میخواهیم طوریکه به ابدات تاریخی توجه دارد ما هم از ایشان میخواهیم که به قلعه سراج و زیارت مهترلام بابا توجه خاص کند.»

مقام‌ها می افزایند که بازسازی این قلعه در حدود ۲۲ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

جواد، مسوول شرکتی که قلعه سراج را بازسازی کرده، در این باره گفت:«خشت را میده کرده است و از پودر آن استفاده کرده است، از چونه استفاده شده است. به طور طبیعی از منچ استفاده شده است.»

به گفته مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان در حدود ۵۰ مکان باستانی در این ولایت وجود دارند اما از این میان تنها شش مکان بازسازی شده اند و بیش از ۴۰ مکان تاریخی دیگر در بخش‌های نا امن لغمان موقعیت دارد.

هم‌رسانی کنید