تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'معدن چیان کوچک' و 'زاغ و کبوتر' از جشنوارۀ فلم گان تندیس گرفتند

فلم‌های «معدن چیان کوچک» و «زاغ و کبوتر»، تندیس‌های بهترین فلم را از چهارمین جشنوارۀ فلم‌های کوتاۀ افغانستان در استرالیا «گان» بدست آوردند.

فلم معدن چیان کوچک از ساخته‌های عزت‌الله علی دوست و فلم زاغ و کبوتر از ساخته‌های خادم حسین بهنام، فلم سازان کشور استند.

این دو فلم از ۴۷ فلم فرستاده شده به جشنوارۀ فلم افغانستان در استرالیا بودند که داوران این جشنواره از این میان هفت فلم را برگزیده و در سینماها در استرالیا به نمایش گذاشتند.

فلم‌های «صدای مادر»، «‌معدن‌ چیان کوچک»، «گناه مسلمانی»، «زیر چراغ سرخ»، «بی رنگی»، «طلای سیاه» و «زاغ و کبوتر» هفت فلمی استند که به مرحلۀ نهایی راه یافته بودند.

این فلم‌ها برای سه روز در سینماهای دو شهر استرالیا به نمایش گذاشته شدند.

چهارمین جشنوارۀ فلم‌های کوتاۀ افغانستان «گان» برای چهار روز (۸ – ۱۱نوامبر) در شهرهای اديلايد و ملبورن استراليا برگزار شد.

جشنوارۀ فلم گان، سه سال پیش از سوی آن شهروندان کشور که در آسترالیا زنده‌گی می‌کنند راه اندازی شد. تا از طریق سینما چهرۀ دیگری از افغانستان را به تماشاگران نشان دهند.

'معدن چیان کوچک' و 'زاغ و کبوتر' از جشنوارۀ فلم گان تندیس گرفتند

چهارمین جشنوارۀ فلم‌های کوتاۀ افغانستان «گان» برای چهار روز (۸ – ۱۱نوامبر) در شهرهای اديلايد و ملبورن استراليا برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

فلم‌های «معدن چیان کوچک» و «زاغ و کبوتر»، تندیس‌های بهترین فلم را از چهارمین جشنوارۀ فلم‌های کوتاۀ افغانستان در استرالیا «گان» بدست آوردند.

فلم معدن چیان کوچک از ساخته‌های عزت‌الله علی دوست و فلم زاغ و کبوتر از ساخته‌های خادم حسین بهنام، فلم سازان کشور استند.

این دو فلم از ۴۷ فلم فرستاده شده به جشنوارۀ فلم افغانستان در استرالیا بودند که داوران این جشنواره از این میان هفت فلم را برگزیده و در سینماها در استرالیا به نمایش گذاشتند.

فلم‌های «صدای مادر»، «‌معدن‌ چیان کوچک»، «گناه مسلمانی»، «زیر چراغ سرخ»، «بی رنگی»، «طلای سیاه» و «زاغ و کبوتر» هفت فلمی استند که به مرحلۀ نهایی راه یافته بودند.

این فلم‌ها برای سه روز در سینماهای دو شهر استرالیا به نمایش گذاشته شدند.

چهارمین جشنوارۀ فلم‌های کوتاۀ افغانستان «گان» برای چهار روز (۸ – ۱۱نوامبر) در شهرهای اديلايد و ملبورن استراليا برگزار شد.

جشنوارۀ فلم گان، سه سال پیش از سوی آن شهروندان کشور که در آسترالیا زنده‌گی می‌کنند راه اندازی شد. تا از طریق سینما چهرۀ دیگری از افغانستان را به تماشاگران نشان دهند.

هم‌رسانی کنید