تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

'نامه‌یی به رییس‌جمهور' برندۀ دو جایزه از یک جشنواره در آلمان شد

فلم «نامه‌یی به رییس‌جمهور»، ساختۀ رویا سادات، فلم ساز افغانستان برندۀ دو جایزه از یک جشنوارۀ جهانی فلم در آلمان شد.

رویا سادات، کارگردان فلم نامه‌یی به رییس‌جمهور می‌گوید که این فلم بهترین در بخش فلم داستانی معیاری و یک جایزۀ برتر دیگر از «جشنوارۀ جهانی والا» در آلمان گرفت.

فم نامه‌یی به رییس‌جمهور، ۹۰ دقیقه‎یی‌است و داستان زنده‏‎گی دشوار بانویی را به تصویر کشیده‌است که قربانی خشونت‎ها، تبعیض و برتری طلبی‎ها شده‌است.

این فلم، یپش از این نیز چندین جایزه را از جشنواره‌های جهانی بدست آورده‌است.

همزمان با این، فلم «حوا، مریم، عایشه» از ساخته‌های صحرا کریمی، فلم‌ساز افغانستان به عنوان یکی از فلم‌های بخش افق‌های هفتاد و ششمین جشنواره فلم ونیز در ایتالیا پذیرفته شده‌است.

فرهنگ و هنر

'نامه‌یی به رییس‌جمهور' برندۀ دو جایزه از یک جشنواره در آلمان شد

همزمان با این، فلم «حوا، مریم، عایشه» از ساخته‌های صحرا کریمی، فلم‌ساز افغانستان به عنوان یکی از فلم‌های بخش افق‌های هفتاد و ششمین جشنواره فلم ونیز در ایتالیا پذیرفته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

فلم «نامه‌یی به رییس‌جمهور»، ساختۀ رویا سادات، فلم ساز افغانستان برندۀ دو جایزه از یک جشنوارۀ جهانی فلم در آلمان شد.

رویا سادات، کارگردان فلم نامه‌یی به رییس‌جمهور می‌گوید که این فلم بهترین در بخش فلم داستانی معیاری و یک جایزۀ برتر دیگر از «جشنوارۀ جهانی والا» در آلمان گرفت.

فم نامه‌یی به رییس‌جمهور، ۹۰ دقیقه‎یی‌است و داستان زنده‏‎گی دشوار بانویی را به تصویر کشیده‌است که قربانی خشونت‎ها، تبعیض و برتری طلبی‎ها شده‌است.

این فلم، یپش از این نیز چندین جایزه را از جشنواره‌های جهانی بدست آورده‌است.

همزمان با این، فلم «حوا، مریم، عایشه» از ساخته‌های صحرا کریمی، فلم‌ساز افغانستان به عنوان یکی از فلم‌های بخش افق‌های هفتاد و ششمین جشنواره فلم ونیز در ایتالیا پذیرفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید