تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامه‎یی به رییس‎جمهور؛ فیلم که زنده‎گی زنان را به لوکارنو می‎گوید

فیلمی زیرنام «نامه یی به رییس جمهور» از افغانستان  به هفتادمین دورجشنواره بین المللی فیلم «لوکارنو» درسویس، نامزد رقابت ها شده است.

این فیلم، داستان زنده گی دشوار بانویی یا شاید بانوانی را به تصویر کشیده است که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده اند.

این فلم یک ونیم ساعته که با کارگردانی رویا سادات و تولید کابورا پرودکشن و خانۀ فیلم رویا ساخته شده است، از فلم های بلندی است که از افغانستان به جشنوارۀ بین المللی «لوکارنو» در سویس نامزد شده است.

رویا سادات،  کار گردان این فیلم می گوید: «این فیلم حرف هایی زیادی برای گفتن دارد، به تناقضات چالش ها وتفاوت های متعدد اجتماعی در قالب یک زنده گی وخانواده ها پرداخته است.»

در چندین دهه جنگ و ویرانی، هنر و سینما در افغانستان در کنار دیگر بخش ها، از گزند آسیب ها به دور نبوده اند؛ با این حساب راه یافتن فیلم های سینمایی افغانستان به جشنواره های بزرگ جهانی،  بیشتر امید ها را زنده می سازد.

ولی تلاش، سینما گر در این باره می گوید: «این گام دیگری است که یک بانوی افغانستانی در ساختن یک فیلم و معرفی او برای یک جشنواره است، انشاالله من امیدوارم یک دست آورد خوب داشته باشد.»

«نامه یی به رییس جمهور» از میان هزار فیلم سینمایی از سراسر جهان برای رقابت به این جشنواره، راه  باز کرده و قرار است در کنار بیست و دو فیلم دیگر در این جشنواره، رقابت کند.

رویا سادات می افزاید: «نخستین فیلم بلند سینمایی است که تمامی دست اندر کاران این فیلم از افغانستان استند، به جز از یکی دو بخش تخنیکی که در افغانستان که آن امکانات در افغانستان نبود.»

هفتادمین دوره جشنواره بین‌‌المللی لوکارنو، که پس از جشنواره های «ونیز»، «کن» و «برلین» چهارمین جشنواره بزرگ جهانی  ومهم ترین جشنواره سینمایی سویس نیز به شمار می رود، در پایان امسال در سویس برگزار می شود.

نامه‎یی به رییس‎جمهور؛ فیلم که زنده‎گی زنان را به لوکارنو می‎گوید

ساخت این فیلم بلند سینمایی، بیش از یک سال زمان برده است، چالش های زنده گی بانوان که قربانی خشونت های گوناگون استند را به تصویر کشیده است.

تصویر بندانگشتی

فیلمی زیرنام «نامه یی به رییس جمهور» از افغانستان  به هفتادمین دورجشنواره بین المللی فیلم «لوکارنو» درسویس، نامزد رقابت ها شده است.

این فیلم، داستان زنده گی دشوار بانویی یا شاید بانوانی را به تصویر کشیده است که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده اند.

این فلم یک ونیم ساعته که با کارگردانی رویا سادات و تولید کابورا پرودکشن و خانۀ فیلم رویا ساخته شده است، از فلم های بلندی است که از افغانستان به جشنوارۀ بین المللی «لوکارنو» در سویس نامزد شده است.

رویا سادات،  کار گردان این فیلم می گوید: «این فیلم حرف هایی زیادی برای گفتن دارد، به تناقضات چالش ها وتفاوت های متعدد اجتماعی در قالب یک زنده گی وخانواده ها پرداخته است.»

در چندین دهه جنگ و ویرانی، هنر و سینما در افغانستان در کنار دیگر بخش ها، از گزند آسیب ها به دور نبوده اند؛ با این حساب راه یافتن فیلم های سینمایی افغانستان به جشنواره های بزرگ جهانی،  بیشتر امید ها را زنده می سازد.

ولی تلاش، سینما گر در این باره می گوید: «این گام دیگری است که یک بانوی افغانستانی در ساختن یک فیلم و معرفی او برای یک جشنواره است، انشاالله من امیدوارم یک دست آورد خوب داشته باشد.»

«نامه یی به رییس جمهور» از میان هزار فیلم سینمایی از سراسر جهان برای رقابت به این جشنواره، راه  باز کرده و قرار است در کنار بیست و دو فیلم دیگر در این جشنواره، رقابت کند.

رویا سادات می افزاید: «نخستین فیلم بلند سینمایی است که تمامی دست اندر کاران این فیلم از افغانستان استند، به جز از یکی دو بخش تخنیکی که در افغانستان که آن امکانات در افغانستان نبود.»

هفتادمین دوره جشنواره بین‌‌المللی لوکارنو، که پس از جشنواره های «ونیز»، «کن» و «برلین» چهارمین جشنواره بزرگ جهانی  ومهم ترین جشنواره سینمایی سویس نیز به شمار می رود، در پایان امسال در سویس برگزار می شود.

هم‌رسانی کنید