تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نقاشی گل لاله توسط گروه هنرسالار برای یادبود از قربانیان جنگ

گروه هنر سالار در ادامه کارهای هنری شان این بار به دیوار دفتر حقوق بشر در کابل گل لاله نقاشی کردند.

امید شریفی، مسوول گروه هنر سالار می‌گوید که تا به حال ۲۵هزار گل لاله در دیوارهای چهار ولایت کشور نقاشی کرده است که هر گل لاله نماینده‌گی از یک قربانی جنگ در کشور می‌کند.

امید شریفی، مسوول گروۀ هنر سالار گفت: «ما حدود ۲۵هزار گل لاله بخاطر قربانیان جنگ در چهار ولایت افغانستان تا به حال نقاشی کردیم. هدف این است که هر روز که مردم افغانستان کشته و شهید می‌شوند تنها یک نمبر نیستند، بل این‌ها انسان‌های بودند که آرزو داشتند، امید داشتند و میخواستند که زنده‌گی کنند ولی متاسفانه ناجوانمردانه به شهادت میرسند و ما خواستیم حداقل با یک گل لاله از هر شهید یادآوری کنیم.»

گروه هنرسالار به رهبری آقای شریفی در پهلوی یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، تلاش می ورزد تا با استفاده از هنر به خصوص نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی کند.

نقاشی گل لاله توسط گروه هنرسالار برای یادبود از قربانیان جنگ

امید شریفی مسوول این گروه می‌گوید که هدف شان از این کار یادآوری از شهدای کشور است.

تصویر بندانگشتی

گروه هنر سالار در ادامه کارهای هنری شان این بار به دیوار دفتر حقوق بشر در کابل گل لاله نقاشی کردند.

امید شریفی، مسوول گروه هنر سالار می‌گوید که تا به حال ۲۵هزار گل لاله در دیوارهای چهار ولایت کشور نقاشی کرده است که هر گل لاله نماینده‌گی از یک قربانی جنگ در کشور می‌کند.

امید شریفی، مسوول گروۀ هنر سالار گفت: «ما حدود ۲۵هزار گل لاله بخاطر قربانیان جنگ در چهار ولایت افغانستان تا به حال نقاشی کردیم. هدف این است که هر روز که مردم افغانستان کشته و شهید می‌شوند تنها یک نمبر نیستند، بل این‌ها انسان‌های بودند که آرزو داشتند، امید داشتند و میخواستند که زنده‌گی کنند ولی متاسفانه ناجوانمردانه به شهادت میرسند و ما خواستیم حداقل با یک گل لاله از هر شهید یادآوری کنیم.»

گروه هنرسالار به رهبری آقای شریفی در پهلوی یادآوردی و دادخواهی برای قربانیان جنگ، تلاش می ورزد تا با استفاده از هنر به خصوص نقاشی دیواری از دستاوردهای شخصیت‌های که در بخش دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت کردند و قربانی شدند، از طریق این هنر که در افغانستان تا اندازه‌ یک چیزی تازه است قدردانی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره