تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نمایشگاهی از تصویرهای ۴۰خبرنگار جان‌باخته در ولایت هرات برگزار شد

تصویرهای ۴۰خبرنگاری‌که در دو دوهۀ اخیر در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌اند، امروز (دوشنبه، ۲۷حوت) در نمایشگاهی در ولایت هرات به نمایش گذاشت شدند.

این نمایشگاه، به مناسبت بیست‌وهفتم ماه حوت «روز ملی خبرنگار» برگزار شد. شرکت کننده‌گان در این نمایشگاه که اکثرأ خبرنگاران بودند، از آن‌چه تهدیدها در برابر فعالیت‌های‌شان در کشور می‌گویند، ابراز نگرانی کردند.

حکومت افغانستان، دوهفته پیش بیست‌وهفتم ماه حوت را به‌عنوان «روز ملی خبرنگار» نام‌گذاری کرد و برای نخستین بار امروز در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر بزرگداشت شد.

شماری از خبرنگاران در ولایت هرات، می‌گویند که بر علاوۀ تهدیدهای امنیتی، نبود مصونیت کاری و نقض آزادی بیان از سوی برخی نهادهای دولتی در این ولایت از عمده‌‎ترین مشکلات برسر راه آنان استند.

واجد روحانی، خبرنگار در هرات گفت: «تهدیدات امنیتی، از چند سال بدینسو به جان خبرنگاران زیاد شده؛ ما خبرنگارانی که در ساحه کار می‌کنیم، نگران استیم که آماج حملات تروریستی گروه‌های هراس‌افگن قرار نگیریم.»

فرزانه سروری، خبرنگار دیگر در هرات نیز افزود: «خبرنگاران، از هیچ‌نوع مصونیت و امنیت برخوردار نیستند و برای بدست آوردن اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.»

روز ملی خبرنگاران در حالی بزرگداشت می‌شود که در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی چهار خبرنگار در کشور جان‌های شان را از دست داده‌اند.

سلطان محمود خیرخواه، خبرنگار تلویزیو خصوصی «ژمن» در ولایت خوست، سه‌روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

شفیق آریا و رحیم‌الله رحمانی، دو خبرنگار یک رایدیوی محلی در ولایت تخار، در ماه فبروری در شهر تالقان تخار، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند.

جاوید نوری، یک خبرنگار محلی در ولایت فراه نیز در ماه جنوری از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد.

هفتۀ گذشته، نثاراحمد، خبرنگار یک تلویزیون محلی در ولایت هلمند نیز در یک رویداد هراس‌افگنی زخمی شد. این خبرنگار، هنگامی زخم برداشت که ماین مقناطیسی جاسازی شده در موترش، انفجار کرد. این خبرنگار که اکنون به کابل انتقال داده شده‌است، زیر درمان قرار دارد.

با این همه، خبرنگاران در ولایت هرات می‌گویند که هیچ مانعی نمی‌تواند آنان را از گفتن حقیقت باز دارد و راه کسانی‌که در راه آزادی بیان جان‌‌های‌شان را از دست داده‌اند را با عشق ادامه می‌دهند.

حسیب‌الله، یکی از این خبرنگاران بیان داشت: «بر علاوۀ تهدیدات، یک چالش جدی که در رسانه‌های حوزۀ غرب وجود دارد، مشکلات درون سازمانی خود رسانه‌ها است؛ کم‌کاری‌های زیادی نسبت به خبرنگاران میدانی صورت می‌گیرد و هیچ بررسی نمی‌شود.»

گزارش‌گران بدون مرز در گزارشش، سال ۲۰۱۸ میلادی را یکی از سال‌های خونین برای خبرنگاران در افغانستان یاد کرده‌است و گفته‌است که افغانستان مرگ‌بارترین و خطرناک‌ترین جای برای خبرنگاران است. بربنیاد گزارش این نهاد، در سال گذشتۀ میلادی در حدود ۲۰خبرنگار در افغانستان جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

فرهنگ و هنر

نمایشگاهی از تصویرهای ۴۰خبرنگار جان‌باخته در ولایت هرات برگزار شد

حکومت افغانستان، دوهفته پیش بیست‌وهفتم ماه حوت را به‌عنوان «روز ملی خبرنگار» نام‌گذاری کرد.

تصویر بندانگشتی

تصویرهای ۴۰خبرنگاری‌که در دو دوهۀ اخیر در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌اند، امروز (دوشنبه، ۲۷حوت) در نمایشگاهی در ولایت هرات به نمایش گذاشت شدند.

این نمایشگاه، به مناسبت بیست‌وهفتم ماه حوت «روز ملی خبرنگار» برگزار شد. شرکت کننده‌گان در این نمایشگاه که اکثرأ خبرنگاران بودند، از آن‌چه تهدیدها در برابر فعالیت‌های‌شان در کشور می‌گویند، ابراز نگرانی کردند.

حکومت افغانستان، دوهفته پیش بیست‌وهفتم ماه حوت را به‌عنوان «روز ملی خبرنگار» نام‌گذاری کرد و برای نخستین بار امروز در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر بزرگداشت شد.

شماری از خبرنگاران در ولایت هرات، می‌گویند که بر علاوۀ تهدیدهای امنیتی، نبود مصونیت کاری و نقض آزادی بیان از سوی برخی نهادهای دولتی در این ولایت از عمده‌‎ترین مشکلات برسر راه آنان استند.

واجد روحانی، خبرنگار در هرات گفت: «تهدیدات امنیتی، از چند سال بدینسو به جان خبرنگاران زیاد شده؛ ما خبرنگارانی که در ساحه کار می‌کنیم، نگران استیم که آماج حملات تروریستی گروه‌های هراس‌افگن قرار نگیریم.»

فرزانه سروری، خبرنگار دیگر در هرات نیز افزود: «خبرنگاران، از هیچ‌نوع مصونیت و امنیت برخوردار نیستند و برای بدست آوردن اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.»

روز ملی خبرنگاران در حالی بزرگداشت می‌شود که در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی چهار خبرنگار در کشور جان‌های شان را از دست داده‌اند.

سلطان محمود خیرخواه، خبرنگار تلویزیو خصوصی «ژمن» در ولایت خوست، سه‌روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

شفیق آریا و رحیم‌الله رحمانی، دو خبرنگار یک رایدیوی محلی در ولایت تخار، در ماه فبروری در شهر تالقان تخار، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند.

جاوید نوری، یک خبرنگار محلی در ولایت فراه نیز در ماه جنوری از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد.

هفتۀ گذشته، نثاراحمد، خبرنگار یک تلویزیون محلی در ولایت هلمند نیز در یک رویداد هراس‌افگنی زخمی شد. این خبرنگار، هنگامی زخم برداشت که ماین مقناطیسی جاسازی شده در موترش، انفجار کرد. این خبرنگار که اکنون به کابل انتقال داده شده‌است، زیر درمان قرار دارد.

با این همه، خبرنگاران در ولایت هرات می‌گویند که هیچ مانعی نمی‌تواند آنان را از گفتن حقیقت باز دارد و راه کسانی‌که در راه آزادی بیان جان‌‌های‌شان را از دست داده‌اند را با عشق ادامه می‌دهند.

حسیب‌الله، یکی از این خبرنگاران بیان داشت: «بر علاوۀ تهدیدات، یک چالش جدی که در رسانه‌های حوزۀ غرب وجود دارد، مشکلات درون سازمانی خود رسانه‌ها است؛ کم‌کاری‌های زیادی نسبت به خبرنگاران میدانی صورت می‌گیرد و هیچ بررسی نمی‌شود.»

گزارش‌گران بدون مرز در گزارشش، سال ۲۰۱۸ میلادی را یکی از سال‌های خونین برای خبرنگاران در افغانستان یاد کرده‌است و گفته‌است که افغانستان مرگ‌بارترین و خطرناک‌ترین جای برای خبرنگاران است. بربنیاد گزارش این نهاد، در سال گذشتۀ میلادی در حدود ۲۰خبرنگار در افغانستان جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید