تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نمایشگاه 'ابر زنان'؛ ابتکاری برای ستایش از کارنامه‌های زنان

زنان و دخترانی، با کارهای شان در چندین بخش، از جمله طراحی لباس، دست دوزی و نقاشی، نمایشگاهی را در کابل به راه انداخته‌اند.

این نمایشگاه زیر نام «ابر زنان»، ازبهر ستایش از کارنامه‌های هشت زن در کشور برگزار شده‌است. چهار تن از این زنان زنده استند و چهار تن دیگر درگذشته‌اند.

رادا اکبر، برگزارکنندۀ نمایشگاۀ ابر زنان می‌گوید: «همۀ شان یک جا شدند و توانستیم همین لباس‌ها را دیزاین کنیم و به نمایش بمانیم.»

این نمایشگاه، روز جمعه (۱۶حوت) همزمان با روز جهانی هبستگی زنان درباغ بابر کابل گشایش یافت و قرار است تا چهار روز به‌روی تماشاگران باز باشد.

این نمایشگاه، با استقبال زیاد از شهروندان کشور روبه‌رو شده‌است. تماشاگران این نمایشگاه، برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها را برای رشد توانمندی زنان و انگیزه بخشی برای زنان بسیار مؤثر می‌دانند.

ذکیه، یکی از این تماشاگران گفت: «این برنامه، واقعاً از برنامه‌های گذشته بسیار متفاوت است و بسیار تغییر را آدم می‌تواند ببیند در هم چو برنامه‌ها.»

نجیبه، تماشاگر دیگر نیز بیان داشت: «من این‌جا می‌بینیم خانم‌های بسیار زیادی را و کارهای شان را؛ واقعاً کارهای شان عالی استند.»

این نمایشگاه، چهار روز به درازا خواهد کشید و برگزار کننده‌گان آن بر تکرار چنین برنامه‌‎ها در سال‌های آینده، تأکید می‌ورزند.

فرهنگ و هنر

نمایشگاه 'ابر زنان'؛ ابتکاری برای ستایش از کارنامه‌های زنان

زنان و دخترانی، با کارهای شان در بخش‌هایی همچون نقاشی، خطاطی، زرگری و دست دوزی، در برگزاری نمایشگاه «ابر زنان» سهم گرفته‌‎اند.

تصویر بندانگشتی

زنان و دخترانی، با کارهای شان در چندین بخش، از جمله طراحی لباس، دست دوزی و نقاشی، نمایشگاهی را در کابل به راه انداخته‌اند.

این نمایشگاه زیر نام «ابر زنان»، ازبهر ستایش از کارنامه‌های هشت زن در کشور برگزار شده‌است. چهار تن از این زنان زنده استند و چهار تن دیگر درگذشته‌اند.

رادا اکبر، برگزارکنندۀ نمایشگاۀ ابر زنان می‌گوید: «همۀ شان یک جا شدند و توانستیم همین لباس‌ها را دیزاین کنیم و به نمایش بمانیم.»

این نمایشگاه، روز جمعه (۱۶حوت) همزمان با روز جهانی هبستگی زنان درباغ بابر کابل گشایش یافت و قرار است تا چهار روز به‌روی تماشاگران باز باشد.

این نمایشگاه، با استقبال زیاد از شهروندان کشور روبه‌رو شده‌است. تماشاگران این نمایشگاه، برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها را برای رشد توانمندی زنان و انگیزه بخشی برای زنان بسیار مؤثر می‌دانند.

ذکیه، یکی از این تماشاگران گفت: «این برنامه، واقعاً از برنامه‌های گذشته بسیار متفاوت است و بسیار تغییر را آدم می‌تواند ببیند در هم چو برنامه‌ها.»

نجیبه، تماشاگر دیگر نیز بیان داشت: «من این‌جا می‌بینیم خانم‌های بسیار زیادی را و کارهای شان را؛ واقعاً کارهای شان عالی استند.»

این نمایشگاه، چهار روز به درازا خواهد کشید و برگزار کننده‌گان آن بر تکرار چنین برنامه‌‎ها در سال‌های آینده، تأکید می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید