Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از احتمال فروریزی منار پنجم مصلای هرات

طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ که به ولایت هرات رفته‌است، وضعیت منار پنجم مصلای هرات را نگران کننده می‌داند.

آقای زهیر و وعده می‌سپارد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو، اقدامات جدی را برای مرمت و بازسازی این بازماندۀ باستانی روی دست خواهند گرفت.

نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت: «خوش‌بختانه مصلای هرات به اساس اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کار است که ثبت میراث‌های جهان در سازمان یونسکو شود. و هم‌چنان حفظ و مرمت مصلای هرات در آجندای کار ما است.»

اما، برخی اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند تاکنون هیچ کار بنیادی برای مرمت این منار مصلای هرات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهاد  یونسکو و دیگر نهادهای مسؤول صورت نگرفته‌است.

کبیر ایثار، عضو شورای ولایتی هرات بیان داشت: «متأسفانه تا کنون در ترمیم این منار و بازسازی آن هیچ اقدامی نشده. ما از حکومت محلی – مقام ولایت هرات – مجدانه می‌خواهیم که به این امر مهم و باستانی توجه بکنند.»

منار پنجم مصلای هرات چند سانتی‌متر خم شده‌است. یونسکو در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی با ایجاد سیم‌های آهنی در اطراف این منار تلاش کرد جلو سقوط آن را بگیرد.

عبدالقیوم وزیری، رییس انجمن حفظ بناهای تاریخی اظهار داشت: «اکثر آبدات تاریخی هرات مشکلاتی دارند که اگر توجه نشود فروخواهند ریخت.»

بربنیاد مدارک تاریخی، مجموعۀ مصلای هرات دارای یازده منار بوده‌‌است و نزدیک به  شش قرن پیش در زمان تیموریان ساخته شدند. شش منار آن در جریان جنگ‌های داخلی تخریب شدند.

نگرانی‌ها از احتمال فروریزی منار پنجم مصلای هرات

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که در سال مالی ۱۳۹۹هیچ بودجه‌یی برای مرمت و بازسازی بازمانده‌های تاریخی هرات درنظر گرفته نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ که به ولایت هرات رفته‌است، وضعیت منار پنجم مصلای هرات را نگران کننده می‌داند.

آقای زهیر و وعده می‌سپارد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو، اقدامات جدی را برای مرمت و بازسازی این بازماندۀ باستانی روی دست خواهند گرفت.

نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت: «خوش‌بختانه مصلای هرات به اساس اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کار است که ثبت میراث‌های جهان در سازمان یونسکو شود. و هم‌چنان حفظ و مرمت مصلای هرات در آجندای کار ما است.»

اما، برخی اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند تاکنون هیچ کار بنیادی برای مرمت این منار مصلای هرات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهاد  یونسکو و دیگر نهادهای مسؤول صورت نگرفته‌است.

کبیر ایثار، عضو شورای ولایتی هرات بیان داشت: «متأسفانه تا کنون در ترمیم این منار و بازسازی آن هیچ اقدامی نشده. ما از حکومت محلی – مقام ولایت هرات – مجدانه می‌خواهیم که به این امر مهم و باستانی توجه بکنند.»

منار پنجم مصلای هرات چند سانتی‌متر خم شده‌است. یونسکو در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی با ایجاد سیم‌های آهنی در اطراف این منار تلاش کرد جلو سقوط آن را بگیرد.

عبدالقیوم وزیری، رییس انجمن حفظ بناهای تاریخی اظهار داشت: «اکثر آبدات تاریخی هرات مشکلاتی دارند که اگر توجه نشود فروخواهند ریخت.»

بربنیاد مدارک تاریخی، مجموعۀ مصلای هرات دارای یازده منار بوده‌‌است و نزدیک به  شش قرن پیش در زمان تیموریان ساخته شدند. شش منار آن در جریان جنگ‌های داخلی تخریب شدند.

هم‌رسانی کنید