تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی پیش‌کسوتان هنر از وضعیت نا مطلوب سینما در کشور

پیش کسوتان هنر و فلم‌سازان کهنه‌کار کشور از آن‌چه وضعیت نامطلوب صنعت فلم و سینما در کشور می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند.

لطیف‌احمدی، یکی از این فلم‌سازان کهنه‌کار و پرآوازۀ کشور می‌گوید که افغانستان تاریخ دیرینۀ تولید فلم و ایجاد سینما را دارد، اما اخیرأ تولید فلم و سینما از رونق افتاده‌اند.

آقای احمدی از دهۀ شصت هم‌چون دهۀ شگوفای سینمای کشور یاد می‌کند، اما می‌گوید که حکومت‌ها در سال‌های پسین از فرهنگ وهنر پشتیبانی نکرده‌اند.

این فلم‌ساز کشور می‌گویدکه بی‌مهری‌های حکومت به هنر سینما تا آن‌جا رسید که او مجبور شد ریاست «افغان فلم»، یگانه نهاد فلم‌سازی دولتی در افغانستان، را ترک کند.

اما، او در جریان شش سال بازنشستگی خود ده فلم نامه نوشت،‌ یک سیریال ثبت کرد و فلم «گماشته» را که دربارۀ قاچاق موادمخدر افغانستان در تابوت سربازان روس، سی سال پیش ثبت کرده بود، آماده پخش ساخت.

او در این باره گفت: «فلم گماشته را در سینما اسکوب ساختم که نخستین فلم سینما اسکوب افغانستان بود. متأسفانه در آن زمان شرایط اجتماعی بسیار خراب شد و جنگ‌ها آغاز شد و هرکسی تلاش می‌کرد فرار کند و بقیه کارهای فلم باقی ماند.»

لطیف احمدی، چهل و هفت سال پیش با ایجاد «آریانا فلم» و ثبت کلیپ‌های کوتاه وارد جهان ساخت فلم شد.

«مجسمه‌ها می‌خندند» نخستین فلم داستانی وی است. «سیاه موی و جلالی» نخستین فلم رنگۀ افغانستان را نیز لطف احمدی ساخته‌است و «هماسۀ عشق» از فلم‌های پرآوازۀ دیگر او است.

شماری از سینماگران دیگر کشور، می‌گویند که لطیف احمدی از نخستین فلم‌ سازانی است که تهداب سینمای افغانستان را گذاشته‌اند.

صبور سرباز، سینماگر افغان در هالند بیان داشت: «به‌علت دست‌آوردهایی که آقای لطیف احمدی و سایر فلم‌سازان و کارگردانان در آن زمان داشتند، امروز با دیدن آن فلم‌ها هم لذت می‌برم و هم به فلم‌های خود افتخار می‌کنم.»

نعمت آرش، سینماگر دیگر افغان در آلمان نیز اظهار داشت: «موفقیت انجنیر لطیف بیشتر در این بود که از کلتور، عنعنات و رسوم پسندیده که در افغانستان رایج است، استفاده می‌کردند و احترام عمیق به این موضوع‌ها داشتند.»

احمدی، در زمان جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان برای دوازده سال در مسکو بود و مدتی را همچون دیپلمات کار کرد و سیریال شیرین گل و شیرآغا را در همان سال‌ها در مسکو ساخت.

این فلم‌ساز، هفتاد سال عمر دارد و با همسر و فرزندانش در کابل زنده‌گی می‌کند: «فلم گناه را ساختم که یک خاطرۀ بزرگ سینمایی من است که به میلیون‌ها افغانی در سینمای افغانستان عاید کرد.»

لطیف احمدی، تاکنون پنجاه فلم کوتاه و طویل ساخته‌است.

رویا سادات، فلم‌ساز کشور گفت: «تمام این مدت فراز و فرودها و تأثیری که امنیت و سیاست روی سینما و سایر بخش‌های فرهنگی گذاشت و با آن‌که انجیر لطیف از این تأثیرها به دور نبودند، اما می‌بینیم که آثاری بسیار زیادی دارند.»

لطیف احمدی مهندس نفت و گاز است. سه سال در دانشگاۀ کابل تدریس کرده‌است و بیست سال رییس افغان بود. او با دست نکشیدن از ساخت فلم در هرگونه شرایط سیاسی و اجتماعی باور دارد که بنیاد سینمای افغانستان ساده گذاشته نشده‌‎است.

نگرانی پیش‌کسوتان هنر از وضعیت نا مطلوب سینما در کشور

لطیف‌احمدی، یکی از این فلم‌سازان کهنه‌کار و پرآوازۀ کشور می‌گوید که افغانستان تاریخ دیرینۀ تولید فلم و ایجاد سینما را دارد، اما اخیرأ تولید فلم و سینما از رونق افتاده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پیش کسوتان هنر و فلم‌سازان کهنه‌کار کشور از آن‌چه وضعیت نامطلوب صنعت فلم و سینما در کشور می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند.

لطیف‌احمدی، یکی از این فلم‌سازان کهنه‌کار و پرآوازۀ کشور می‌گوید که افغانستان تاریخ دیرینۀ تولید فلم و ایجاد سینما را دارد، اما اخیرأ تولید فلم و سینما از رونق افتاده‌اند.

آقای احمدی از دهۀ شصت هم‌چون دهۀ شگوفای سینمای کشور یاد می‌کند، اما می‌گوید که حکومت‌ها در سال‌های پسین از فرهنگ وهنر پشتیبانی نکرده‌اند.

این فلم‌ساز کشور می‌گویدکه بی‌مهری‌های حکومت به هنر سینما تا آن‌جا رسید که او مجبور شد ریاست «افغان فلم»، یگانه نهاد فلم‌سازی دولتی در افغانستان، را ترک کند.

اما، او در جریان شش سال بازنشستگی خود ده فلم نامه نوشت،‌ یک سیریال ثبت کرد و فلم «گماشته» را که دربارۀ قاچاق موادمخدر افغانستان در تابوت سربازان روس، سی سال پیش ثبت کرده بود، آماده پخش ساخت.

او در این باره گفت: «فلم گماشته را در سینما اسکوب ساختم که نخستین فلم سینما اسکوب افغانستان بود. متأسفانه در آن زمان شرایط اجتماعی بسیار خراب شد و جنگ‌ها آغاز شد و هرکسی تلاش می‌کرد فرار کند و بقیه کارهای فلم باقی ماند.»

لطیف احمدی، چهل و هفت سال پیش با ایجاد «آریانا فلم» و ثبت کلیپ‌های کوتاه وارد جهان ساخت فلم شد.

«مجسمه‌ها می‌خندند» نخستین فلم داستانی وی است. «سیاه موی و جلالی» نخستین فلم رنگۀ افغانستان را نیز لطف احمدی ساخته‌است و «هماسۀ عشق» از فلم‌های پرآوازۀ دیگر او است.

شماری از سینماگران دیگر کشور، می‌گویند که لطیف احمدی از نخستین فلم‌ سازانی است که تهداب سینمای افغانستان را گذاشته‌اند.

صبور سرباز، سینماگر افغان در هالند بیان داشت: «به‌علت دست‌آوردهایی که آقای لطیف احمدی و سایر فلم‌سازان و کارگردانان در آن زمان داشتند، امروز با دیدن آن فلم‌ها هم لذت می‌برم و هم به فلم‌های خود افتخار می‌کنم.»

نعمت آرش، سینماگر دیگر افغان در آلمان نیز اظهار داشت: «موفقیت انجنیر لطیف بیشتر در این بود که از کلتور، عنعنات و رسوم پسندیده که در افغانستان رایج است، استفاده می‌کردند و احترام عمیق به این موضوع‌ها داشتند.»

احمدی، در زمان جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان برای دوازده سال در مسکو بود و مدتی را همچون دیپلمات کار کرد و سیریال شیرین گل و شیرآغا را در همان سال‌ها در مسکو ساخت.

این فلم‌ساز، هفتاد سال عمر دارد و با همسر و فرزندانش در کابل زنده‌گی می‌کند: «فلم گناه را ساختم که یک خاطرۀ بزرگ سینمایی من است که به میلیون‌ها افغانی در سینمای افغانستان عاید کرد.»

لطیف احمدی، تاکنون پنجاه فلم کوتاه و طویل ساخته‌است.

رویا سادات، فلم‌ساز کشور گفت: «تمام این مدت فراز و فرودها و تأثیری که امنیت و سیاست روی سینما و سایر بخش‌های فرهنگی گذاشت و با آن‌که انجیر لطیف از این تأثیرها به دور نبودند، اما می‌بینیم که آثاری بسیار زیادی دارند.»

لطیف احمدی مهندس نفت و گاز است. سه سال در دانشگاۀ کابل تدریس کرده‌است و بیست سال رییس افغان بود. او با دست نکشیدن از ساخت فلم در هرگونه شرایط سیاسی و اجتماعی باور دارد که بنیاد سینمای افغانستان ساده گذاشته نشده‌‎است.

هم‌رسانی کنید