تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار مقام‌های محلی غور از احتمال فروریزی منارجام بدلیل سیلاب‌ها

سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو روز اخیر در تنگۀ منار جام غور، خطرهای فرور ریزی بخش‌هایی این منار را افزایش داده‌اند.

مقام‌های محلی ولایت غور می‌گویند که سیلاب‌ها دیوار محافظتی منار جام را ازبین برده‌اند و سطح آب تا بدنۀ این منار رسیده‌است.

منار جام که ۶۴ متر بلندی دارد، یکی از شهکارهای دورۀ غوریان و کهن‌سال‌ترین منار خشتی جهان است. این منار در زمان پادشاهی سلطان غیاث‌الدین (۵۵۸-۵۹۹ هجری) ساخته شده‌است.

این منار، در سال ۲۰۰۲میلادی از سوی مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. این منار، پس از قطب منار در دهلی‌نو هندوستان، بلندترین منار خشتی جهان است.

فخرالدین آریاپور، رییس اطلاعات و فرهنگ غور می‌‌گوید که در حدود دوصد کارگر ازبهر تغییر مسیر آب و جلوگیری از آسیب‌رسانی به این منار، به محل فرستاده شده‌اند.
 

رییس اطلاعات و فرهنگ غور از حکومت می‌خواهد تا در این زمینه دست به کار شود.

هشدار مقام‌های محلی غور از احتمال فروریزی منارجام بدلیل سیلاب‌ها

منار جام که ۶۴ متر بلندی دارد، یکی از شهکارهای دورۀ غوریان و کهن‌سال‌ترین منار خشتی جهان است. این منار در زمان پادشاهی سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو روز اخیر در تنگۀ منار جام غور، خطرهای فرور ریزی بخش‌هایی این منار را افزایش داده‌اند.

مقام‌های محلی ولایت غور می‌گویند که سیلاب‌ها دیوار محافظتی منار جام را ازبین برده‌اند و سطح آب تا بدنۀ این منار رسیده‌است.

منار جام که ۶۴ متر بلندی دارد، یکی از شهکارهای دورۀ غوریان و کهن‌سال‌ترین منار خشتی جهان است. این منار در زمان پادشاهی سلطان غیاث‌الدین (۵۵۸-۵۹۹ هجری) ساخته شده‌است.

این منار، در سال ۲۰۰۲میلادی از سوی مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. این منار، پس از قطب منار در دهلی‌نو هندوستان، بلندترین منار خشتی جهان است.

فخرالدین آریاپور، رییس اطلاعات و فرهنگ غور می‌‌گوید که در حدود دوصد کارگر ازبهر تغییر مسیر آب و جلوگیری از آسیب‌رسانی به این منار، به محل فرستاده شده‌اند.
 

رییس اطلاعات و فرهنگ غور از حکومت می‌خواهد تا در این زمینه دست به کار شود.

هم‌رسانی کنید