تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هنرجو مقام نخست سیزدهمین جشنواره ستاره افغان را از آن خود کرد

در دور نهایی سیزدهمین جشنواره ستاره افغان که چهارشنبه‌شب برگزار شد، مصطفی هنرجو، از ولایت بلخ مقام نخست این جشنواره را از آن خود کرد. 

در این جشنواره، مصطفی هنرجو و منصور جلال به دور نهایی راه یافته بودند و هنرجو با اخذ رأی بیشتر مقام اول را بدست آورد. 

در دور نهایی این جشنواره که با میزبانی مصطفی عزیزیار برگزار شد، شماری از اشتراک کننده‌گانی که در دورهای پیش حذف شده بودند، نیز اشتراک کردند و آهنگ‌هایی را برای تماشاچیان و بیننده‌گان این برنامه سرودند. 

در برنامه چهارشنبه‌شب، آواز خوانان مشهور کشور نیز اشتراک کرده بودند و آهنگ‌‌هایی را برای تماشاچیان اجراء کردند. 

عبید جوینده، یکی از داوران این جشنواره، آهنگ مشهورش به نام «پیوند دل» را اجراء کرد. 

هنرمند مشهور کشور، فرهاد دریا، نیز چندین آهنگ، از جمله آهنگ «هنوز» را اجراء کرد و با این اجراء بینندگان را هیجانی ساخت. 

در برنامه چهارشنبه شب سیداگل مینا، یکی از داوران این جشنواره، یک آهنگ پشتو را با یک موسیقی سنتی اجراء کرد و داور دیگر این برنامه، قیس الفت، آهنگ «به باغ» را برای تماشاچیان این برنامه خواند. 

فرشته سما، امید پارسا، سیر ولی زاده و شهلا ځلاند از دیگر کسانی بودند که در برنامه چهارشنبه‌شب آهنگ‌هایی را اجراء کردند. 

در سیزده سال گذشته، برنامه ستاره افغان ۱۵۶ استعداد را کشف و منحیث خواننده‌گان جوان به جامعه تقدیم کرده است. 

هنرجو مقام نخست سیزدهمین جشنواره ستاره افغان را از آن خود کرد

در دور نهایی سیزدهمین جشنواره ستاره افغان مصطفی هنرجو از رقیب‌اش منصور جلال پیشی گرفت و مقام نخست را از آن خود کرد. 

Thumbnail

در دور نهایی سیزدهمین جشنواره ستاره افغان که چهارشنبه‌شب برگزار شد، مصطفی هنرجو، از ولایت بلخ مقام نخست این جشنواره را از آن خود کرد. 

در این جشنواره، مصطفی هنرجو و منصور جلال به دور نهایی راه یافته بودند و هنرجو با اخذ رأی بیشتر مقام اول را بدست آورد. 

در دور نهایی این جشنواره که با میزبانی مصطفی عزیزیار برگزار شد، شماری از اشتراک کننده‌گانی که در دورهای پیش حذف شده بودند، نیز اشتراک کردند و آهنگ‌هایی را برای تماشاچیان و بیننده‌گان این برنامه سرودند. 

در برنامه چهارشنبه‌شب، آواز خوانان مشهور کشور نیز اشتراک کرده بودند و آهنگ‌‌هایی را برای تماشاچیان اجراء کردند. 

عبید جوینده، یکی از داوران این جشنواره، آهنگ مشهورش به نام «پیوند دل» را اجراء کرد. 

هنرمند مشهور کشور، فرهاد دریا، نیز چندین آهنگ، از جمله آهنگ «هنوز» را اجراء کرد و با این اجراء بینندگان را هیجانی ساخت. 

در برنامه چهارشنبه شب سیداگل مینا، یکی از داوران این جشنواره، یک آهنگ پشتو را با یک موسیقی سنتی اجراء کرد و داور دیگر این برنامه، قیس الفت، آهنگ «به باغ» را برای تماشاچیان این برنامه خواند. 

فرشته سما، امید پارسا، سیر ولی زاده و شهلا ځلاند از دیگر کسانی بودند که در برنامه چهارشنبه‌شب آهنگ‌هایی را اجراء کردند. 

در سیزده سال گذشته، برنامه ستاره افغان ۱۵۶ استعداد را کشف و منحیث خواننده‌گان جوان به جامعه تقدیم کرده است. 

هم‌رسانی کنید