تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چارلی چاپلین افغانی که می‌خواهد مردم 'رنج‌دیده' را بخنداند

کریم اسیر ۲۵ساله که به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است تازه به هنر سینمار رو آورده است. او  می‌گوید که با تقلید از هنر چارلی چاپلین، می‌خواهد خنده را بر لبان مردم  درد دیدۀ افغانستان بیارود.

چارلی چاپلین افغانستان، می‌گوید که  نمایش‌هایش را در کابل انجام می‌دهد و تنها هدفش خرسند ساختن مردمش است.

او در این باره می‌افزاید: «هدف من این است که بتوانم با اجرای این گونه تیاترها، به مردم کمک کنم تا آنان حتا اگر برای لحظه‌یی هم که شده، غم‌ها و دردها انفجار، انتحار و مشکلات شان را فراموش کنند.»

کریم اسیر در سال ۹۹۶ هنگامی که طالبان بیشتر بخش‌‎های افغانستان را در ادارۀ خود داشتند، با خانواده‌اش مجبور شدند وطن را ترک کنند و به ایران بروند. او در ایران بیشتر فلم های چارلی چاپلین را می‌دید و همین کار سبب شد او که اکنون به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است: «با اجرا در خیابان‌ها می‌خواهم پیام‌های متفاوتی به مردم بدهم که اکنون روی فرهنگ شهرنشینی تمرکز کرده ام.»

او می‎گوید که بارها از سوی شورشیان تهدید شده است که این کار را انجام ندهند؛ زیرا به گفتۀ آنان این کار خلاف آموزه های اسلام است، اما او می‌گوید به این کارش ادامه می‌دهد.

او بیشتر نمایش هایش را در پارک های عمومی برای یتیمان اجرا می‌کند و تاکنون در سازمان‌ها و نماینده‎‏گی‌های جهانی در کابل نیز اجرا کرده است. 

موسیقی، نمایش‌های هنری جز فرهنگ مردم کشور است، اما این کارها از سوی طالبان در جریان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ممنوع اعلام شده بوند.

چارلی چاپلین افغانی که می‌خواهد مردم 'رنج‌دیده' را بخنداند

او می‎گوید که بارها از سوی شورشیان تهدید شده است که این کار را انجام ندهند؛ زیرا به گفتۀ آنان این کار خلاف آموزه های اسلام است، اما او می‌گوید به این کارش ادامه می‌دهد.

Thumbnail

کریم اسیر ۲۵ساله که به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است تازه به هنر سینمار رو آورده است. او  می‌گوید که با تقلید از هنر چارلی چاپلین، می‌خواهد خنده را بر لبان مردم  درد دیدۀ افغانستان بیارود.

چارلی چاپلین افغانستان، می‌گوید که  نمایش‌هایش را در کابل انجام می‌دهد و تنها هدفش خرسند ساختن مردمش است.

او در این باره می‌افزاید: «هدف من این است که بتوانم با اجرای این گونه تیاترها، به مردم کمک کنم تا آنان حتا اگر برای لحظه‌یی هم که شده، غم‌ها و دردها انفجار، انتحار و مشکلات شان را فراموش کنند.»

کریم اسیر در سال ۹۹۶ هنگامی که طالبان بیشتر بخش‌‎های افغانستان را در ادارۀ خود داشتند، با خانواده‌اش مجبور شدند وطن را ترک کنند و به ایران بروند. او در ایران بیشتر فلم های چارلی چاپلین را می‌دید و همین کار سبب شد او که اکنون به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است: «با اجرا در خیابان‌ها می‌خواهم پیام‌های متفاوتی به مردم بدهم که اکنون روی فرهنگ شهرنشینی تمرکز کرده ام.»

او می‎گوید که بارها از سوی شورشیان تهدید شده است که این کار را انجام ندهند؛ زیرا به گفتۀ آنان این کار خلاف آموزه های اسلام است، اما او می‌گوید به این کارش ادامه می‌دهد.

او بیشتر نمایش هایش را در پارک های عمومی برای یتیمان اجرا می‌کند و تاکنون در سازمان‌ها و نماینده‎‏گی‌های جهانی در کابل نیز اجرا کرده است. 

موسیقی، نمایش‌های هنری جز فرهنگ مردم کشور است، اما این کارها از سوی طالبان در جریان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ممنوع اعلام شده بوند.

هم‌رسانی کنید