تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پانزده برج دیگر قلعۀ بالاحصار غزنی نیز در آستانۀ فروریزی استند

از میان ۳۶ برج قلعۀ بالاحصار ولایت غزنی، ۲۱ برج آن فرو ریخته‌اند و ۱۵ برج دیگر نیز با خطر فروریزی روبه‌رو استند.

یکی از بزرگ‌ترین برج‌ این قلعه، روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته فروریخت.

حسیبا اتک‌پال، خبرنگار طلوع‌نیوز که از این قلعه دیدار کرده‌است، می‌گوید که در سال ۲۰۱۳ این برج بازسازی شد و اکنون دیده می‌شود که در بازسازی آن از خشت خام و خاک کار گرفته شده‌است و نیز تهداب‌گذاری این برج بر روی چوب‌های فرسوده صورت گرفته‌است.

در همین حال، باستان شناسان، فاصله سه کیلومتری را میان قلعۀ بالاحصار تا شاهراه کابل غزنی و نیز کارگیری از جنگ‌افزارهای سنگین و ماین‌ها را در درگیری‌های اخیر از علت‌های آسیب رسیدن به این قلعه می‌دانند.

عبدالغفور حمیدی، باستان شناس در این باره گفت: «فقط گِل خام را بر آن می مالیدند و گِل ماله را می‌دواندند که کیفیت هیچ چیزی را نداشت.»

این در حالی است که دانشگاه آخن آلمان برای بازسازی دوبارۀ این قلعه پول کمک کرده بود و اکنون معلوم نیست که این پول‌ها چگونه و در کجا مصرف شده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که بودجۀ بازسازی این قلعه، تنها هشت صد هزار دالر بود که برای بازسازی این قلعه هزینۀ شده‌اند.

به گفتۀ این وزارت، شرکت پیمان کار این قلعه، تنها ضمانت کرده بود که این بازماندۀ باستانی تا یک سال فرو نخواهد ریخت؛ در حالی که از آن زمان تاکنون شش سال می‌گذرد.

اکنون تنها دو نگهبان از قلعۀ تاریخی بالاحصار نگهبانی می‌کنند. این در حالی است که حضور گروه‌های هراس‌افگن در غزنی یکی از تهدیدات جدی برای مکان‌های باستانی به شمار می‌رود. چنان‌که پیش از این، گروه داعش آرامگاه‌های شمس را در غزنی منفجر ساختند.

مسؤولان ولایتی غزنی، می‌گویند که در سه ماه گذشته دوبار از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست بازسازی دوبارۀ برج‌های قلعۀ بالاحصار را کرده‌اند اما این وزارت در این باره کاری انجام نداده‌است.

پانزده برج دیگر قلعۀ بالاحصار غزنی نیز در آستانۀ فروریزی استند

یکی از بزرگ‌ترین برج‌ این قلعه، روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته فروریخت.

تصویر بندانگشتی

از میان ۳۶ برج قلعۀ بالاحصار ولایت غزنی، ۲۱ برج آن فرو ریخته‌اند و ۱۵ برج دیگر نیز با خطر فروریزی روبه‌رو استند.

یکی از بزرگ‌ترین برج‌ این قلعه، روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته فروریخت.

حسیبا اتک‌پال، خبرنگار طلوع‌نیوز که از این قلعه دیدار کرده‌است، می‌گوید که در سال ۲۰۱۳ این برج بازسازی شد و اکنون دیده می‌شود که در بازسازی آن از خشت خام و خاک کار گرفته شده‌است و نیز تهداب‌گذاری این برج بر روی چوب‌های فرسوده صورت گرفته‌است.

در همین حال، باستان شناسان، فاصله سه کیلومتری را میان قلعۀ بالاحصار تا شاهراه کابل غزنی و نیز کارگیری از جنگ‌افزارهای سنگین و ماین‌ها را در درگیری‌های اخیر از علت‌های آسیب رسیدن به این قلعه می‌دانند.

عبدالغفور حمیدی، باستان شناس در این باره گفت: «فقط گِل خام را بر آن می مالیدند و گِل ماله را می‌دواندند که کیفیت هیچ چیزی را نداشت.»

این در حالی است که دانشگاه آخن آلمان برای بازسازی دوبارۀ این قلعه پول کمک کرده بود و اکنون معلوم نیست که این پول‌ها چگونه و در کجا مصرف شده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که بودجۀ بازسازی این قلعه، تنها هشت صد هزار دالر بود که برای بازسازی این قلعه هزینۀ شده‌اند.

به گفتۀ این وزارت، شرکت پیمان کار این قلعه، تنها ضمانت کرده بود که این بازماندۀ باستانی تا یک سال فرو نخواهد ریخت؛ در حالی که از آن زمان تاکنون شش سال می‌گذرد.

اکنون تنها دو نگهبان از قلعۀ تاریخی بالاحصار نگهبانی می‌کنند. این در حالی است که حضور گروه‌های هراس‌افگن در غزنی یکی از تهدیدات جدی برای مکان‌های باستانی به شمار می‌رود. چنان‌که پیش از این، گروه داعش آرامگاه‌های شمس را در غزنی منفجر ساختند.

مسؤولان ولایتی غزنی، می‌گویند که در سه ماه گذشته دوبار از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست بازسازی دوبارۀ برج‌های قلعۀ بالاحصار را کرده‌اند اما این وزارت در این باره کاری انجام نداده‌است.

هم‌رسانی کنید