تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابل از پنجمین جشنوارۀ فلم زنان - هرات میزبانی می‌کند

قرار است به روز دوشنبه (۴سنبله) پنجمین جشنوارۀ فلم زنان - هرات در کابل برگزار شود.

در این جشنواره، ۲۰۰ فلم از ۳۳ کشور جهان نامزد شده‌اند و قرار است از این میان دوازده فلم از سوی داوران جهانی، همچون فلم‌های برتر این جشنواره برگزیده شوند.

در میان فلم‌های نامزدشده در این جشنواره، چهل فلمی‌که در اسکار نامزد بوده‌اند نیز دیده می‌شوند.

رویا سادات، فلم ساز در این باره گفت: «این جشنواره، جهانی نابرابر را به رخ می‌کشد؛ جهانی‌که هنوز برای عدالت و برابری خشمگین است.»

شماری از فلم‌سازان، از برگزاری این جشنواره استقبال می‌کنند و آن را برای پویایی سینمای افغانستان مهم می‌دانند.

رخشان بنی اعتماد، فلم ساز ایرانی گفت: «هر اتفاق مثبتی که بیافتد، فکر می‌کنم،  قدمی است در جهت تغییر راه‌های فرهنگی.»

لطیف احمدی، رییس پیشین افغان فلم نیز بیان داشت: «ما فلم‌های معناگرا می‌سازیم، یعنی فلم‌های معناگرا را می‌پذیریم، و کمی هم از سینمای تجارتی مان فاصله می‌گیریم.»
 
این فلم‌ها، در سینماهای آریانا، کهکشان، تالار دانشگاه کابل و تالار مرکز افغانستان در دانشگاه کابل (ACKU) در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد.

افزون بر این، قرار است باشنده‌گان ولایت‌های بامیان، جلال‌آباد و هرات نیز در این ولایت‌ها این فلم‌ها را ببینند.

کابل از پنجمین جشنوارۀ فلم زنان - هرات میزبانی می‌کند

در این جشنواره، پنج فلم افغانی نیز نامزد شده‌اند و قرار است با فلم‌های جهانی رقابت کنند.

Thumbnail

قرار است به روز دوشنبه (۴سنبله) پنجمین جشنوارۀ فلم زنان - هرات در کابل برگزار شود.

در این جشنواره، ۲۰۰ فلم از ۳۳ کشور جهان نامزد شده‌اند و قرار است از این میان دوازده فلم از سوی داوران جهانی، همچون فلم‌های برتر این جشنواره برگزیده شوند.

در میان فلم‌های نامزدشده در این جشنواره، چهل فلمی‌که در اسکار نامزد بوده‌اند نیز دیده می‌شوند.

رویا سادات، فلم ساز در این باره گفت: «این جشنواره، جهانی نابرابر را به رخ می‌کشد؛ جهانی‌که هنوز برای عدالت و برابری خشمگین است.»

شماری از فلم‌سازان، از برگزاری این جشنواره استقبال می‌کنند و آن را برای پویایی سینمای افغانستان مهم می‌دانند.

رخشان بنی اعتماد، فلم ساز ایرانی گفت: «هر اتفاق مثبتی که بیافتد، فکر می‌کنم،  قدمی است در جهت تغییر راه‌های فرهنگی.»

لطیف احمدی، رییس پیشین افغان فلم نیز بیان داشت: «ما فلم‌های معناگرا می‌سازیم، یعنی فلم‌های معناگرا را می‌پذیریم، و کمی هم از سینمای تجارتی مان فاصله می‌گیریم.»
 
این فلم‌ها، در سینماهای آریانا، کهکشان، تالار دانشگاه کابل و تالار مرکز افغانستان در دانشگاه کابل (ACKU) در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد.

افزون بر این، قرار است باشنده‌گان ولایت‌های بامیان، جلال‌آباد و هرات نیز در این ولایت‌ها این فلم‌ها را ببینند.

هم‌رسانی کنید