تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کتاب 'بلخی‌های هند' در مزارشریف رونمایی شد

کتاب "بلخی‌های هند" اثر میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف کشور امروز در مزارشریف رونمایی شد.

این کتاب دارای سه بخش است که حاصل کار یک‌سال و سه ماه نویسنده است. میرویس بلخی می‌گوید که تلاش کرده‌است تا کسانی را که از بلخ به هند مهاجرت کرده‌اند، در این کتاب معرفی کند.

کتاب بلخی‌های هند دارای ۲۲۴ صفحه و سه بخش‌ است که با شماره‌گان یک‌هزار نسخه به چاپ رسیده‌است.

اطلاعات از بلخیان هند، سفرنامه‌های نویسنده در بخش‌هایی از هند، دیدار با بزرگان بلخی در هند، البوم عکس‌ها از بلخیان هند، کتاب‌ها و دست‌نویس‌های بلخیان در هند محتوای سه بخش این کتاب را مي‌سازند.

آقای بلخی گفت: «این کتاب در معرفی خانوادۀ مظفرشمس بلخی، یکی از علمای بلخ در هند نوشته شده.»

صالح‌محمد خلیق، نویسنده و فرهنگی بلخ نیز افزود: «بلخی‌های هند در پاییز سال ۱۳۹۸ از سوی بنیاد افغانستان – هند در۲۲۴ صفحه با شماره‌گان یک‌هزار نسخه در چاپخانۀ امیری به چاپ رسیده‌است.»

هرچند شماری از نویسنده‌گان و فرهنگیان در بلخ از آنچه که بی‌پروایی حکومت در برابر شخصیت‌های فرهنگی و هنری می‌گویند، انتقاد می‌کنند اما رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش‌ها برای پشتیبانی از فرهنگیان و نویسنده‌گان سخن می‌گوید.

مطیع‌الرحمان کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ بیان داشت: «ما می‌خواهیم با افراد و شخصیت‌هایی که واقعأ خیرشان به دیگران رسیده‌است و کارهای فرهنگی داشته‌اند، با آن‌ها نشست داشته باشیم و حمایت کنیم.»

نویسندۀ کتاب بلخی‌های هند از جوانان دانش‌آموخته در کشور می‌خواهد که دربارۀ‌ بلخی‌های هند، پژوهش‌های بیشتر انجام دهند و این اثر را پربارتر سازند.

کتاب 'بلخی‌های هند' در مزارشریف رونمایی شد

کتاب بلخی‌های هند دارای ۲۲۴ صفحه و سه بخش‌ است که با شماره‌گان یک‌هزار نسخه به چاپ رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

کتاب "بلخی‌های هند" اثر میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف کشور امروز در مزارشریف رونمایی شد.

این کتاب دارای سه بخش است که حاصل کار یک‌سال و سه ماه نویسنده است. میرویس بلخی می‌گوید که تلاش کرده‌است تا کسانی را که از بلخ به هند مهاجرت کرده‌اند، در این کتاب معرفی کند.

کتاب بلخی‌های هند دارای ۲۲۴ صفحه و سه بخش‌ است که با شماره‌گان یک‌هزار نسخه به چاپ رسیده‌است.

اطلاعات از بلخیان هند، سفرنامه‌های نویسنده در بخش‌هایی از هند، دیدار با بزرگان بلخی در هند، البوم عکس‌ها از بلخیان هند، کتاب‌ها و دست‌نویس‌های بلخیان در هند محتوای سه بخش این کتاب را مي‌سازند.

آقای بلخی گفت: «این کتاب در معرفی خانوادۀ مظفرشمس بلخی، یکی از علمای بلخ در هند نوشته شده.»

صالح‌محمد خلیق، نویسنده و فرهنگی بلخ نیز افزود: «بلخی‌های هند در پاییز سال ۱۳۹۸ از سوی بنیاد افغانستان – هند در۲۲۴ صفحه با شماره‌گان یک‌هزار نسخه در چاپخانۀ امیری به چاپ رسیده‌است.»

هرچند شماری از نویسنده‌گان و فرهنگیان در بلخ از آنچه که بی‌پروایی حکومت در برابر شخصیت‌های فرهنگی و هنری می‌گویند، انتقاد می‌کنند اما رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش‌ها برای پشتیبانی از فرهنگیان و نویسنده‌گان سخن می‌گوید.

مطیع‌الرحمان کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ بیان داشت: «ما می‌خواهیم با افراد و شخصیت‌هایی که واقعأ خیرشان به دیگران رسیده‌است و کارهای فرهنگی داشته‌اند، با آن‌ها نشست داشته باشیم و حمایت کنیم.»

نویسندۀ کتاب بلخی‌های هند از جوانان دانش‌آموخته در کشور می‌خواهد که دربارۀ‌ بلخی‌های هند، پژوهش‌های بیشتر انجام دهند و این اثر را پربارتر سازند.

هم‌رسانی کنید