تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طلاتپه در ولایت جوزجان نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان می‌گویند که طلا‌تپه، یکی از بازمانده‌های باستانی در شهر شبرغان - مرکز ولایت جوزجان - که دارای پیشینۀ دوهزار ساله‌است، نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد.

رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان می‌گوید که اگر برای نگهداری بازمانده‌هایی‌که از این مکان باستانی بدست آمده‌اند ساختمانی ساخته شود، صنعت گردشگری در این ولایت پر رونق خواهد شد.

باستان‌شناسان افغان و روس، گنجینۀ طلا‌تپه را در پنج کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در خزان سال ۱۳۵۷خورشیدی کشف کردند. یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های طلایی جهان باستان که دوهزار‌سال در دل خاک مدفون بود.

عظیم‌الله رحمانیار، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان می‌گوید که باستان‌شناسان در این تپه‌ها گورستانی را کشف کردند که در آن هفت پیکر بودند که با هزاران قطعه طلا تزئین شده‌ بودند: «حد اقل یک احاطه شود که به حیث یک ساحه تاریخی حفظ شود و در محوطۀ این ساحه، دو اتاق هم‌چون موزیم ساخته شود و تصاویر از آثار مکشوفۀ طلا تپه در همین موزیم حفظ و نگهداری شود.»

طلا تپه به قبایل کوشانی‌ها نسبت داده شده است؛ قبایلی که بر مهم‌ترین شاهراه بازرگانی جهان باستان یعنی جاده ابریشم نظارت و فرماندهی می‌کردند.

فرهنگیان جوزجان می‌گویند که گروهی باستان‌شناسان موفق شدند که از شش گور کاوش شده بیش از ۲۲هزار قطعه اثر باستانی را بدست آورند، اما به علت تهدیدهای امنیتی نتوانستند که گور هفتم را حفر کنند که بعدها توسط قاچاقبران آثار باستانی دستبرد قرار گرفت.

کرامت‌الله عزیزی، آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت: «از ساحۀ باستانی طلاتپه در حدود ۲۲هزار پارچه آبده بدست آمده‌است که یکی از آن‌ها قوچ طلایی می‌باشد.»

در ولایت جوزجان، ۴۳ بازماندۀ باستانی وجود دارند که شماری از این بازمانده‌ها پیشینۀ بیش از دو‌هزار سال را دارد.

جان‌محمد حبیبی، از فرهنگیان جوزجان بیان داشت: «باید مکان‌های تاریخی ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا ما بازدیدکننده‌گان بیشتر داشته باشیم.»
 
اکنون طلا‌تپه در میان زمین‌های کشاورزی مردم رها شده‌است، جاده‌های منتهی به آن نیز دشوار گذر‌است و خواست‌ها اینست که این بازمانده باستانی احاطه شود.

طلاتپه در ولایت جوزجان نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد

باستان‌شناسان افغان و روس، گنجینۀ طلا‌تپه را در پنج کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در خزان سال ۱۳۵۷خورشیدی کشف کردند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان می‌گویند که طلا‌تپه، یکی از بازمانده‌های باستانی در شهر شبرغان - مرکز ولایت جوزجان - که دارای پیشینۀ دوهزار ساله‌است، نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد.

رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان می‌گوید که اگر برای نگهداری بازمانده‌هایی‌که از این مکان باستانی بدست آمده‌اند ساختمانی ساخته شود، صنعت گردشگری در این ولایت پر رونق خواهد شد.

باستان‌شناسان افغان و روس، گنجینۀ طلا‌تپه را در پنج کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در خزان سال ۱۳۵۷خورشیدی کشف کردند. یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های طلایی جهان باستان که دوهزار‌سال در دل خاک مدفون بود.

عظیم‌الله رحمانیار، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان می‌گوید که باستان‌شناسان در این تپه‌ها گورستانی را کشف کردند که در آن هفت پیکر بودند که با هزاران قطعه طلا تزئین شده‌ بودند: «حد اقل یک احاطه شود که به حیث یک ساحه تاریخی حفظ شود و در محوطۀ این ساحه، دو اتاق هم‌چون موزیم ساخته شود و تصاویر از آثار مکشوفۀ طلا تپه در همین موزیم حفظ و نگهداری شود.»

طلا تپه به قبایل کوشانی‌ها نسبت داده شده است؛ قبایلی که بر مهم‌ترین شاهراه بازرگانی جهان باستان یعنی جاده ابریشم نظارت و فرماندهی می‌کردند.

فرهنگیان جوزجان می‌گویند که گروهی باستان‌شناسان موفق شدند که از شش گور کاوش شده بیش از ۲۲هزار قطعه اثر باستانی را بدست آورند، اما به علت تهدیدهای امنیتی نتوانستند که گور هفتم را حفر کنند که بعدها توسط قاچاقبران آثار باستانی دستبرد قرار گرفت.

کرامت‌الله عزیزی، آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت: «از ساحۀ باستانی طلاتپه در حدود ۲۲هزار پارچه آبده بدست آمده‌است که یکی از آن‌ها قوچ طلایی می‌باشد.»

در ولایت جوزجان، ۴۳ بازماندۀ باستانی وجود دارند که شماری از این بازمانده‌ها پیشینۀ بیش از دو‌هزار سال را دارد.

جان‌محمد حبیبی، از فرهنگیان جوزجان بیان داشت: «باید مکان‌های تاریخی ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا ما بازدیدکننده‌گان بیشتر داشته باشیم.»
 
اکنون طلا‌تپه در میان زمین‌های کشاورزی مردم رها شده‌است، جاده‌های منتهی به آن نیز دشوار گذر‌است و خواست‌ها اینست که این بازمانده باستانی احاطه شود.

هم‌رسانی کنید