Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایش از سوی یک گروه مدلینگ برای ایجاد همبستگی در کشور

یک گروه از مُدل‌های کشور، روز دوشنبه (۲۵سرطان) با پوشیدن لباس‌های اقوام مختلف افغانستان، یک نمایش را در کابل برگزار کردند.

آنان، با برگزاری این نمایش، بر همبستگی میان اقوام گوناگون در کشور، تأکید ‌ورزیدند.

اجمل حقیقی، مسؤول یکی از گروه‌های مُدلینگی که در برگزاری این نمایش سهم دارد، در بارۀ این نمایش می‌گوید: «تمام اقوام افغانستان گل های رنگارنگ یک باغ استند. اتحاد، همدلی، همبسته گی یگانه راه و مسیر هدف های ماست که ما می توانیم خوب تر به اهداف خود برسیم.»

در سال‌های اخیر، جوانان بسیاری از افغانستان با پا گذاشتن به جهان مدلینگ، در اجرای چنین نمایش ها سهم گرفته اند.

در این میان، حضور دوشیزه گان در این نمایش‌ها، روز به روز، پُر رنگ تر می‌شود.

یلدا حیدری، یکی از دوشیزه گانی که در نمایش روز دوشنبه در کابل سهم گرفته است، می‌گوید: «کار ما، کار فرهنگی است، کار ملی است، کار ما به سیاست ربطی ندارد؛ ولی با وجود این هم مشکلات امنیتی داریم.»

این نمایش، با حضور بیست و دو مُدل که لباس های سنتی بیست و دو قوم گوناگون را در کشور به تن داشتند، برگزار شد. شش تن از این مُدل ها، دوشیزه گان بودند. 

برگزاری نمایش از سوی یک گروه مدلینگ برای ایجاد همبستگی در کشور

این نمایش روز دوشنبه، از سوی ۲۲ مُدل در کشور انجام شد و در میان تماشاگران آن، شماری از فعالان سیاسی نیز حضور داشتند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه از مُدل‌های کشور، روز دوشنبه (۲۵سرطان) با پوشیدن لباس‌های اقوام مختلف افغانستان، یک نمایش را در کابل برگزار کردند.

آنان، با برگزاری این نمایش، بر همبستگی میان اقوام گوناگون در کشور، تأکید ‌ورزیدند.

اجمل حقیقی، مسؤول یکی از گروه‌های مُدلینگی که در برگزاری این نمایش سهم دارد، در بارۀ این نمایش می‌گوید: «تمام اقوام افغانستان گل های رنگارنگ یک باغ استند. اتحاد، همدلی، همبسته گی یگانه راه و مسیر هدف های ماست که ما می توانیم خوب تر به اهداف خود برسیم.»

در سال‌های اخیر، جوانان بسیاری از افغانستان با پا گذاشتن به جهان مدلینگ، در اجرای چنین نمایش ها سهم گرفته اند.

در این میان، حضور دوشیزه گان در این نمایش‌ها، روز به روز، پُر رنگ تر می‌شود.

یلدا حیدری، یکی از دوشیزه گانی که در نمایش روز دوشنبه در کابل سهم گرفته است، می‌گوید: «کار ما، کار فرهنگی است، کار ملی است، کار ما به سیاست ربطی ندارد؛ ولی با وجود این هم مشکلات امنیتی داریم.»

این نمایش، با حضور بیست و دو مُدل که لباس های سنتی بیست و دو قوم گوناگون را در کشور به تن داشتند، برگزار شد. شش تن از این مُدل ها، دوشیزه گان بودند. 

هم‌رسانی کنید