تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار:  کاهش حاصلات گندم للمی در کشور

امسال درحد ود یک میلیون هکتار کشت زارهای گندم للمی درافغانستان نابود شده اند.

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که خشک سالی امسال سبب کاهش حاصلات درحدود یک میلیون تُن گندم درکشور شده است.

ازسوی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که برای افزایش حاصلات گندم درسال آینده ، سی هزارتُن بزرهای اصلاح شده وگود کیمیایی را به کشاورزان توزیع خواهند کرد .

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رفیع الله نصرتی، عضو اکادمی علوم افغانستان بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد امضاء پیمان‌های ۲۳ پروژه خدمات همه‌گانی با شرکت های خصوصی با رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

بازار

بازار:  کاهش حاصلات گندم للمی در کشور

امسال درحد ود یک میلیون هکتار کشت زارهای گندم للمی درافغانستان نابود شده اند.

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که خشک سالی امسال سبب کاهش حاصلات درحدود یک میلیون تُن گندم درکشور شده است.

ازسوی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که برای افزایش حاصلات گندم درسال آینده ، سی هزارتُن بزرهای اصلاح شده وگود کیمیایی را به کشاورزان توزیع خواهند کرد .

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رفیع الله نصرتی، عضو اکادمی علوم افغانستان بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد امضاء پیمان‌های ۲۳ پروژه خدمات همه‌گانی با شرکت های خصوصی با رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews