تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: آغاز فعالیت دوباره شرکت هوانوردی باختر

قراراست شرکت هوانوردی باختربا چهارهواپیمای کوتاه برد جدید درکشور آغازبه کارمی کند.

اداره هوانوردی می‌گوید که این شرکت در بخش پروازهای داخلی کارخواهد کرد و برای مدیریت درست شرکت باختر، این شرکت را از نو جواز کار خواهند داد.

ازسویی هم مسوولان اداره تدارکات ملی می‌گویند که برای خرید هواپیماهای جدید برای شرکت باختر، قراراست که بیش از بیست میلیون دالرهزینه انتقال یک سال شماری از نیروهای اردوی ملی به گونۀ پیشکی به این شرکت داده شود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با مسلم خُرم، رییس تیم شرکت هوانوردی باختر بحث کرده است.

بازار

بازار: آغاز فعالیت دوباره شرکت هوانوردی باختر

قراراست شرکت هوانوردی باختربا چهارهواپیمای کوتاه برد جدید درکشور آغازبه کارمی کند.

اداره هوانوردی می‌گوید که این شرکت در بخش پروازهای داخلی کارخواهد کرد و برای مدیریت درست شرکت باختر، این شرکت را از نو جواز کار خواهند داد.

ازسویی هم مسوولان اداره تدارکات ملی می‌گویند که برای خرید هواپیماهای جدید برای شرکت باختر، قراراست که بیش از بیست میلیون دالرهزینه انتقال یک سال شماری از نیروهای اردوی ملی به گونۀ پیشکی به این شرکت داده شود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با مسلم خُرم، رییس تیم شرکت هوانوردی باختر بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews