Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: آیا صادرات کشور کاهش یافته است؟

 

سرانجام با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال مالی ۱۳۹۸، ادارۀ ملی احصاییه و معلومات آمارهای صادرات و واردات کشور را در این سال، همگانی ساخت.

بربنیاد این آمارها، صادرات کالاهای گونه گون از افغانستان در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات، انجام داده است.

بازار

بازار: آیا صادرات کشور کاهش یافته است؟

 

سرانجام با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال مالی ۱۳۹۸، ادارۀ ملی احصاییه و معلومات آمارهای صادرات و واردات کشور را در این سال، همگانی ساخت.

بربنیاد این آمارها، صادرات کالاهای گونه گون از افغانستان در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را دراین باره با حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews