Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: افزایش رشد اقتصادی کشور در یک سال پسین

وزارت اقتصاد می‌گوید که افزایش رشد اقتصادی کشور در یک سال پسین، بر کاهش بیکاری و ناداری در کشور بسیار اثر گذار نخواهد بود.

معین فنی این وزارت می‌افزاید که هشت میلیون تن از شهروندان کشور که در سن کار قرار دارند، از رهگذر اقتصادی غیر فعال استند و این چالش دیگری فرا راه بهبود وضع اقتصادی کشور است.

از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آینده نا روشن روند صلح و اوضاع مبهم سیاسی در کشور، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش نگران ساخته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است.

بازار

بازار: افزایش رشد اقتصادی کشور در یک سال پسین

وزارت اقتصاد می‌گوید که افزایش رشد اقتصادی کشور در یک سال پسین، بر کاهش بیکاری و ناداری در کشور بسیار اثر گذار نخواهد بود.

معین فنی این وزارت می‌افزاید که هشت میلیون تن از شهروندان کشور که در سن کار قرار دارند، از رهگذر اقتصادی غیر فعال استند و این چالش دیگری فرا راه بهبود وضع اقتصادی کشور است.

از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آینده نا روشن روند صلح و اوضاع مبهم سیاسی در کشور، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش نگران ساخته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews