تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بازارهای فوریکس در افغانستان

دربیش از چهارده سال گذشته کسانی که در افغانستان  دربازارهای "فور اکس" سرمایه گذاری کرده اند صدها میلیون دالر زیان دیده اند و به گفته این افراد میلیارد ها دالر به همین بهانه به بیرون ازکشورکشیده شده اند.

شماری ازصرافان می‌گویند که از چهارده سال بدینسو تا کنون بازار"فور اکس" در کشور فعال است و بانک مرکزی با آنکه از بی نظمی‌ها و فریبکاری‌ها در این بازارها آگهی داشت، دراین باره هیچ اقدامی نکرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهدی فیض الهی، آگاه مسایل فور اکس در افغانستان بحث کرده است.

بازار

بازار: بازارهای فوریکس در افغانستان

دربیش از چهارده سال گذشته کسانی که در افغانستان  دربازارهای "فور اکس" سرمایه گذاری کرده اند صدها میلیون دالر زیان دیده اند و به گفته این افراد میلیارد ها دالر به همین بهانه به بیرون ازکشورکشیده شده اند.

شماری ازصرافان می‌گویند که از چهارده سال بدینسو تا کنون بازار"فور اکس" در کشور فعال است و بانک مرکزی با آنکه از بی نظمی‌ها و فریبکاری‌ها در این بازارها آگهی داشت، دراین باره هیچ اقدامی نکرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهدی فیض الهی، آگاه مسایل فور اکس در افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews