تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: برنامه‌های توسعه‌یی کشور پس از توافق احتمالی صلح

وزارت اقتصادی می‌گوید که در طرح برنامه‌های توسعه‌یی کشور پس از توافق احتمالی صلح، روی رسیده‌گی به مشکلات اساسی اقتصادی در کشور کارخواهند شد.

سخنگوی این وزارت می‌گویدکه، کاهش بیکاری درکشور و نابرابری‌های اجتماعی مشمول این برنامه‌ها خواهند بود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان بحث کرده است.

بازار

بازار: برنامه‌های توسعه‌یی کشور پس از توافق احتمالی صلح

وزارت اقتصادی می‌گوید که در طرح برنامه‌های توسعه‌یی کشور پس از توافق احتمالی صلح، روی رسیده‌گی به مشکلات اساسی اقتصادی در کشور کارخواهند شد.

سخنگوی این وزارت می‌گویدکه، کاهش بیکاری درکشور و نابرابری‌های اجتماعی مشمول این برنامه‌ها خواهند بود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews