تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بودجه ملی سال ۱۳۹۹ تصویب شد

مجلس نماینده‌گان سند بودجه سال ۱۳۹۹ را پس از جنجال‌های بسیار تصویب کرد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در حالی که سند بودجه ۱۳۹۹را غیر متوازن و ناعادلانه می‌دانند، می‌گویند که شماری از همکاران شان تا بیست پروژه دلخواه شان را در همکاری با وزارت مالیه درمتن این سند جا داده اند.

در سند بودجه در کود نود و یک دو میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است، اما کمیسیون مالی و بودجه می‌گوید که آنان در این سند، تعدیل یا انتقال پول را از کودهای دیگر به کود نود و یک بی‌تایید کمیسیون مالی و بودجه خلاف قانون دانسته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازار

بازار: بودجه ملی سال ۱۳۹۹ تصویب شد

مجلس نماینده‌گان سند بودجه سال ۱۳۹۹ را پس از جنجال‌های بسیار تصویب کرد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در حالی که سند بودجه ۱۳۹۹را غیر متوازن و ناعادلانه می‌دانند، می‌گویند که شماری از همکاران شان تا بیست پروژه دلخواه شان را در همکاری با وزارت مالیه درمتن این سند جا داده اند.

در سند بودجه در کود نود و یک دو میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است، اما کمیسیون مالی و بودجه می‌گوید که آنان در این سند، تعدیل یا انتقال پول را از کودهای دیگر به کود نود و یک بی‌تایید کمیسیون مالی و بودجه خلاف قانون دانسته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews