Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تاخیر در کار عملی پروژه تاپی

کارعملی پروژه " تاپی" درافغانستان یک بار دیگر با تا خیر روبرو شده است.

اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گویند که تا کنون گذشته ازتصویب نشدن قانون اصتملاک زمین‌های مسیر پروژه "تاپی" کارهای بسیارزیادی هستند که ازسوی حکومت انجام نشده اند واین همه سبب تاخیر در آغاز مرحله ساختمانی لوله گاز ترکمنستان درافغانستان شده است.

وزارت معادن نیزمیپذیرد که تا کنون شماری از تفاهم نامه‌های ضروری برای آغا زبکاراین پروژه امضاء نشده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم بحث کرده است.

بازار

بازار: تاخیر در کار عملی پروژه تاپی

کارعملی پروژه " تاپی" درافغانستان یک بار دیگر با تا خیر روبرو شده است.

اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گویند که تا کنون گذشته ازتصویب نشدن قانون اصتملاک زمین‌های مسیر پروژه "تاپی" کارهای بسیارزیادی هستند که ازسوی حکومت انجام نشده اند واین همه سبب تاخیر در آغاز مرحله ساختمانی لوله گاز ترکمنستان درافغانستان شده است.

وزارت معادن نیزمیپذیرد که تا کنون شماری از تفاهم نامه‌های ضروری برای آغا زبکاراین پروژه امضاء نشده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews