تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی ازتداوم خشک سالی‌ها درکشورخبرمیدهد.
 
این وزارت میگوید که با وجود برف باری های سنگین درشماری ازبخش های کشور، دربسیاری ازولایت های کشور تا کنون بارنده گی صورت نگرفته است وبه همین علت حکومت باید برای ساخت بندها وجلوگیری از با کم  آبی درکشورکارکند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیر غلام محمدعارفی، رییس انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

بازار

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی ازتداوم خشک سالی‌ها درکشورخبرمیدهد.
 
این وزارت میگوید که با وجود برف باری های سنگین درشماری ازبخش های کشور، دربسیاری ازولایت های کشور تا کنون بارنده گی صورت نگرفته است وبه همین علت حکومت باید برای ساخت بندها وجلوگیری از با کم  آبی درکشورکارکند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیر غلام محمدعارفی، رییس انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews